Naslovna » Poslovi » Vodna akta » Obrasci zahteva za izdavanje vodnog akta

Obrasci zahteva za izdavanje vodnog akta

Shodno, Zakonu o vodama („Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016) i Pravilniku o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata, sadržini mišlјenja u postupku izdavanja vodnih uslova i sadržini izveštaja u postupku izdavanja vodne dozvole («Službeni glasnik RS», broj 72/2017), koriste se sledeći obrasci zahteva za izdavanje vodnih akata: