Насловна » Документа » У јавној расправи » Завршене јавне расправе

Завршене јавне расправе

Пројекат „Подршка управљању водним ресурсима у сливу реке Дрине“

Пројектна документа http://www.wb-drinaproject.com/index.php/sr/dokumenti

Презентације са јавне расправе одржане 04.07.2017. године:

План управљања водним подручијима Републике Хрватске 2016-2021.

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије

План управљања водама за слив реке Дунав

Извештај о извршеним јавним консултацијама на Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја План управљања водама за слив реке Дунав на животну средину

Презентација Планa управљања водама за слив реке Дунав са јавне расправе

Презентација СПУ Планa управљања водама за слив реке Дунав са јавне расправе

Листа присутних на јавној расправи

Позив на јавну расправу са програмом

Извод на енглеском језику из Нацрта Плана управљања водама за слив реке Дунав

Позив на јавни увид

Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину

Извод на енглеском језику из Нацрта Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана управљања водама за слив реке Дунав на животну средину

Слив Дунава - КАРТЕ