Naslovna » Arhiva » Arhiva 2014. » Aktuelno

Arhiva 2014. - Aktuelno

25. decembar 2014.

Odsek vodne inspekcije Niš, Odeljenje vodne inspekcije Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine izvršilo je inspekcijski nadzor flotacijskog jalovišta rudnika „Lece” u Medveđi

Detalje možete preuzeti ovde

18. decembar 2014.

Države članice Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR) su usvojile na 17. Redovnom sastanku održanom 9-10. decembra 2014. godine u Beču, Republika Austrija, nacrt noveliranog Plana upravljanja slivom reke Dunav i Nacrt Plana upravljanja rizicima od poplava za period 2015-2021.

Plan upravljanja slivom reke Dunav i Plan upravljanja rizicima od poplava imaju za cilj da poboljšaju zaštitu i unaprede status svih voda i da obezbede održivo i dugogodišnje korišćenje vodnih resursa, kao i održivo upravljanje rizicima od poplava.

Nacrt noveliranog Plana upravljanja slivom reke Dunav i Nacrt Plana upravljanja rizicima od poplava za period 2015-2021 dostupni su na uvid zainteresovanoj javnosti na http://www.icpdr.org/main/draftplans-2015.

Fizička i pravna lica primedbe mogu dostaviti direktno Sekretarijatu ICPDR-a do 22. jula 2015. godine na:

ICPDR Secretariat
Vienna International Centre, Room D0412
Wagramer Strasse 5
A-1220 Vienna, Austria

E-Mail: icpdr@unvienna.org

Komentari će biti korišćeni kao osnova za reviziju i finalizaciju planova do decembra 2015. godine.

01. decembar 2014.

Peti sastanak Strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save biće održan u Zagrebu, Republika Hrvatska, 2. decembra 2014. godine

Sastanak Strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save, kao veoma bitan institucionalni mehanizam implementacije Okvirnog sporazuma o slivu reke Save, predstavlja dobru priliku za dodatno jačanje uloge Međunarodne komisije za sliv reke Save u razvoju regionalne saradnje između savskih zemalja, kao i za prepoznavanje njihovih zajedničkih interesa koji se mogu ostvariti putem ove komisije i uz aktivnu saradnju sa međunarodnom zajednicom. Različit status strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save u odnosu na članstvo istih u Evropskoj uniji povećava potrebu za aktivnijim učešćem Međunarodne komisije za sliv reke Save na regionalnom nivou kako bi se iskoristile sve mogućnosti za realizaciju ciljeva Okvirnog sporazuma o slivu reke Save.

Detaljniju najavu možete preuzeti ovde

09. septembar 2014.

U toku je izrada Projekta određivanja osetljivih i ranjivih zona a u skladu sa Nitratnom direktivom i Direktivom o komunalnim otpadnim vodama

U toku je izrada Projekta određivanja osetljivih područja i ranjivih zona u skladu sa direktivama Evropske unije (nitratna direktiva i direktiva o komunalnim otpadnim vodama).

Opšti cilj projekta je doprinos razvoju transpozicije i upravljanju kvalitetom voda u Republici Srbiji, u skladu sa pravnim tekovinama EU.

Projekat će se realizovati u dve faze:

 • I faza: nitratna direktiva (Nitrates Council Directive, 91/676/EEC),
 • II faza: direktiva o komunalnim otpadnim vodama (UWW Council Directive, 91/271/EEC).

Učesnici u projektu:

 • Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine:
  • Republička direkcija za vode
  • Uprava za zemljište
  • Odeljenje za zemljište i zaštitu voda
  • Agencija za zaštitu životne sredine
 • Javna vodoprivredna preduzeća:
  • „Srbijavode”
  • „Beogradvode”
  • „Vode Vojvodine”
 • Republički hidrometeorološki zavod
 • Angažovani eksperti:
  • Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, Beograd
  • Razvoj poljoprivrede
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Osnovne podatke o projektu možete preuzeti ovde

08. jul 2014.

Obezbeđena sredstva za pobolјšanje vodosnabdevanja za grad Užice

Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa upravlјanja vodama u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, broj 76/14) obezbeđena su iz Budžetskog fonda za vode Republike Srbije sredstva za finansiranje potrebnih projekata, kao i za izradu neophodne tehničke dokumentacije, radi  unapređenja snabdevanja vodom za piće stanovništva i industrije u gradu Užicu.

