Naslovna » Arhiva » Arhiva 2018. » Istorija aktivnosti u 2018. godini

Arhiva 2018. - Istorija aktivnosti u 2018. godini

24. decembar 2018. godine

Republika Srbija je primila zajam od Svetske banke za finansijska sredstva za realizaciju projekta „Hitne sanacije od poplava” i ima nameru da deo sredstava iskoristi za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za radove na zaštiti objekata i infrastrukture od velikih voda reke Obnice, deonica od km 1+250 do km 2+290. Period izvođenja građevinskih radova je 7 (sedam) meseci.

Poziv za dostavljanje ponuda

21. decembar 2018. godine

Republika Srbija primila je zajam od Svetske Banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta "Hitne sanacije od poplava". Povodom realizacije građevinskih radova na području Hrtkovci-Gomolava predstavlja se finalna verzija skraćenog akcionog plana raseljavanja, a vezano za zaštitu područja Hrtkovci-Gomolava od poplava.

Preuzmite dokument

Preuzmite dokument - engleski

19. decembar 2018. godine

Republika Srbija primila je zajam od Svetske Banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava”. Povodom realizacije građevinskih radova u Vršcu predstavlja se finalna verzija skraćenog akcionog plana raseljavanja, a vezano za zaštitu grada Vršca od poplava.

Preuzmite dokument

Preuzmite dokument - engleski

10. decembar 2018. godine

“Republika Srbija je primila sredstva donacije kroz predpristupne fondove Evropske unije (IPA) za potrebe realizacije Projekta “Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda Republike Srbije” i ima nameru da deo sredstava iskoristi za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za nabavku IT opreme za RHMZ. Projektom administrira Svetska banka. Tender će se sprovesti u skladu sa važećim pravilima i procedurama Svetske banke. Republička direkcija za vode objavljuje poziv za prikupljanje ponuda od strane podobnih ponuđača za nabavku IT opremen za potrebe Republički hidrometeorološki zavod“.

Poziv za dostavljanje ponuda

03. decembar 2018. godine

„Saglasno operativnoj politici Svetske Banke (OP 4.01), Jedinica za implementaciju projekta „Hitne sanacije od poplava” poziva na JAVNE KONSULTACIJE javnost, organe i organizacije zainteresovane za PLAN UPRAVLjANjA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNIM UTICAJIMA PROJEKTA, zaštita KPZ „VALjEVO”, objekata i infrastrukture od velikih voda reke Obnice, deonica: od km 1+250 do km 2+290 deonica: od km 1+250 do km 2+290 (L = 1.04km).

Dana 14.12.2018. godine, sa početkom u 11:00 časova biće održane javne konsultacije i prezentacija predmetnog Plana u prostorijama Gradska uprava Grada Valjeva, Karađorđeva 64, 14000 Valjevo.”

Oglas

Oglas - engleski

29. novembar 2018. godine

Jedinica za implementaciju projekta „Hitne sanacije od poplava“ predstavlja radnu verziju dokumenta na engleskom jeziku PLAN UPRAVLjANjA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNE ZAŠTITE (ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN), a povodom javnih konsultacija za javnost, organe i organizacije zainteresovane za PLAN UPRAVLjANjA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNE ZAŠTITE za projekat zaštite od poplava KPZ “Valjevo“, reka Obnica od km 1+250 do km 2+290.

Plan upravljanja zaštitom životne sredine i socijalne zaštite

19. nоvеmbаr 2018. gоdinе

Оbаvеštеnjе о dоdеli ugоvоrа pоvоdоm rеаlizаciје „Rаdоvi nа sаnаciјi lеvе оbаlе u zоni Gоmоlаvе – lеvа оbаlа rеkе Sаvе u Hrtkоvcimа оd rkm 120+707 dо rkm 120+947”, pо јаvnој nаbаvci brој 404–02–325/2018-07, sprоvеdеnој u sklаdu sа prаvilimа i prоcеdurаmа Svеtskе bаnkе zа Nаciоnаlnе јаvnе nаbаvkе (National Competetive Bidding - NCB) kојi su оpisаni u uputstvimа Svеtskе bаnkе „Nаbаvkа rоbе, rаdоvа i nеkоnsultаntskih uslugа pо оsnоvu IBRD zајmоvа, IDA krеditа i dоnаciја zа Zајmоprimcе Svеtskе bаnkе izdаnjе jаnuаr 2011, rеvidоvаnе u јulu 2014. gоdinе”

Оbаvеštеnjе о dоdеli ugоvоrа

30. oktobar 2018. godine

Dunavski umetnik 2018

12. oktobar 2018. godine

Republika Srbija primila je zajam od Svetske Banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava”. Povodom realizacije budućih građevinskih radova u Vršcu održaće se javne konsultacije i predstavljanje finalne verzije skraćenog akcionog plana raseljavanja, a vezano za zaštitu grada Vršca od poplava.

Poziv za javne konsultacije

Akcioni plan na srpskom jeziku

Akcioni plan na engleskom jeziku

10. oktobar 2018. godine

Obaveštenje

U skladu sa Zakonom o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12), Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine (u daljem tekstu: Strategija) usvojena je na 27. Sednici Vlade Republike Srbije 23. decembra 2016. godine, objavljena je u Službenom glasnikom RS broj 3/2017 od 18.01.2017. godine.

Strategija je sveobuhvatni planski dokument koji određuje dugoročnu politiku upravljanja vodama na državnoj teritoriji, pravce održivog delovanja u oblasti korišćenja voda, zaštite voda, uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda. U planskom periodu se očekuje značajno unapređenje stanja u sektoru voda u odnosu na postojeće. Ovo unapređenje će se odvijati u skladu sa društvenim i ekonomskim mogućnostima države, a uz uvažavanje i uvođenje standarda, tehnologija i propisa Evropske unije iz oblasti voda.

Obaveštavamo javnost da je Republička direkcija za vode, u skladu sa odredbama člana 31a Zakona o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10, 93/12 i 101/16) je pristupila izradi Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama. Predmetni Akcioni plan, na predlog Ministarstva, donosi Vlada Republike Srbije.

Akcioni plan sadržaće aktivnosti neophodne za realizaciju Strategije, rokove za realizaciju planiranih aktivnosti, kao i organe, organizacije i javna preduzeća nadležna za realizaciju tih aktivnosti.

27. septembar 2018. godine

- Proslava Dana Dunava 2018 -
Nautički klub Liman

Nautički klub Liman je u okviru organizacije dana Dunava 2018. godine organizovao Nautički klub Liman organizovao trinaestu Dunavsku regatu, na kojoj je učestvovao veliki broj učesnika iz zemlje i inostranstva ( Švajcarska, Mađarska, Bugarska).

U okviru regate su održane dve edukacije učesnika regate za prisutne građane i kupače. Vodena služba spasavanja Republike Srbije, koja je obezbeđivala regatu, prikazala je načine spasavanja iz vode, što je privuklo veliki broj zainteresovanih. Druga edukacija je bila za zainteresovane mlade, kojima su predstavljene osnovne tehnike i načela veslanja.

Svi učesnici su na poklon dobili majice sa porukom da njima prenose poruku o očuvanju reke Dunav.

Slike možete videti u galeriji

27. septembar 2018. godine

- Proslava Dana reke Save 2018 -
Nautički klub Liman

Nautički klub Liman je u okviru organizacije dana Save 2018. godine organizovao savsku rafting regatu, sa dve polazne tačke. Jedna grupa je krenula od kluba u Zemunu a druga iz Obrenovca, koje su se susrele kod Ade međice i potom produžile na Veliko ratno ostrvo.

Na ostrvu su održana predavanja učesnicima regate, prisutnim građanima i kupačima. Vodena služba spasavanja Srbije, koja je obezbeđivala regatu, je prikazala načine spasavanja iz vode.

Vršena je obuka mladih za veslanje kanuima i kajacima.

Svi učesnici su na poklon dobili majice sa porukom da njima prenose poruku o očuvanju reke Save.

Slike možete videti u galeriji

21. septembar 2018. godine

U okviru projekta „Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda Republike Srbije – podrška projektu sveobuhvatnog (end to end) sistema ranog upozoravanja“ grant broj TF0A4344, objavljuje se sledeći poziv za dostavljanje izjava o zainteresovanosti.

Izveštaj o zainteresovanosti

14. septembar 2018. godine

- Proslava Dana reke Dunav 2018 -

Udruženja likovnih umetnika Sanitarnog ekološkog društva - San eko

U okviru programa obeležavanja Međunarodnog Dana reke Dunav 2018. Sanitarno ekološko društvo - San eko organizovalo Program pod nazivom «Mi hoćemo čiste reke i zelene šume «, koji je imao za cilj promociju znanja i veština za zaštitu životne sredine, očuvanje reka i šuma i obeležavanje „Dan Dunava 2018” za predškolce i osnovce u Rakovici. Na kreativan i edukativan način, pored otvorenog ateljea, pešačke ture do Labudovog okna, radionica na otvorenom, sportskog nadmetanja, prezentacije Spasioca na vodi - Bezbedni na reci, skrenuta je pažnja široj javnosti o značaju Dunava.

U obeležavanju „Dan Dunava 2018” učestvovali su PREDŠKOLCI i OSNOVCI sa opštine Rakovica, organizovane su radionice za osnovce i ekoškolice- eko radionice za predškolce. Program “Mi hoćemo čiste reke i zelene šume”, u našoj sredini, je pokrenuo puno zainteresovanih roditelja, vaspitača. Organizovane su programske radionice „Dunav u duši“, na kojima su obrađene teme: potrebe za vodom, kako da štedimo vodu, značaj zaštite voda, značaj Dunava, ekosistemi i zaštićene vrste, pripreme za javni nastup.

Na radionicama su učestvovali učenici iz osnovnih škola sa opštine Rakovica: OŠ “Branko Ćopić”, OŠ “France Prešern”, OŠ “Vladimir Rolović” a sa drugih opština OŠ “Danilo Kiš”, OŠ “Zaga Maluvuk”. U okviru aktivnosti učenici su posetili Veliko ratno ostrvo, Košutnjak, ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta “Radmilovac” i reke Savu i Dunav.

Značaj radionica se može sagledati u jačanju veština polaznika i znanja o potrebi, uštedi i zaštiti voda, o rečnim ekosistemima, o zaštićenim prirodnim dobrima, zaštićenim vrstama, kviz znanja, pripreme za javni nastup. Grupe su uvežbavale izvođenje ekoškolica – za predškolce iz uključenih vrtića.

Vožnja brodom sa radionicom „ Dunav u duši 2018.godine“ , organizovana je 23.juna. Učesnici ove vožnje brodom su bili predškolci, vaspitači, učenici iz osnovnih škola, eko edukatori, roditelji, profesori, radioničari. Deca su dobila priliku da se voze brodom po reci druže i porazgovaraju o reci,o potrebi za očuvanje voda reka.

Brod je postao slikovito mesto eko radionice, učenicima je ugrađena potreba za dalju brigu za vode i biodiversitet reke.Vladala je prijatna atmosfera druženja na reci.Napravljene su zajedničke fotografije, sa željom za ponovno druženje na reci!

PREDŠKOLCI sa opštine Rakovica -Deca iz vrtića PU„Duško Radović“, „Dolores“ i PU «Oraščić».

Program za ovu ciljnu grupu, imao je za cilj promociju zaštite životne sredine i edukaciju najmlađih o važnosti zaštite i očuvanja reka i šuma.

Grupa osnovaca je radila sa mentorima , pripremala potrebna sredstva za izvođenje i učestvovala u izvođenju eko školica „ Dunav u duši”.

Organizovane radionice, za predškolce imaju za cilj da učesnici dobiju korisne informacije o važnosti vode, uštedi, mestu vode u higijeni, o prečišćavanju vode, o značaju biodiverziteta.

Organizovane radionice za predškolce: "Odakle pijemo vodu?" , „Od izvora do ušća“, " Biodiverzitet " , imale su za cilj sagledavanje značaja i očuvanja voda, reka, šuma, biodiverziteta.

Dat je doprinos manifestaciji obeležavanja «Dan Dunava» 2018.godine, ali i doprinos na razvoju budućih ekoloških akcija u školama, vrtićima, domaćinstvima i zajednici.

Sve aktivnosti su promovisane objavama na društvenim mrežama. Odštampani promo materijali su deljeni po školama, vrtićima, na brodu.

Objave aktivnosti iz programa postavljene su na društvenim mrežama fejsbuk i tviter:

www.facebook.com/sanitarnoekolosko.drustvo/

www.facebook.com/groups/446255738723171/

twitter.com/MaraVlajkovic

Slike možete videti u galeriji

14. septembar 2018. godine

- Proslava Dana reke Save 2018 -

Udruženja likovnih umetnika Sanitarnog ekološkog društva - San eko

Manifestacija u organizaciji San Eka se sastojala od Programa pod nazivom „Mi hoćemo čiste reke i zelene šume“, koji je imao za cilj promociju znanja i veština za zaštitu životne sredine, očuvanje reka i šuma i obeležavanje „Dan Save 2018“ za osnovce i predškolce u Rakovici.

U obeležavanju „Dana Save 2018“ učestvovali su PREDŠKOLCI i OSNOVCI sa opštine Rakovica, organizovane su radionice za osnovce i ekoškolice - eko radionice za predškolce.

Program „Mi hoćemo čiste reke i zelene šume „, u našoj sredini, je pokrenuo puno zainteresovanih roditelja i vaspitača. Organizovane su programske radionice na kojima su obrađene teme: potrebe za vodom, značaj zaštite voda, ušteda vode, ekosistemi i zaštićene vrste reke Save. Na radionicama su učestvovali učenici iz sledećih škola: OŠ „Branko Ćopić“ , OŠ „Ivo Andrić“ i OŠ „Danilo Kiš“

Značaj radionica se može sagledati u jačanju veština polaznika i znanja o potrebi, uštedi i zaštiti voda, o rečnim ekosistemima, o zaštićenim prirodnim dobrima, zaštićenim vrstama, pripreme za javni nastup. Obrađene teme na radionicama su: prirodni resursi i zaštita, voda za piće, potrošnja i ušteda, živi svet reke, zaštita od zagađivanja, igrokazi, živi svet u Savi.

Grupe su uvežbavale izvođenje ekoškolica – za predškolce iz vrtića.Svi su aktivno sarađivali, razmatrani su zahtevi i potrebe životne sredine. Mentori su najzainteresovanije pripremali za buduće eko edukatore. Učenici su pokazali zainteresovanost za obradu tema iz vezane za reke.

23.juna 2018.je organizovana vožnja brodom sa radionicom. Promocija vrednosti i znanja za reke Sava u srcu a Dunav u duši 2018.godine , organizovana je 23.juna. Učesnici ove vožnje brodom su bili predškolci,učenici iz osnovnih škola, eko edukatori, roditelji, profesori, radioničari. Radioničari su postavljali pitanja i podsticali razgovor o važnosti reke Save. Deca su dobila priliku da se voze brodom po reci druže i porazgovaraju o reci,o potrebi za očuvanje voda reka...

Brod je postao slikovito mesto eko radionice, učenicima je ugrađena potreba za dalju brigu za vode i biodiversitet reke.Vladala je prijatna atmosfera druženja na reci.Napravljene su zajedničke fotografije, sa željom za ponovno druženje na reci!

Predškolci sa opštine Rakovica -Deca iz vrtića (100), „Labudić“, „Pionirski grad“, „Dolores“ i „Duško Radović“.

Program za ovu ciljnu grupu, imao je za cilj promociju zaštite životne sredine i edukaciju najmlađih o važnosti zaštite i očuvanja reka i šuma. Predškolci iz Rakovice su pevali, igrali i na ovaj način, slali poruke „Mi hoćemo čiste reke i zelene šume „.

Grupa obučenih osnovaca za „ekoedukatore“ je radila sa mentorima i pripremu potrebnih sredstva za izvođenje eko školica.

Organizovane radionice za predškolce: "Odakle pijemo vodu?" , „Od izvora do ušća“, " Biodiverzitet " , imale su za cilj sagledavanje značaja i očuvanja voda, reka, šuma, biodiverziteta...Ukupno je u radionicama bilo uključeno 178.predškolaca.

Dat je doprinos manifestaciji obeležavanja «Dan Save» 2018.godine, ali i kroz doprinos na razvoju budućih ekoloških akcija u školama, vrtićima, domaćinstvima i zajednici. Sve aktivnosti su promovisane objavama ns društvenim mrežama. Odštampani promo materijali, su deljeni po školama, vrtićima, na brodu, ulicama.

Objave aktivnosti iz programa postavljene su na društvenim mrežama fejsbuk i tviter

www.facebook.com/sanitarnoekolosko.drustvo

www.facebook.com/groups/446255738723171/

twitter.com/MaraVlajkovic

Slike možete videti u galeriji

26. jul 2018. godine

Dan Dunava „Škola plus“

Glavnoj manifestaciji Dan Dunava 2018 podržanoj od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, kao gosti i partneri Škole plus prisustvovali su, pored brojnih članova-učenici, roditelji i saradnici i brojni gosti: iz Generalnog Konzulata u Vršcu gospodin konzul Dan Nikolae Konstantin sa saradnikom, gospođa Nikoleta Marcu, direktorka Didaktičke kuće i predsednica Asocijacije učitelja iz Rešice, profesorke Kristina-Mirela Perta direktorka škole " Mircea Eliada" Rešica, Jadranka-Ionela Baicu, zamenica direktora i predsednica Saveza Srba u Rešici, direktor škole gospodin Šerban, gospodin Remus Marcu, novinar medija Reper 24h Rešica, direktor Crvenog krsta Rešica gospodin Alin Cica sa saradnicima, direktor Turističke organizacije gospodin Novica Jovanović, profesori i učenici iz Rumunije, Češka beseda Kruščica i učitelj Standa Havel sa suprugom, Radonjić Vladimir sekretar Crvenog krsta Bela Crkva, licencirani vodič Milan Belobabic, brojni prijatelji Škole plus, a skup je pozdravio i otvorio predsednik opštine Bela Crkva gospodin Darko Bogosavljević.

Na kreativan i edukativan način a posve inovativan, pored otvorenog ateljea, pešačke ture do Labudovog okna, radionica na otvorenom, sportskog nadmetanja, prezentacije Spasioca na vodi - Bezbedni na reci, skrenuta je pažnja široj javnosti o značaju Dunava.

Slike možete videti u galeriji

23. jul 2018. godine

Dan Dunava „Online performans“

Program Dan Dunava 2018 iako je planiran da se održi u junu, zbog loših vremenskih uslova održan je 6. jula 2018. godine sa ciljem širenja znanja o reci Dunav, životnoj sredini, prirodi.

Mesto sastanka sa decom učesnicima manifestacije bilo je ispred vrtića „Kraljica Marija“ PU „Savski venac“ odakle se krenulo do Centra za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju „Mali Dunav“.

U toku vožnje do odredišta, deca su upoznata sa povodom manifestacije i o reci Dunav je razgovarano kroz kviz i igru.

Program u Centru za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju „Mali Dunav“ sproveden je kroz edukativna predavanja i praktične aktivnosti i umetničku radionicu.

Slike možete videti u galeriji

19. jul 2018. godine

Republika Srbija je primila zajam od Svetske banke za finansijska sredstva za realizaciju projekta Hitne sanacije od poplava i ima nameru da deo sredstava iskoristi za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za radove na sanaciji leve obale u zoni Gomolave – leva obala reke Save u Hrtkovcima od rkm 120+707 do rkm 120+947. Republička direkcija za vode objavljuje poziv za prikupljanje ponuda od strane podobnih ponuđača za izvođenje radova na sanaciji leve obale u zoni Gomolave – leva obala reke Save u Hrtkovcima od rkm 120+707 do rkm 120+947.

Dokument možete preuzeti ovde

Period izvođenja građevinskih radova je 10 (deset) meseci.

Osmi sastanak strana UNECE Konvencije o vodama

18. jul 2018. godine

Prekogranične vode stvaraju društveno-ekonomske, ekološke i političke međuzavisnosti. Zbog toga je prekogranična saradnja u upravljanju vodama ključna za održivi razvoj, mir i stabilnost. Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera (Konvencija o vodama), koju servisira Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE), predstavlja ključni pravni i institucionalni okvir Ujedinjenih nacija koji promoviše količinu, kvalitet i održivo korištenje prekograničnih vodnih resursa putem olakšavanja saradnje. To je jedinstveni instrument za podršku postizanju ciljeva održivog razvoja (SDG).

Konvencija o vodama sačinjena je u Helsinkiju, 17. marta 1992. godine. Republika Srbija ju je ratifikovala („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i od novembra 2010. godine je Strana Konvencije o vodama.

 Osmi sastanak strana UNECE Konvencije o vodama

Kao i svake 3 godine, na sastanku strana (MOP) Konvencije o vodama će se razmatrati napredak u pogledu saradnje na prekograničnim vodama. U 2018. godini, Osmi sastanak strana (MOP 8) održaće se u Astani, Kazahstan, od 10-12. oktobra 2018. godine, a organizuje ga Ministarstvo poljoprivrede Kazahstana i Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE), koji služi Konvenciji o vodama.To će biti prvi MOP održan u Aziji sa članstvom u Konvenciji o vodama izvan panevropskog regiona (nove Strane iz Afrike), simbolično označavajući istorijski prekretnicu u razvoju Konvencije o vodama.

Više od 400 predstavnika ministarstava, zajedničkih tela, međunarodnih i nevladinih organizacija i akademija iz svih regiona sveta okupi će se u Astani, kako bi razgovarali o prekograničnoj saradnji na vodama na MOP 8 Konvencije o vodama.

MOP 8 će razmatrati napredak u pogledu prekogranične saradnje. MOP 8 će započeti sa segmentom na visokom nivou o tome kako deliti vode u kontekstu rastuće oskudice vode, relevantnih uticaja na razvoj, mir i stabilnost i kako Konvencija o vodama može promovisati razumnu, pravičnu i održivu raspodelu vode i podelu koristi. Biće razmotren napredak u implementaciji Konvencije o vodama i prekogranične saradnje. S tim u vezi, sastanak će pokrenuti prvi izveštaj o implementaciji Konvencije o vodama i raspravljati o prvom izveštavanju o SDG indikatoru 6.5.2, koji zajedno podržavaju UNECE i UNESKO. Osim toga, diskutovaće se o temama kao što su prednosti prekogranične saradnje na vodama, o nekusu voda-hrana-energija-ekosistemi, adaptaciji na klimatske promene i industrijskoj sigurnosti. Na sastanku će biti usvojena Strategija za primenu Konvencije o vodama na globalnom nivou, kao i program rada Konvencije o vodama za 2019-2021.

Tokom tri dana organizovaće se niz sporednih događaja o raznim temama vezanim za prekograničnu saradnju na vodama - prilika za učesnike da nauče, razmenjuju i razgovaraju između sednica.

9. oktobra, na poludnevnoj radionici visokog nivoa na temu finansiranja prekograničnih slivova, koju zajedno organizuju Kazahstan, Holandija, Švajcarska, Azijska razvojna banka, GEF IW:LEARN, Evropska investiciona banka, Svetska banka i Sekretarijat Konvencije o vodama. Obraćajući se ministrima i zvaničnicima na visokom nivou, ova radionica će imati za cilj olakšavanje razmene znanja i iskustava o prikupljanju sredstava za prekograničnu saradnju i povećanje finansijske održivosti.

Za više informacija pogledajte:https://www.unece.org/env/water/mop8.html

18. jul 2018. godine

Jedinica za implementaciju projekta „Hitne sanacije od poplava“ poziva sve zainteresovane konsultatne da dostave pisma interesa o zainteresovanosti za zadatak za izradu idejnog rešenja i studije opravdanosti sa idejnim projektom za zaštitu Požege od reke Skrapež (Reference No. SRB-FERP-QCBS-002-CS-2018)

18. jul 2018. godine

Jedinica za implementaciju projekta „Hitne sanacije od poplava“ poziva sve zainteresovane konsultatne da dostave pisma interesa za izradu studije opravdanosti sa idejnim projektom za zaštitu Novog Beograda od reke Save (Reference No. SRB-FERP-QCBS-004-CS-2018)

17. jul 2018. godine

Dan Dunava TOO Bačka Palanka

Manifestacija Dan Dunava 2018 u organizaciji Turistička organizacije opštine Bačka Palanka i Udruženja likovnih stvaralaca „Petar Tomić“ održana je 1. jula.

Program se sastojao od edukativnog rada sa najmlađima, radionica, dečije predstave „Dženi piratuša“, sportskih aktivnosti na pesku uz promociju mini odbojke „Igre bez granica“, a sve u cilju podizanja svesti o značaju reke Dunav.

Deca su tokom održavanja proslave Dana Dunava imala priliku da pišu kratke pesmice i stihove pod nazivom „Dečija poezija o Dunavu“, i da oslikavaju platna na temu Dunava, a na kraju programa organizovano je pravljenje papirnih brodića sa porukama koji su pušteni u Dunav.

Slike možete videti u galeriji

11. jul 2018. godine

Dan Dunava TOO Veliko Gradište

Manifestacija Dan Dunava 2018 održana 29. juna u organizaciji Turističke organizacije opštine Veliko Gradište sa ciljem podizanja svesti građana o značaju životne sredine, a posebno reke Dunav, jer se u opštini na obali reke Dunav nalaze i najznačajniji kulturno-istorijski spomenik srednjovekovna Ramska tvrđava, ušće reke Peka i Srebrno jezero. Proslava se sastojala od niza programa: ekološka akcija čišćenja Dunava, predavanje i radionica „Ulepšajmo priobalje Dunava“, radionica „Moj život pokraj Dunava“ sa malom galerijom sa crtežima i eko porukama, gastronomski festival „Razmene i šanse u cinju razvoja turmizma“, dečija predstava „Dobro drvo“, folklorne igre i pesme, izložba starih zanata.

Slike možete videti u galeriji

10. jul 2018. godine

OBAVEŠTENjE O DODELI UGOVORA

Po javnoj nabavci broj 404–02–139/2018-07, sprovedenoj u skladu sa pravilima Svetske banke za Nacionalne javne nabavke (National Competetive Bidding - NCB) koji su opisani u uputstvima Svetske banke " Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga po osnovu IBRD zajmova, IDA kredita i donacija za Zajmoprimce Svetske banke izdanje januar 2011, revidovane u julu 2014.“ – ime ugovora: „Radovi na uređenju I i II deonice toka potoka Mesić od uliva u Vršački kanal km 0+000 do km 2+597,90 (kraj druge deonice)“.

Obaveštenje o dodeli ugovora

10. jul 2018. godine

OBAVEŠTENjE O DODELI UGOVORA

Po javnoj nabavci broj 404–02–115/2018-07, sprovedenoj u skladu sa pravilima Svetske banke za Nacionalne javne nabavke (National Competetive Bidding - NCB) koji su opisani u uputstvima Svetske banke " Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga po osnovu IBRD zajmova, IDA kredita i donacija za Zajmoprimce Svetske banke izdanje januar 2011, revidovane u julu 2014.“ – ime ugovora: „Stabilizacija krune nasipa na levoj obali reke Dunav kod Bačke Palanke (km 1+800 do km 9+850) i Sombora (km 3+461 do km 6+583 i km 49+410 do km 52+400)“.

Obaveštenje o dodeli ugovora

09. jul 2018. godine

Dan Dunava Udruženje „Ekološki pokret Ćuprija“

Manifestacija Dan Dunava 2018 u organizaciji Udruženja „Ekološki pokret Ćuprija“ održana je 30. juna 2018. godine.

Proslava se sastojala od radionica za decu, kao i radionica narodnog muzeja, narodne biblioteke i pozorišne predstave.

Suorganizatori, pored Republičke direkcije za vode, bili su Udruženje roditelja sa posebnim potrebama „Plava školjka“, Narodna biblioteka „Dušan Matić“, Narodni muzej „Horreum margi“, Udruženje mladih Ćuprija, Sportski savez Opštine Ćuprija, Teniski klub „Slavija“, Asocijacija Hiron i Udruženje žena Ćuprije.

Osnovni cilj aktivnosti je bio da učesnici, kroz zabavno edukativne sadržaje steknu nova znanja i prošire svest o značaju prirodnog okruženja, naročito voda.

Slike možete videti u galeriji

06. jul 2018. godine

Dan Dunava „Beo project“

Manifestacija u organizaciji Beo projecta je zamišljena kao Ekološki edukativni triatlon za decu uz upoznavanje sa gradom sa reke Dunav, samim dunavom i njegovim značajem, značajem životne sredine i načinima očuvanja. Program je organizovan kao virtualno putovanje kroz prostor i vreme povezan sa istorijom, arhitekturom i ekologijom. Ceo program je sproveden u tri deonice:

- Interaktivno predavanje „Beograd na reci Dunav“

- Interaktivno predavanje i radionica „Reka Dunav i životna sredina“

- Radionica „Pogled na grad sa vode i grad na vodi“

Manifestacija je održana 20. juna 2018. godine.

Slike možete videti u galeriji

04. jul 2018. godine

Dan Save „Online performans“

14. juna 2018. godine „Online performans“ iz Beograda obeležio je međunarodni Dan Save, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Online performans je organizovao proslavu Dana Save sa ciljem širenja znanja o reci Savi, životnoj sredini, prirodi. Mesto sastanka je bilo ispred Osnovne škole Đura Daničić. U toku vožnje do odredišta – Specijalnog rezervata Zasavice, deca su upoznata sa povodom manifestacije, reci Savi i njenom značaju za grad.

Program edukacije u Specijalnom rezervatu Zasavica je sproveden kroz predavanje i praktične aktivnosti uz aktivno učešće prisutne dece.

Slike možete videti u galeriji

03. jul 2018. godine

Dan Save „ Beoproject“

U periodu od 1. do 8. juna 2018. godine „ Beoproject “ iz Beograda obeležio je međunarodni Dan Save, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Beoproject je organizovao Ekološki edukativni triatlon za decu kroz koji su se deca upoznala sa gradom sa reke Save, samom rekom Savom i njenim značajem, ekologijom i značajem životne sredine i načinima njenog očuvanja. Interaktivne radionice-predavanja su održane na brodu.

Program je sproveden kroz:

- Interaktivno predavanje-radionicu „Beograd na reci Savi“;

- Interaktivno predavanje-radionica eka Sava i životna sredina u gradu“;

- Radionicu „pogled na grad sa vode i grad na vodi“

Ove aktivnosti su realizovane u periodu od 1. do 8. juna, a u njima je učestvovalo 32. dece iz Vojne gimnazije, Srednje stručne vojne škole i Medicinske škole iz Beograda.

Za učesnike je pripremljen flajer o zanimljivostima o vodi, koji je dat na raspolaganje školi, radi srodnih aktivnosti i neformalne edukacije mladih o značaju očuvanja vodnih resursa i reke Save.

Svrha programa je u edukaciji i podizanju svesti učenika, najmlađih građana o važnosti reke Save za grad Beograd i njeno očuvanje.

Slike možete videti u galeriji

03. jul 2018. godine

-Proslava Dana reke Dunav 2018-
Udruženja likovnih umetnika „Svetionik” Pančevo

U okviru programa obeležavanja Međunarodnog Dana reke Dunav 2018. Udruženje likovnih umetnika „Svetionik” Pančevo organizovalo je ekološko –likovne radionice, uz učešće akademskih slikara, članova ULU „Svetionik“, koji su radili uz članove Udruženja obolelih od multipleks skleroze, Udruženja invalida rada, NO Na pola puta,Udruženja Prepoznaj u sebi, Udruženja dečiji atelje Mali genije, dece iz predškolske ustanove Dečija radost i Kluba za stara i odrasla lica gerontološkog centra Pančevo.

Slike možete videti u galeriji

Plakat Dan Dunava

03. jul 2018. godine

Dan Save „ Beogradski ekološki centar"

Manifestacija u organizaciji Beogradskog ekološkog centra se sastojala od:

- Ekološko pešačke tura: Javni čas uz šetnju Savskom promenadom: „Savski mostovi“, info, istorijat, značaj,

- Kreativne tematske radionice:

 • a) Likovna radionica- ispisivanje poruka i crteža na temu Dana reke Save; izrada i sastavljanje slagalica na temu Savski mostovi; Upotrebljeni materijal: namen ske slagalice, različite vrste kartona i podloga, selotejp, makaze – Radioničari Beogradskog ekološkog centra,
 • b) Zaštićene biljne i životiljske vrste u vodama ( reka Sava i Ada Ciganlija) – predavač Tijana Ležaić, master životne sredine
 • Brod „ Kovin“.
 • c)Takmičenje u selfiju; fotografisanje sa broda
 • d) Savski venac sa Save; foto sa broda, mostovi, prepoznavanjlje objekta, čamaca i brodova.

- Savske promenade i vožnje brodom „ Kovin"

- Posete Muzeju nauke i tehnike uz stručne vodiče.

- Prikazivanja dokumentarnog filma u kojem dr Masaru Emoto pokazuje kako različite misli i muzika različito utiču na strukturu vode u Domu omladine Beograda

- Održavanje kviza- Moja Sava; kao evaluacija javnih časova realizovanih na Savskoj promenadi i brodu.Dom omladine,

-Uručivanje nagrada i pohvala za angažovanje mladih u programu- Urađeno anketiranje i evaluacija programa u Domu omladine Beograda,

- Upućivanje korisnika programa da prisustvuju sličnoj manifestaciji - Dan reke Dunava,

Ukupan broj korisnika programa: 161 prisutnih.

Izborom kratkih, informativnih, atraktivnih i kreativnih priloga obezbeđena je pažnja i angažovanje učesnika i korisnika programa.

Prilikom anketiranja prisutnih korisnika programa konstatovano je da su bili zadovoljni izborom tema, kreativnih radionica, informisanošću o vodnim resursima i njihovoj zaštiti i izkazana primedba –želja da se ovakvi programi obeležavaju kroz centralne manifestacije sa svim zaineresovanim udruženjima i lokalnih uprava.

Po završetku manifestacije, korisnici i učesnici programa su pomagali u raspremanju opreme, ponovnog sakupljanja sitnog otpada u kese.

Svrha programa je u edukaciji i podizanju svesti učenika, najmlađih građana o važnosti reke Save za grad Beograd i njeno očuvanje.

Slike možete videti u galeriji

03. jul 2018. godine

Republika Srbija je primila sredstva donacije kroz predpristupne fondove Evropske unije (IPA) za potrebe realizacije Projekta “Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda Republike Srbije” i ima nameru da deo sredstava iskoristi za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za nabavku San Storidža. Projektom administrira Svetska banka. Tender će se sprovesti u skladu sa važećim pravilima i procedurama Svetske banke.

Republička direkcija za vode objavljuje poziv za prikupljanje ponuda od strane podobnih ponuđača za nabavku San Storidža za potrebe Republičkog geodetskog zavoda

02. jul 2018. godine

Dan Save „Pod Teatar “
POD TEATAR – Teatar Projekat Objektivna Drama
„SAVSKA GERILA“
-Proslava Dana reke Save 2018-

Program obeležavanja Međunarodnog Dana reke Save 2018. pod nazivom „SAVSKA GERILA“, nastavak je aktivnosti o očuvanju i zaštiti voda i reke Save koje su realizovane proteklih godina od strane POD Teatra, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Program je nastojao da se putem EKOLOŠKOG POZORIŠNOG PROGRAMA I KONKRETNIH EKO AKCIJA utiče na razvoj svesti o ekologiji, naročito na razvoj svesti o zaštiti voda, zaštiti prirodnih resursa i biodiverzitetu, kako bi pre svega deca ovo stečeno znanje primenili u životu. Akcenat je stavljen na podsticanje dece da aktivno učestvuju u očuvanju životne okoline, i to kroz TEORIJU (znanje koje stiču na edukativnim radionicama), AKCIJU ( konkretne ekološke akcije na terenu) i KREACIJU (kreativne radionice definisane temama/prioritetima).

Program predstavlja simbiozu OVE tri metodologije: teorije, akcije i kreacije i to kroz već razrađenu višegodišnju saradnju stručnog pristupa ekologa opštine Savski venac, pedagoškog pristupa i iskustva vaspitača i pedagoga PU Savskog venca i primenu metodologije obrazovnog pozorišta i drame POD teatra.

CILj ovog projekta je da se kroz metode Primenjenog Pozorišta animiraju pre svega najmlađi: deca iz predškolskih ustanova i škola i uz podršku njihovih vaspitača,učitelja, pedagoga i ostatka stručnog tima, utiče na osvešćivanje o ovim jako bitnim i zapostavljenim temama. Razmena iskustava u okviru predavanja između različitih generacija, dece, maldih, starih,bila je doprinos celokupnom konceptu i ideji programa.

Radionice za školsku decu bile su „smeštene“ na priobalje Save- SAVA MALU,gde su se deca vođena fatnazijom vratila u prošlo vreme, način života koji je tradiciju i zanate čuvao u okviru porodice, te su deca doživela jedan „savski dan“, odabirajući veštine-zanat svoje pordice, koja je sa svojim proizvodima učestvovala na Savskoj pijaci,razmeni i ribarenju.

Deca PU Savski venac, prošla su sa starijim istraživačima kroz vreme,od nastanka planete i vodnih resusa svih vrsta ,te i naše reke Save, doživevši osećaj sveopšte povezanosti svega živog i postojećeg na planeti, a time i našu odgovornost da čuvamo vodu kao najdragoceniji izvor življenja, i čuvamo celokupno svoje okruženje.

Kroz lik ČIČA ČAĐAVOG imali su živ,emotivni susret sa osobom koja zbog ne-znanja pravi problem svojoj sredini i živi nezdravo,na obali u zagađenim delovima Save i deponijama, ali i mogućnost d a ga „prevaspitaju“ i pokažu mu da može i treba drugačije.

Sve teme obrađivane su u formi male „pozorišne predstave“ – zapravo „odigrane situacije“ na zadatu TEMU ali uz direktno učešće dece. Ovakav način pored toga što provocira maksimalni fizički angažman mališana, podstiče i nova pitanja i teme i stalnu potrebu da se „istražuje još nešto novo“.

Aktivnosti projekta omogućile su da se ispuni i njegov osnovni cilj projekta a to je - delovanje na jačnje svesti pre svega dece, mladih,građana- o značaju očuvanja vodnih resursa,pre svega reke Save. Uticajem na najmlađe, utiče se i na formiranje ekološki svesnih generacija koje tek ulaze u obrazovni sistem i koji mogu odigrati važnu i veoma bitnu ulogu vršnjačkih edukatora svoje sredine.

Učešće na Danu Dunava na zemunskom keju, bila je još jedna akcija koja je u interaktivnoj radionici sa mališanima vrtića „Akademac“ na za decu uzbudljiv i koristan način tematski povezala značaj ove dve reke, podučila o nekadašnjem holističkom pristupu negovanom kod starih generacija kao delu tadašnje kulture i običaja, i , pokazala kako bismo mi danas, deca, mladi i stari mogli da se odnosimo ka ovim dragocenim resursima, i, koja je naša odgovornost danas.

Slike možete videti u galeriji

12. jun 2018. godine

CENTRALNA PROSLAVA DANA DUNAVA 2018

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode, kao i prethodnih godina, i ove godine je nastavilo kroz organizovanje manifestacije Dan Dunava u saradnji sa partnerima i svim zainteresovanim stranama da apeluje na građane Srbije da čuvaju neprocenjivi prirodni resurs – reku Dunav.

Ova manifestacija je ustanovljena 2004. godine od strane Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (International Commission for Danube Protection – ICPDR) i integralni je deo saradnje svih 14 zemalja potpisnica Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav (Konvencija o zaštiti reke Dunav). Poseban akcenat u celokupnoj organizaciji je na uključenju što većeg broja najmlađe populacije, kako bi kroz zabavni program i razne radionice od malih nogu učili o značaju očuvanja reke Dunav i životne sredine uopšte.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode u saradnji sa GO Zemun, WWF, Mladim istraživačima Srbije i Narodnom Bankom Srbije organizovalo Centralnu proslavu Dana Dunava 2018 u subotu 9. juna na Zemunskom keju kod restorana Venecija.

Na manifestaciji su nastupali: Muzička škola „Kosta Manojlović”, KUD Branko Radičević, KUD „Batajnica“, Dragana Vučićević sa recitacijom; izvorna narodna pesma a kapelo, Gajo Vanka i Nina Radovanović sa muzičkim nastupom, Pod Teatar sa interaktivnom radionicom-predstavom, a Klub Liman je predstavio pokaznu vežbu spasavanja.

Tokom trajanja proslave volonteri Narodne Banke Srbije su čistili priobalje, dodeljene su nagrade popednicima takmičenja „Dunavski umetnik“ i Udruženja Građana „NAŠA DECA” je organizovalo likovnu radionicu.

Na samom platou su bili pultovi i radionice: GO Zemun, Produženog boravka „Mali akademac“, interaktivno predstavljanje živog sveta Dunava – WWF, Mladi istraživači Srbije i Arhus centar, Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura, Republička direkcija za vode, radionica fotografije i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ , koji su promovisali projekte CAMARO-D, DanubeSediment i JOINTISZA iz Interreg Danube Transnational Programme.

Slike možete videti u galeriji

http://zemun.rs/dan-dunava-2018/

http://studiob.rs/obelezen-medunarodni-dan-dunava-u-zemunu/

12. jun 2018. godine

7. SASTANAK STRANA OKVIRNOG SPORAZUMA O SLIVU REKE SAVE

Na Bledu, Republika Slovenija je od 6.-8. juna 2018. godine održan 7. sastanak Strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save.

Na poziv Savske komisije upućenog šefovima delegacija država, Željko Radošević, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, šef delegacije Republike Srbije na 7. sastanku strana, pozvan je da sa delegacijom Republike Srbije u periodu 6.-8. juna 2018. godine boravi na Bledu, Republika Slovenija i učestvuje na 7. sastanku Strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save.

7. sastanak strana okvirnog sporazuma o slivu reke Save

Sastanak Strana Okvirnog sporazuma, kao veoma bitan institucionalni mehanizam implementacije Okvirnog sporazuma, predstavlja dobru priliku za dodatno jačanje uloge Savske komisije u razvoju regionalne saradnje između savskih zemalja, kao i za prepoznavanje njihovih zajedničkih interesa koji se mogu ostvariti putem Savske komisije i uz aktivnu saradnju sa međunarodnom zajednicom. Različit status Strana u odnosu na članstvo istih u Evropskoj uniji povećava potrebu za aktivnijim učešćem Savske komisije na regionalnom nivou kako bi se iskoristile sve mogućnosti za realizaciju ciljeva Okvirnog sporazuma.

7. sastanak strana okvirnog sporazuma o slivu reke Save

Delegaciju Republike Srbije činili su:

- šef delegacije

Željko Radošević, državni sekretar ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

članovi delegacije:

Nataša Milić, v.d. direktora Republičke direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine;

Olivera Janković, Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

7. sastanak strana okvirnog sporazuma o slivu reke Save

Nakon sastanka je potpisana Deklaracija 7. sastanka Strana, u okviru koje se navode dosadašnji rezultati na implementaciji Okvirnog sporazuma i izazovi koji nas očekuju u narednom periodu. Najznačajnije u oblasti održivog upravljanja vodama, je da se Deklaracijom države obavezuju da ulože napore na implementaciji Programa mera, koji čini integralni deo Plana upravljanja slivom reke Save, kako bi se doprinelo ispunjenju zajedničkih ciljeva životne sredine i vizija na nivou sliva, kao i da se ohrabruju sve Strane da nastave dijalog sa relevantnim akterima iz sektora plovidbe, hidroenergije, poljoprivrede, zaštite prirode i upravljanja poplavama za integraciju ekonomskih, socijalnih i ekoloških aspekata u planiranje i implementaciju infrastrukturnih projekata, uz poštovanje principa održivog razvoja u slivu.

7. sastanak strana okvirnog sporazuma o slivu reke Save

06. jun 2018. godine

CENTRALNA PROSLAVA DANA DUNAVA 2018

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode, kao i prethodnih godina, i ove godine nastavlja kroz organizovanje manifestacije Dan Dunava u saradnji sa partnerima i svim zainteresovanim stranama da apeluje na građane Srbije da čuvaju neprocenjivi prirodni resurs – reku Dunav.

Ova manifestacija je ustanovljena 2004. godine od strane Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (International Commission for Danube Protection – ICPDR) i integralni je deo saradnje svih 14 zemalja potpisnica Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav (Konvencija o zaštiti reke Dunav).

Poseban akcenat u celokupnoj organizaciji je na uključenju što većeg broja najmlađe populacije, kako bi kroz zabavni program i razne radionice od malih nogu učili o značaju očuvanja reke Dunav i životne sredine uopšte.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode u saradnji sa GO Zemun, WWF, Mladim istraživačima Srbije i Narodnom Bankom Srbije organizuje centralnu proslavu Dana Dunava 2018 u subotu 9. juna na Zemunskom keju kod restorana Venecija.

Proslavu će uveličati nastupi Muzičke škole „Kosta Manojlović”, KUD Branko Radičević, KUD „Batajnica“, Dragana Vučićević sa recitacijom; izvorna narodna pesma a kapelo, Gajo Vanka i Nina Radovanović sa muzičkim nastupom.

Pod Teatar će održati dečiju predstavu, a NK Liman pokaznu vežbu spasavanja.

Tokom trajanja proslave volonteri Narodne Banke Srbije će čistiti priobalje, dodeljene nagrade popednicima takmičenja „Dunavski umetnik“ i Udruženja Građana „NAŠA DECA” će organizovati likovnu radionicu. Na samom platou planirani su pultovi i radionice: GO Zemun, Produženog boravka „Mali akademac“, interaktivno predstavljanje živog sveta Dunava – WWF, Mladi istraživači Srbije i Arhus centar, Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura, Republička direkcija za vode, radionica fotografije i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ će promovisati projekte CAMARO-D, DanubeSediment i JOINTISZA iz Interreg Danube Transnational Programme.

AGENDA

Roll-Up

06. jun 2018. godine

Republika Srbija je primila sredstva donacije kroz predpristupne fondove Evropske unije (IPA) za potrebe realizacije Projekta “Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda Republike Srbije” i ima nameru da deo sredstava iskoristi za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za nabavku IT opreme. Projektom administrira Svetska banka. Tender će se sprovesti u skladu sa važećim pravilima i procedurama Svetske banke. Republička direkcija za vode objavljuje poziv za prikupljanje ponuda od strane podobnih ponuđača za nabavku IT opreme za potrebe Republičkog geodetskog zavoda.

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

31. maj 2018. godine

Republika Srbija je primila sredstvadonacije kroz predpristupne fondove Evropske unije (IPA) za potrebe realizacije Projekta „Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda Republike Srbije” i ima nameru da deo sredstava iskoristi za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za nabavku IT opreme. Projektom administrira Svetska banka. Tender će se sprovesti u skladu sa važećim pravilima i procedurama Svetske banke.

Republička direkcija za vode objavljuje poziv za prikupljanje ponuda od strane podobnih ponuđača za nabavku IT opreme za potrebe Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

28. maj 2018. godine

Odluka o dopunama Odluke o raspodeli i korišćenju sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije za finansiranje poslova u oblasti upravljanja vodama na uređenju i korišćenju voda i zaštiti voda od zagađivanja u 2018. godini

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE

14. maj 2018. godine

Jedinica za implementaciju projekta „Hitne sanacije od poplava“ prestavlja na uvid radnu verziju dokumenta SKRAĆENI PLAN RASELjAVANjA (SPR), a povodom javnih konsultacija za javnost, organe i organizacije zainteresovane za Sanaciju rečne obale u zoni Gomolave leva obala reke Save u Hrtkovcima deonica: rkm 120+707 do rkm 121+277 (L = 570m).

SKRAĆENI PLAN RASELjAVANjA

08. maj 2018. godine

Jedinica za implementaciju projekta „Hitne sanacije od poplava“ prestavlja na uvid radnu verziju dokumenta SKRAĆENI PLAN RASELjAVANjA (SPR), a povodom javnih konsultacija za javnost, organe i organizacije zainteresovane za Sanaciju rečne obale u zoni Gomolave leva obala reke Save u Hrtkovcima deonica: rkm 120+707 do rkm 121+277 (L = 570m).

SKRAĆENI PLAN RASELjAVANjA

07. maj 2018. godine

Jedinica za implementaciju projekta „Hitne sanacije od poplava“ poziva na JAVNE KONSULTACIJE povodom prezentovanja SKRAĆENOG PLANA RASELjAVANjA (SPR) Sanacije rečne obale u zoni Gomolave leva obala reke Save u Hrtkovcima deonica: rkm 120+707 do rkm 121+277 (L = 570m), koje će se održati 21.05.2018 u 10:00 časova (po lokalnom vremenu ) u prostorijama Javnog urbanističkog preduzeća „Plan“, 27. Oktobra 7a, 22400 Ruma.

Poziv za javne konsultacije na srpskom jeziku

Poziv za javne konsultacije na engleskom jeziku

03. maj 2018. godine

Jedinica za implementaciju projekta „Hitne sanacije od poplava“ poziva na JAVNE KONSULTACIJE javnost, organe i organizacije zainteresovane za PLAN UPRAVLjANjA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE, a povodom realizacije projekta sanacije rečne obale u zoni Gomolave - leva obala reke Save u Hrtkovcima od rkm 120+707 do rkm 121+277 (L = 570m).

Poziv za javne konsultacije na srpskom jeziku

Poziv za javne konsultacije na engleskom jeziku

30. april 2018. godine

Jedinica za implementaciju projekta „Hitne sanacije od poplava“ predstavlja radnu verziju dokumenta PLAN UPRAVLjANjA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE, a povodom javnih konsultacija za javnost, organe i organizacije zainteresovane za PLAN UPRAVLjANjA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE za projekat sanacije rečne obale u zoni Gomolave leva obala reke Sava u Hrtkovcima od rkm 120+707 do rkm 121+277 (L = 570m).

Plan upravljanja zaštitom životne sredine na srpskom jeziku

Plan upravljanja zaštitom životne sredine na engleskom jeziku

27. april 2018. godine

NAGRADNI KONKURS „Danube Art Master 2018”

„Aktivirajte se za zdraviji Dunav“, može biti tema više nastavnih predmeta ukoliko pustite znanju i umeću, mašti i kreativnosti na volju!

Ovo je prilika za predškolce, osnovce ili srednjoškolce, za sve uzrasta 6-18 godina.

Postoje 2 mogućnosti da se učesnici izraze:

 • kroz umetnički rad nastao od materijala koje pronađete pored reka: odete do reke, sakupite materijal, napravite delo, fotografišete ga i pošaljete nama fotografiju.
 • osmislite ideju za video od 1 minuta sa porukom „Aktivni za čistiji Dunav“, odete do reke, sprovedete ideju u delo, snimite i po potrebi montirate „filmić“ i pošaljete nama.

Biramo pobednike najpre u Srbiji, a najbolji iz Srbije takmiči se sa pobednicima iz ostalih 13 zemalja dunavskog sliva.

Rok za slanje radova je 31. maj 2018. Godine na adresu: Mladih istraživača Srbije, Bulevar umetnosti 27, 11070 Novi Beograd.

www.mis.org.rs/objave/dunavski-umetnik-poziv-za-ucesce"

Za sve ostale nedoumice pišite i pitajte na: dusica@mis.org.rs

20. april 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o dodeli sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava za finansiranje poslova u oblasti upravljanja vodama na sprovođenju projekata naučnih istraživanja, izdavanju naučnih časopisa od nacionalnog značaja i organizovanju naučnih i/ili stručnih skupova, u 2018. godini.

Dokument možete preuzeti ovde

18. april 2018. godine

Međunarodna komisija za sliv reke Save objavila je međunarodni foto konkurs na temu „Sliv reke Save – priroda za vode“. Cilj je da se putem fotografija Save, jezera u slivu i njenih pritoka, prirode i okruženja, kao i implementiranih rešenja baziranih na pristupu povezanim sa prirodom, prikažu prednosti i izazovi življenja u slivu Save. Od pristiglih fotografija biće nagrađeno 5 fotografija, dok će 60 izabranih biti izloženo na Sedmom sastanku Strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save, 7. juna 2018. godine na Bledu (Slovenija).

Konkurs je otvoren do 11. maja 2018. godine.

Više informacija možete naći na www.savacommission.org/announce_detail/77

4-5. april 2018. godine

Održan prvi Regionalni sastanak inspektora u oblasti voda

U sredu, 04.04.2018. godine na Zlataru kod Nove Varoši održan je prvi Regionalni sastanak inspektora u oblasti voda. Na sastanku su učestvovali vodni inspektori Republike Srbije, predstavnik Bosne i Hercegovine, predstavnik Makedonije i predstavnik Crne Gore. Razmatrana su pitanja razmene informacija između država u regionu o inspekcijskim merama i aktivnostima koje se preduzimaju u oblasti voda, i mogućnostibuduće zajedničke edukacije, razmene informacija i iskustava u cilju usavršavanja inspekcijskog nadzora.

Održan prvi Regionalni sastanak inspektora u oblasti voda

Rad inspektora organizovan je u opštem delu i po radnim grupama u oblasti inspekcijskih poslova u zaštiti sliva reke Drine, zaštiti sliva reka Save i Dunav i zaštiti sliva reke Velike Morave.

Održan prvi Regionalni sastanak inspektora u oblasti voda

U ime Republike Srbije učestvovali su Ljiljana Anđelić i vodni inspektori.

U ime države BiH, učestvovao je Mirsad Smailagić, Makedonije Lidija Zafirovska, i Crne Gore Miodrag Radulović

Održan prvi Regionalni sastanak inspektora u oblasti voda

U četvrtak 5. aprila 2018. godine, inspektori su izvršili obilazak hidroelektrane i rezervata Uvac.

Održan prvi Regionalni sastanak inspektora u oblasti voda

12. april 2018. godine

Odluka o raspodeli i korišćenju sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije za finansiranje poslova u oblasti upravljanja vodama na uređenju i korišćenju voda i zaštiti voda od zagađivanja u 2018. godini

Dokument možete preuzeti ovde

11. april 2018. godine

Međunarodni vodeni festival na Bledu, uz podršku Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja Slovenije, Ministarstva zaštite okoliša i energetike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, organizuje prvo regionalno takmičenje: Odgovoran odnos prema vodi u kategorijama: korporativni (sve veličine), nacionalni i individualni projekti. Tražimo nove revolucionarne proizvode, usluge, rešenja i sl., s kojima ćemo ući u novo razdoblje razvoja i razumevanja ovog važnog resursa. Mogu se prijaviti svi koji na bilo koji način doprinose, poboljšavaju iskorištavanje-korištenje vode, uvažavaju kruženje vode, uvode inovacije i sl., više u dokumentima.

Dokument možete preuzeti ovde

Dokument možete preuzeti ovde

Dokument možete preuzeti ovde

Dokument možete preuzeti ovde

Zajedno s ministarstvima navedenih država nagradit ćemo primjere dobre prakse te ih na odgovarajući način prezentirati.

Više o takmičenju možete pročitati www.bledwf.com/tenders

Pozivamo sve vas koji svojim aktivnostima pridajete pažnju vodi.

Takmičenje je otvoreno do 21.05.2018.

Prijava: Besplatna

03. april 2018. godine

Jedinica za implementaciju projekta u okviru Republičke direkcije za vode obaveštava sledeće:

Poništava se nabavka IT opreme u okviru projekta „Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda Republike Srbije”.

Odluku o otkazu nabavke ( možete preuzeti ovde )

27. mart 2018. godine

Održan sastanak zajedničke komisije Republike Srpske i Republike Srbije u oblasti vodoprivrede

U utorak, 27.3.2018. godine u Etno selu Stanišići kod Bijeljine održan je treći sastanak Zajedničke komisije Republike Srpske i Republike Srbije u oblasti vodoprivrede. Razmatrana su pitanja od obostranog interesa za nadležne institucije Republike Srpske i Republike Srbije i mogućnosti buduće saradnje.

Održan sastanak zajedničke komisije Republike Srpske i Republike Srbije u oblasti vodoprivrede

Rad zajedničke komisije organizovan je u opštem delu i po radnim grupama u oblasti zaštite od poplava, vodnih akata i inspekcijskih poslova.

Održan sastanak zajedničke komisije Republike Srpske i Republike Srbije u oblasti vodoprivrede

U ime Republike Srpske, u radu Zajedničke komisije učestvuju Čedomir Stojanović, pomoćnik ministra za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, direktor JU "Vode Srpske" Milan Kikić, pomoćnici direktora Dragan Mićić i Slaviša Savić, stručni savetnik Mihajlo Stevanović, glavni republički vodni inspektor Republike Srpske Miroslav Tanasić i drugi stručnjaci u oblasti voda.

Održan sastanak zajedničke komisije Republike Srpske i Republike Srbije u oblasti vodoprivrede

U ime Republike Srbije u Zajedničkoj komisiji učestvuju v.d. direktora Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Nataša Milić, direktor JVP "Srbijavode" Goran Puzović, i stručnjaci Goran Kamčev, Marija Lazarević, Merita Borota, Olivera Janković, Ljiljana Anđelić, Dragoslav Đorđević i drugi.

Održan sastanak zajedničke komisije Republike Srpske i Republike Srbije u oblasti vodoprivrede

22. mart 2018. godine

ICPDR ponavlja posvećenost ciljevima Svetskog dana voda

Beč, 22. marta (Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav - ICPDR) - Ovogodišnji Svetski dan voda se fokusira na rešenja zasnovana na prirodi (NBS) koja se odnose na tri glavne teme: dostupnost i snabdevanje vodom, kvalitet vode i upravljanje rizikom. ICPDR je odgovoran za obezbeđivanje održivog i pravičnog korišćenja voda u slivu reke Dunav i kao takav je posvećen temi ovogodišnjeg dana voda "Priroda za vodu" za 90 miliona ljudi koji žive u slivu.

“U središtu naših aktivnosti u slivu Dunava su ljudska dobrobit i sigurnost, kao i dobri uslovi za životnu sredinu,” rekao je predsednik ICPDR Helge Wendenburg.

Dostupnost vode i snabdevanje

Nedostatak vode u obliku suše uticao je na transnacionalno upravljanje vodama u slivu reke Dunav. Nakon suša 2015. godine, ICPDR je izradio izveštaj o uticaju suša u slivu Dunava, preduzetih mera i naučenih lekcija.. Dokument "Suša 2015 u slivu reke Dunav" uključuje pregled glavnih karakteristika meteorološke i hidrološke situacije tokom 2015. godine. Takođe sumira glavne efekte na sektore vezane za vodu i uključuje pregled mera koje preduzimaju pojedine Dunavske zemlje .

ICPDR takođe trenutno ažurira svoju strategiju za prilagođavanje klimatskih promena, koja se zasniva na sveobuhvatnoj studiji i ima za cilj da obezbedi temelje za zajedničko razumevanje budućih uticaja klimatskih promena na vodne resurse Dunava. Strategija će se baviti mogućim merama adaptacije za upravljanje vodama, merama zasnovanim na ekosistemima i upravnim merama kao što je promovisanje načina uštede vode, tehnološke mere kao što su razvoj efikasnijih sistema navodnjavanja u poljoprivredi i različiti politički pristupi u slivu Dunava i njegovih podslivova.

Upravljanje slivom i rizikom od poplava

Kao odgovor na opasnost od poplave, ICPDR se bavi nizom aktivnosti za upravljanje rizikom od poplava. ICPDR je koordinaciona platforma za implementaciju Direktive o poplavama EU i za pripremu i ažuriranje Plana upravljanja rizikom od poplava na Dunavu. Povezivanje upravljanja rizikom od poplava sa upravljanjem rečnim slivom jedan je od ključnih ciljeva ICPDR-a.

Močvare su mnogo više nego samo izvor prirodne lepote i rekreativne destinacije za meštane. One nude širok spektar usluga ekosistema. Oni se ponašaju kao područja zadržavanja voda tokom poplave, što pokazuje kako su to suštinski rešenja zasnovana na prirodi za sigurnost i upravljanje rizicima u slivu reke Dunav. Osim toga, močvarna područja doprinose kontroli kvaliteta vode i važne su vruće tačke biodiverziteta. Vlažna područja takođe podržavaju pažljive oblike turizma, ribarstva i drugih ekonomskih i društvenih interesa lokalnih zajednica. ICPDR je posvetio značajne napore na zaštiti, restauraciji i stvaranju močvara i ponovnom uključivanju poplavnih površina u rečni sistem u slivu reke Dunav.

“Podstičemo sve da podignemo svest o korišćenju rešenja zasnovanih na prirodi u upravljanju vodama ovog Svetskog dana voda i dalje!“ rekao je predsednik Wendenburg.

NAPOMENA:

Savezna Republika Jugoslavija (SCG) je 30. januara 2003. godine ratifikovala Konvenciju o zaštiti reke Dunav i donela Ukaz o proglašenju Zakona o Konvenciji o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav. SCG je postala punopravni član Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav - ICPDR 19. avgusta 2003. godine. ICPDR se sastoji od 14 podunavskih zemalja potpisnica Konvencije o zaštiti reke Dunav. Punopravni članovi ICPDR-a su Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Nemačka, Mađarska, Moldavija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ukrajina, Crna Gora i EU.

Konvencija o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava (Konvencija o zaštiti reke Dunav) potpisana je 29. juna 1994. godine u Sofiji od strane 11 podunavskih zemalja i EU. Konvencija je zasnovana na Bukureštanskoj deklaraciji za zaštitu reke Dunav iz 1985. godine i Konvenciji Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE) o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodenih tokova i međunarodnih jezera, potpisanom 1992. godine u Helsinkiju i odnosi se kako na površinske tako i na podzemne vode u slivnom području reke Dunav koje dele zemlje ugovornice.

21. mart 2018. godine

Odluka o dodeli sredstava budžetskog Fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava za finansiranje poslova u oblasti upravljanja vodama na sprovođenju projekata naučnih istraživanja, izdavanju naučnih časopisa od nacionalnog značaja i organizovanju naučnih i/ili stručnih skupova u 2018. godini

Odluku o dodeli sredstava budžetskog Fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava za finansiranje poslova u oblasti upravljanja vodama na sprovođenju projekata naučnih istraživanja, izdavanju naučnih časopisa od nacionalnog značaja i organizovanju naučnih i/ili stručnih skupova u 2018. godini ( možete preuzeti ovde )

16. mart 2018. godine

Odluka o dodeli sredstava budžetskog Fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava

Odluku o dodeli sredstava budžetskog Fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava ( možete preuzeti ovde )

19. mart 2018. godine

Konkurs za srednje škole "Održivi turizam-prilika za razvoj sliva reke Save"

U okviru organizovanja 7. Parlamenta mladih sa sliva reke Save koji će se održati 1. i 2. jula 2018. u Bohinju (Slovenija), Međunarodna komisija za sliv reke Save raspisala je za učenike srednjih škola konkurs za najbolji projekat na temu "Održivi turizam-prilika za razvoj sliva reke Save".

Konkurs je otvoren do 30. aprila 2018. godine.

Pravila konkursa možete preuzeti ovde

Prijava za konkurs možete preuzeti ovde

08. mart 2018. godine

Republika Srbija je primila zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta Hitne sanacije od poplava i ima nameru da deo pomenutih sredstava iskoristi za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za uređenje prve i druge deonice potoka Mesić od ulive u Vršački kanal km 0+000 do km 2+597,90.

Republička direkcija za vode objavljuje poziv za prikupljanje ponuda od strane podobnih ponuđača za izvođenje radova na uređenju prve i druge deonice toka potoka Mesić od uliva u Vršački kanal od km 0+000 do km 2+597, 90 (kraj druge deonice). Period izvođenja građevinskih radova je 15 (petnaest) meseci.

Poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova u Vršcu u 2018. godini možete preuzeti ovde

27. februar 2018. godine

Čad postao prva afrička zemlja koja se pridružila Konvenciji o vodama

Čad je postao prva zemlja van panevropskog regiona koja je pristupila Konvenciji o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (Konvencija o vodama) pod Ekonomskom komisijom Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE).

Čad, zemlja u centralnoj Africi, se suočava sa značajnim izazovima upravljanja vodama i u velikoj meri zavisi od vodnih resursa koji se dele sa svojim susedima - Kamerunom, Centralnoafričkom Republikom, Libijom, Nigerom, Nigerijom i Sudanom. U kontekstu rastućeg problema sa dovoljnim količinama vode, obezbeđivanja efikasne saradnje između zemalja za upravljanje vodnim resursima postaje sve važnija osnova za održivi razvoj, mir i stabilnost u regionu.

Pridruživši se Konvenciji o vodama, Čad je potvrdio svoju snažnu posvećenost održivom upravljanju prekograničnim vodama kroz principe i pravila međunarodnog prava. Pri tome, zemlja je takođe pokazala svoju podršku procesu univerzalizacije pristupa Konvenciji o vodama, koja je postala sve veći interes širom sveta, a posebno u Africi.

Čadovo članstvo u Konvenciji o vodama zasniva se na decenijama saradnje sa susednim zemljama. U pridruživanju, nadležni organi Čada dodatno su se opredelili da promovišu Konvenciju o vodama među zemljama članicama rečnih slivova kojima Čad pripada, posebno u okviru Komisija Nigerskog sliva.

Njegova ekselencija gospodin Sidik Abdelkerim Hagar, ministar za životnu sredinu, vodu i ribarstvo Čada, objasnio je stanje zemlje u procesu pristupanja: „Naša zemlja, Čad, jedna je od zemalja koje imaju pripadaju velikim slivovima; Jezero Čad je četvrto po veličini jezero u Africi. Slivovi jezera Čad su isušeni u dve glavne reke: Chari i Logone, koji se uglavnom snabdevaju pritokama van Čada. Pored ovih površinskih voda, Nubijski sistem peščarskog vodonosnika deli se između Čada, Libije, Sudana i Egipta. Svi ovi razlozi objašnjavaju potrebu da se naša zemlja pridruži Konvenciji o vodama, koja pruža okvir za saradnju i razmenu na regionalnom i međunarodnom nivou“.

Izvršni sekretar UNECE-a Olga Algaierova je izjavila: „Održivo upravljanje vodama je od velikog značaja za postizanje ambicioznih ciljeva održivog razvoja. Čadovo članstvo, prvo izvan panevropskog regiona, dolazi kao snažan simbol rastućeg priznavanja opipljivih prednosti koje mogu doneti praktični okvir za saradnju, kao što je Konvencija o vodama. UNECE je spremna da sa Čadom i drugim zemljama podeli svoje iskustvo stečeno tokom više od 20 godina sprovođenja Konvencije o vodama, čime su zemlje zajedno dovele do održivih rešenja kao odgovor na izazove i potencijale upravljanja zajedničkim vodenim resursima.“

Gospodin Peter Kovač, predsedavajući zemalja potpisnica Konvencije o vodama, čestitao je Čadu pristupanju „Čadovo članstvo je značajan razvoj za Konvenciju o vodama i nadam se da će ovaj pristup motivisati druge zemlje da se pridruže“, rekao je Kovač, ističući da je Čad već igrao takvu ulogu među drugim afričkim zemljama u okviru Ekonomska zajednica centralnoafričkih država (ECCAC).

Proces pristupanja Konvenciji o vodama već je pomogao da ključne aktere u Čadu dovede zajedno da bi se bavili pitanjima i prioritetima za upravljanje vodama u zemlji. To uključuje Vladu, uključujući Ministarstvo životne sredine, vode i ribarstva, Ministarstvo za proizvodnju, navodnjavanje i poljoprivredu i Generalni sekretarijat Vlade, kao i parlament i civilno društvo.

Pridruživanje Čadom će podržati poboljšano upravljanje vodama na nacionalnom nivou i pružiti robusni okvir za jačanje prekogranične saradnje koji se kreće napred

NAPOMENA:
Konvencija o vodama

Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera (Konvencija o vodama), sačinjena je u Helsinkiju, 17. marta 1992. godine.

Opšti cilj Konvencije o vodama je sprečavanje, kontrola i smanjenje zagađivanja prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i unapređivanje međunarodne saradnje u oblasti zaštite i korišćenja prekograničnih vodotokova. Konkretniji cilj je sprečavanje, kontrola i smanjenje zagađivanja voda i bilo kakvog prekograničnog uticaja, odnosno, stvaranje uslova za razumno i pravično korišćenje prekograničnih voda. Ovako definisani ciljevi i instrumenti za ostvarivanje ciljeva imaju direktne implikacije na stanje upravljanja vodnim resursima u državama Stranama Konvencije, odnosno, treba da doprinesu jačanju institucija i celog sistema upravljanja vodnim resurima.

Ostvarivanje ciljeva Konvencije o vodama dugoročan je proces. Obaveze koje proističu na načelan način obavezuju Strane, a najveći deo konkretnijih obaveza treba da bude predmet uređivanja posebnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma sa zainteresovanim državama (pre svega susednim) i međunarodnim organizacijama. Sprovođenje Konvencije o vodama podrazumeva primenu različitih mera: zaključivanje bilateralnih sporazuma sa susednim zemljama o pitanjima koja reguliše Konvencija o vodama, donošenje novih propisa, pre svega u sektoru voda, izgradnja i jačanje kapaciteta nadležnih institucija i privrede u vezi sa sprečavanjem, kontrolom i smanjenjem zagađivanja i prekograničnog uticaja, monitoringom voda i životne sredine, istraživanje i razvoj, itd.

Republika Srbija je ratifikovala Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10), i od novembra 2010. postala je Strana Konvencije.

Za više informacija posetite:www.unece.org/env/water

O Čadovom pristupanju

22. februara 2018. godine, Čad je podneo instrumente o pristupanju Konvenciji o vodama Ujedinjenim nacijama u Njujorku i postaće Strana Konvencije 23. maja 2018. godine. Kao Strana Konvencije, Čad će učestvovati na osmom Sastanku strana Konvencije o vodama, koji će se održati u Astani, u Kazahstanu od 10-12. oktobra 2018. godine.

26. februar 2018.

Jedinica za implementaciju projekta u okviru Republičke direkcije za vode obaveštava sledeće:

 1. Otkazuje se procedura za izbor stručnjaka za nabavke u okviru projekta "Hitne sanacije od poplava" koja je objavljena u dnevnom listu "Politika" 29. septembra 2017. godine.
 2. Obaveštenje o dodeli ugovora za izbor stručnjaka za nabavke u okviru projekta "Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda Republike Srbije"

Dokument možete preuzeti ovde ovde

26. februar 2018.

Jedinica za implementaciju projekta „Hitne sanacije od poplava“ predstavlja radnu verziju dokumenta PLAN UPRAVLjANjA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE, a povodom javnih konsultacija za javnost, organe i organizacije zainteresovane za PLAN UPRAVLjANjA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE za projekat uređenja I i II deonice toka potoka Mesić u Vršcu deonice - I: km 0+000 do km 1+042 i II: km 1+042 do km 2+597.

Dokument možete preuzeti ovde ovde

26. februar 2018.

Na otvorenoj tematskoj sednici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor pod nazivom „Privatno-javni dijalog u inspekcijskom nadzoru u Republici Srbiji“, održanoj 2. februara 2018. godine u Srpsko-korejskom informatičkom centru, predstavljena je brošura „Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru“.

U cilju pokretanja kampanje podizanja svesti o pravima i obavezama privrede u postupku inspekcijskog nadzora, ova brošura ima za cilj da upozna privredne subjekte sa njihovim pravima i obavezama u inspekcijskom nadzoru.

Brošuru možete preuzeti ovde ovde

23. februar 2018.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta Hitne sanacije od poplava i ima nameru da deo pomenutih sredstava iskoristi za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za stabilizaciju krune nasipa u opštinama Bačka Palanka i Sombor. Tim povodom, Republička direkcija za vode objavljuje poziv za dostavljanje ponuda od strane podobnih ponuđača za izvođenje radova na stabilizaciji krune nasipa na levoj obali reke Dunav kod Bačke Palanke (km 1+800 do km 9+850) i Sombora (km 3+461 do km 6+583 i km 49+410 do km 52+400).

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde

14.februar 2018.

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 14. februara 2018. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2018. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 13/18 od 14. februara 2018. godine.

Tom Uredbom, pored ostalog, predviđena su sredstva za sufinansiranje:

 1. izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata za korišćenje voda, i to: vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe - vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju;
 2. izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, i to: glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda;
 3. izrade tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za korišćenje voda i za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda.

Takođe, tom Uredbom je predviđeno da je učešće sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u sufinansiranju izgradnje, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe i za vodne objekte za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji jedinica lokalne samouprave 50%.

U skladu sa odredbom člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) raspodela i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i način raspodele tih sredstava vrši se u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove vodoprivrede

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17 i 79/17), u daljem tekstu: Pravilnik, propisani su uslovi pod kojima investitor može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji investitor podnosi radi sufinansiranja izgradnje, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe i za vodne objekte za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda.

Takođe, Pravilnikom je propisano da investitor zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim Investitor je dužan da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 6. marta 2018. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

19. februar 2018.

Jedinica za implementaciju projekta „Hitne sanacije od poplava“ poziva na javne konsultacije javnost, organe i organizacije zainteresovane za PLAN UPRAVLjANjA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE za projekat uređenja I i II deonice toka potoka Mesić u Vršcu deonice - I: km 0+000 do km 1+042 i II: km 1+042 do km 2+597.

Oglas za održavanje javnih konsultacija možete preuzeti na srpskom jeziku ovde

i na engleskom jeziku ovde

14.februar 2018.

FINANSIRANjE IZDAVANjA NAUČNIH ČASOPISA OD NACIONALNOG ZNAČAJA, ORGANIZOVANjA NAUČNIH I/ILI STRUČNIH SKUPOVA, SPROVOĐENjA PROJEKATA NAUČNIH ISTRAŽIVANjA IZ OBLASTI UPRAVLjANjA VODAMA I ORGANIZOVANjA MANIFESTACIJE DAN DUNAVA I DAN SAVE

Vlada Republike Srbije, na 52. sednici održanoj 4. februara 2018. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2018. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 13/18 od 14. februara 2018. godine.

Uredbom, pored ostalog, predviđena su sredstva za finansiranje izdavanja naučnih časopisa od nacionalnog značaja, organizovanje naučnih i/ili stručnih skupova, za sprovođenje projekata naučnih istraživanja iz oblasti upravljanja vodama, kao i da se vrši raspodela i korišćenje sredstava za organizaciju manifestacije Dan Dunava i Dan Save, koje proizilaze iz obaveze sprovođenja Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava i sprovođenju Okvirnog sporazuma o slivu reke Save.

U skladu sa odredbom člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) raspodela i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i način raspodele tih sredstava vrši se u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove vodoprivrede.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava, „Službeni glasnik Republike Srbije” broj 13/17 od 24. februara 2017. godine i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava i „Službeni glasnik Republike Srbije” broj 79/17 od 25. avgusta 2018. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), propisani su uslovi pod kojima pravno lice (naučna i stručna udruženja i dr.) može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koje pravno lice podnosi radi finansiranja izdavanja naučnih časopisa od nacionalnog značaja, organizovanja naučnih i/ili stručnih skupova, za sprovođenje projekata naučnih istraživanja iz oblasti upravljanja vodama, kao i sadržina zahteva koji podnosi pravno lice koje organizuje manifestaciju „Dan Dunava” i „Dan Save”.

Takođe, Pravilnikom je propisano da pravno lice zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”. U Zahtevu je potrebno navesti da li se on odnosi na finansiranje izdavanja naučnog časopisa ili za organizovanje naučnog i/ili stručnog skupa ili za sprovođenje projekta naučnog istraživanja iz oblasti upravljanja vodama ili za organizovanje manifestacije „Dan Dunava“ ili „Dan Save“.

U skladu sa navedenim pravno lice je dužno da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana ovim Pravilnikom i Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor ( "Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 8/2014 i 24/2016), preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 6. marta 2018. godine, uz napomenu: „Za finansiranje izdavanja naučnog časopisa“ ili „Za organizovanje naučnog i/ili stručnog skupa“ ili „Za sprovođenje projekta naučnog istraživanja“ ili „Za organizovanje manifestacije Dan Dunava“ ili „Za organizovanje manifestacije Dan Save“. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

NAPOMENA:

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. Glasnik RS broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017) koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, primenjivaće se od 1. marta 2018. godine.

Na osnovu čl. 3 ovog Zakona Poverioci izdate fakture, odnosno druge zahteve za isplatu (u daljem tekstu: faktura), u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata i javnog sektora, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, koji plaćanja vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor, pre njihovog dostavljanja dužnicima, registruju u centralnom registru faktura, pristupom odgovarajućoj veb aplikaciji Uprave za trezor, u skladu sa internim tehničkim uputstvom Uprave za trezor za rad sa tom aplikacijom.

Na osnovu čl. 5 ovog Zakona Pristup centralnom registru faktura poverioci, odnosno dužnici ostvaruju unošenjem identifikacionih podataka u veb aplikaciju Uprave za trezor.

U vezi sa navedenim, od 06. februara 2018. godine u Upravi za trezor počinje registracija privrednih subjekata i subjekata javnog sektora u Centralni registar faktura. Postupak podnošenja zahteva za registraciju i rad u Centralnom registru faktura vršiće se prema Korisničkom uputstvu, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura“ (Sl. Glasnik RS broj 7/2018).

Korisnička dokumentacija, registracija i pristup registrovanih korisnika Centralnom registru faktura dostupni su na internet adresi www.crf.trezor.gov.rs

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Upravi za trezor na adresu elektronske pošte crf.@trezor.gov.rs.

Link za registraciju: www.crf.trezor.gov.rs

Link za korisničko uputstvo: www.crf.trezor.gov.rs/docs/user

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. Glasnik RS broj: 119/2012, 68/2015, 113/2017)

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura“ (Sl. Glasnik RS broj 7/2018)

Potrebno je da 3 dana nakon registracije i pristupa registrovanih korisnika Centralnom registru faktura ovu fakturu dostavite Republičkoj direkciji za vode.

24. januar 2018.

Danas je u Beču Nemačka preuzela godišnje Predsedavanje Međunarodnom komisijom za zaštitu reke Dunav (ICPDR), a novi predsednik je gospodin Helge Vendenburg koji je postavio tri glavna prioriteta u period svog mandata:

 • promovisanje prilagođavanja klimatskim promenama u slivu reke Dunav,
 • preduzeti naredne korake u implementaciji Okvirne direktive o vodama i Direktive o poplavama
 • dodatno ojačati integrisani pristup ICPDR -a i razmenu iskustava u okviru sliva.

Dodatne informacije možete preuzeti sa www.icpdr.org

16. januar 2018.

Izveštaj o realizaciji zajedničke akcije kontrola farmi svinja za koje se izdaje integrisana dozvola ovde.

16. januar 2018.

Odeljenje vodne inspekcije Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Inspekcija za zaštitu životne sredine Ministarstva za zaštitu životne sredine izradile su Izveštaj o realizaciji zajedničke akcije kontrole postrojenja za preradu voća, povrćam postrojenja za preradu mesa, postrojenja za tretman i preradu mleka ovde.

16. januar 2018.

Godišnji izveštaj o radu za 2017. godinu Odeljenja vodne inspekcije Sektora za zaštitu životne sredine i vodni inspekcijski nadzor Sekretarijata za inspekcijske poslove Grada Beograda možete preuzeti ovde.

11. januar 2018.

Izveštaj o radu Odeljenja vodne inspekcije možete preuzeti ovde.