Архива 2014. - Актуелно

25. децембар 2014.

Одсек водне инспекције Ниш, Одељење водне инспекције Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине извршило је инспекцијски надзор флотацијског јаловишта рудника „Леце” у Медвеђи

Детаље можете преузети овде

18. децембар 2014.

Државе чланице Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) су усвојиле на 17. Редовном састанку одржаном 9-10. децембра 2014. године у Бечу, Република Аустрија, нацрт новелираног Плана управљања сливом реке Дунав и Нацрт Плана управљања ризицима од поплава за период 2015-2021.

План управљања сливом реке Дунав и План управљања ризицима од поплава имају за циљ да побољшају заштиту и унапреде статус свих вода и да обезбеде одрживо и дугогодишње коришћење водних ресурса, као и одрживо управљање ризицима од поплава.

Нацрт новелираног Плана управљања сливом реке Дунав и Нацрт Плана управљања ризицима од поплава за период 2015-2021 доступни су на увид заинтересованој јавности на http://www.icpdr.org/main/draftplans-2015.

Физичка и правна лица примедбе могу доставити директно Секретаријату ICPDR-а до 22. јула 2015. године на:

ICPDR Secretariat
Vienna International Centre, Room D0412
Wagramer Strasse 5
A-1220 Vienna, Austria

E-Mail: icpdr@unvienna.org

Коментари ће бити коришћени као основа за ревизију и финализацију планова до децембра 2015. године.

01. децембар 2014.

Пети састанак Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве биће одржан у Загребу, Република Хрватска, 2. децембра 2014. године

Састанак Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве, као веома битан институционални механизам имплементације Оквирног споразума о сливу реке Саве, представља добру прилику за додатно јачање улоге Међународне комисије за слив реке Саве у развоју регионалне сарадње између савских земаља, као и за препознавање њихових заједничких интереса који се могу остварити путем ове комисије и уз активну сарадњу са међународном заједницом. Различит статус страна Оквирног споразума о сливу реке Саве у односу на чланство истих у Европској унији повећава потребу за активнијим учешћем Међународне комисије за слив реке Саве на регионалном нивоу како би се искористиле све могућности за реализацију циљева Оквирног споразума о сливу реке Саве.

Детаљнију најаву можете преузети овде

09. септембар 2014.

У току је израда Пројекта одређивања осетљивих и рањивих зона а у складу са Нитратном директивом и Директивом о комуналним отпадним водама

У току је израда Пројекта одређивања осетљивих подручја и рањивих зона у складу са директивама Европске уније (нитратна директива и директива о комуналним отпадним водама).

Општи циљ пројекта је допринос развоју транспозиције и управљању квалитетом вода у Републици Србији, у складу са правним тековинама ЕУ.

Пројекат ће се реализовати у две фазе:

 • I фаза: нитратна директива (Nitrates Council Directive, 91/676/EEC),
 • II фаза: директива о комуналним отпадним водама (UWW Council Directive, 91/271/EEC).

Учесници у пројекту:

 • Министарство пољопривреде и заштите животне средине:
  • Републичка дирекција за воде
  • Управа за земљиште
  • Одељење за земљиште и заштиту вода
  • Агенција за заштиту животне средине
 • Јавна водопривредна предузећа:
  • „Србијаводе”
  • „Београдводе”
  • „Воде Војводине”
 • Републички хидрометеоролошки завод
 • Ангажовани експерти:
  • Институт за водопривреду „Јарослав Черни”, Београд
  • Развој пољопривреде
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Основне податке о пројекту можете преузети овде

08. јул 2014.

Обезбеђена средства за побољшање водоснабдевања за град Ужице

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2014. години („Службени гласник РС”, број 76/14) обезбеђена су из Буџетског фонда за воде Републике Србије средства за финансирање потребних пројеката, као и за израду неопходне техничке документације, ради  унапређења снабдевања водом за пиће становништва и индустрије у граду Ужицу.

Детаљније обавештење можете преузети овде

01. јул 2014.

Дан Дунава 2014 – Будимо активни за живи Дунав
Овогодишња кампања посвећена помоћи поплављенима

Дан Дунава се слави 29. jуна у целом сливу Дунава, на дан потписивања Конвенције о заштити реке Дунав. Тог дана скрећемо пажњу на виталну улогу коју Дунав са притокама има у животима људи: обезбеђивање воде, хране, енергије, транспорта и рекреације,водећи рачуна о важностињеговог очувања. Дан Дунава је први пут на целом сливу обележен 2004. године и сваке године је бивао све масовнији.

Детаљније обавештење можете преузети овде

17. јун 2014.

Закључци
Министарског састанка о регионалној сарадњи
у области заштите од поплава у сливу реке Саве

Београд, 16. јун 2014. године

На позив председавајућег и члана Међународне комисије за слив реке Саве, Миодрага Пјешчића, вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 16. јуна 2014. године, у Београду, одржан је Министарски састанак о регионалној сарадњи у области заштите од поплава у сливу реке Саве. Састанку су присуствовали проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, министар пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Тихомир Јаковина, министар пољопривреде Републике Хрватске, Борис Тучић, министар спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Јерко Иванковић-Лијановић, министар пољопривреде, водопривреде и шумарства Федерације Босне и Херцеговине, Петар Ивановић, министар пољопривреде и руралног развоја Црне Горе, Франц Бут, амбасадор Републике Словеније у Србији, као и други високи представници држава у сливу реке Саве и међународних организација.

Опширније...

03. јун 2014.

За изградњу насипа у Шапцу обезбеђено 79,5 милиона динара

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, посредством републичке Дирекције за воде, обезбедило је 79,5 милиона динара за завршетак радова на реконструкцији десног насипа Саве, ради обезбеђења потребног степена заштите ширег подручја града, сеоских насеља и пољопривредног земљишта на подручју источне Мачве.

Министарство и Дирекција за воде ће, по добијању података од ЈВП "Србијаводе", о обиму и врсти радова које је потребно извести на деоници Дреновац-Чеврнтија, затражити од Министарства финансија да се из текуће буџетске резерве обезбеде средства и за те намене.

30. мај 2014.

Практични и стручни савети Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” које би требало становништво из угрожених подручја да следи како би своје природно окружење учинило безбеднијим.

Детаљније упутство можете преузети овде

28. мај 2014.

Oбзиром на ситуацију и губитке које је Република Србија претрпела услед поплава које су у мају погодиле велики део наше земље, овогодишња манифестација обележавања Дана Дунава, на начин како је раније била реализована, отказује се.

Детаљније обавештење можете преузети овде

28. мај 2014.

Oбзиром на ситуацију и губитке које је Република Србија претрпела услед поплава које су у мају погодиле велики део наше земље, овогодишња манифестација обележавања Дана Саве, на начин како је раније била реализована, отказује се.

Детаљније обавештење можете преузети овде

25. април 2014.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, као и претходних година, и ове године ће организовати манифестацију Дан Саве у сарадњи са свим заинтересованим странама.

Позив за организацију манифестације можете преузети овде

20. март 2014.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, као и претходних година, и ове године ће организовати манифестацију Дан Дунава у сарадњи са свим заинтересованим странама.

Позив за организацију манифестације можете преузети овде

21. јануар 2014.

Завршна фаза радова на изградњи цевовода у Ужицу

В.д. директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Миодраг Пјешчић и директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузовић обишли су радове на изградњи цевовода у Ужицу.

Опширније...