Detalјnije obaveštenje možete preuzeti ovde

01. jul 2014.

Dan Dunava 2014 – Budimo aktivni za živi Dunav
Ovogodišnja kampanja posvećena pomoći poplavljenima

Dan Dunava se slavi 29. juna u celom slivu Dunava, na dan potpisivanja Konvencije o zaštiti reke Dunav. Tog dana skrećemo pažnju na vitalnu ulogu koju Dunav sa pritokama ima u životima ljudi: obezbeđivanje vode, hrane, energije, transporta i rekreacije,vodeći računa o važnostinjegovog očuvanja. Dan Dunava je prvi put na celom slivu obeležen 2004. godine i svake godine je bivao sve masovniji.

Detaljnije obaveštenje možete preuzeti ovde

17. jun 2014.

Zaključci
Ministarskog sastanka o regionalnoj saradnji
u oblasti zaštite od poplava u slivu reke Save

Beograd, 16. jun 2014. godine

Na poziv predsedavajućeg i člana Međunarodne komisije za sliv reke Save, Miodraga Pješčića, vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, 16. juna 2014. godine, u Beogradu, održan je Ministarski sastanak o regionalnoj saradnji u oblasti zaštite od poplava u slivu reke Save. Sastanku su prisustvovali prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Tihomir Jakovina, ministar poljoprivrede Republike Hrvatske, Boris Tučić, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Jerko Ivanković-Lijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Petar Ivanović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, Franc But, ambasador Republike Slovenije u Srbiji, kao i drugi visoki predstavnici država u slivu reke Save i međunarodnih organizacija.

Opširnije...

03. jun 2014.

Za izgradnju nasipa u Šapcu obezbeđeno 79,5 miliona dinara

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, posredstvom republičke Direkcije za vode, obezbedilo je 79,5 miliona dinara za završetak radova na rekonstrukciji desnog nasipa Save, radi obezbeđenja potrebnog stepena zaštite šireg područja grada, seoskih naselja i poljoprivrednog zemljišta na području istočne Mačve.

Ministarstvo i Direkcija za vode će, po dobijanju podataka od JVP "Srbijavode", o obimu i vrsti radova koje je potrebno izvesti na deonici Drenovac-Čevrntija, zatražiti od Ministarstva finansija da se iz tekuće budžetske rezerve obezbede sredstva i za te namene.

30. maj 2014.

Praktični i stručni saveti Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” koje bi trebalo stanovništvo iz ugroženih područja da sledi kako bi svoje prirodno okruženje učinilo bezbednijim.

Detaljnije uputstvo možete preuzeti ovde

28. maj 2014.

Obzirom na situaciju i gubitke koje je Republika Srbija pretrpela usled poplava koje su u maju pogodile veliki deo naše zemlje, ovogodišnja manifestacija obeležavanja Dana Dunava, na način kako je ranije bila realizovana, otkazuje se.

Detaljnije obaveštenje možete preuzeti ovde

28. maj 2014.

Obzirom na situaciju i gubitke koje je Republika Srbija pretrpela usled poplava koje su u maju pogodile veliki deo naše zemlje, ovogodišnja manifestacija obeležavanja Dana Save, na način kako je ranije bila realizovana, otkazuje se.

Detaljnije obaveštenje možete preuzeti ovde

25. april 2014.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, kao i prethodnih godina, i ove godine će organizovati manifestaciju Dan Save u saradnji sa svim zainteresovanim stranama.

Poziv za organizaciju manifestacije možete preuzeti ovde

20. mart 2014.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, kao i prethodnih godina, i ove godine će organizovati manifestaciju Dan Dunava u saradnji sa svim zainteresovanim stranama.

Poziv za organizaciju manifestacije možete preuzeti ovde

21. januar 2014.

Završna faza radova na izgradnji cevovoda u Užicu

V.d. direktora Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miodrag Pješčić i direktor JVP "Srbijavode" Goran Puzović obišli su radove na izgradnji cevovoda u Užicu.

Opširnije...