Naslovna » Dokumenta » U javnoj raspravi » Završene javne rasprave

Završene javne rasprave

Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine
na životnu sredinu

- Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godine na životnu sredinu

- Obrazac za komentare - SPU