Насловна » Послови » Набавке » Јавне набавке у току

Јавне набавке у току

НАБАВКA УСЛУГА ИЗРАДЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОТОКА

 

НАБАВКA УСЛУГА СТРУЧНЕ ПОМОЋИ ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМЕ НАЦРТА ПЛАНА УПРАВЉАЊА ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2021 - 2027. ГОДИНЕ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА УПРАВЉАЊА ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2021-2027. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ИСПУЊАВАЊА У 2021. ГОДИНИ ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ БИЛАТЕРАЛНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВОДА СА РЕПУБЛИКОМ СЕВЕРНОМ МАКЕДОНИЈОМ

 

НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ИСПУЊАВАЊА У 2021. ГОДИНИ ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ БИЛАТЕРАЛНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВОДА СА ЦРНОМ ГОРОМ

 

НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ИСПУЊАВАЊА У 2021. ГОДИНИ ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВОДА