Насловна » Архива » Архива 2018. » Историја активности у 2018. години

Архива 2018. - Историја активности у 2018. години

24. децембар 2018. године

Република Србија је примила зајам од Светске банке за финансијска средства за реализацију пројекта „Хитне санације од поплава” и има намеру да део средстава искористи за финансирање релевантних трошкова по основу уговора за радове на заштити објеката и инфраструктуре од великих вода реке Обнице, деоница од км 1+250 до км 2+290. Период извођења грађевинских радова је 7 (седам) месеци.

Позив за достављање понуда

21. децембар 2018. године

Република Србија примила је зајам од Светске Банке за финансијска средства на име реализације пројекта "Хитне санације од поплава". Поводом реализације грађевинских радова на подручју Хртковци-Гомолава представља се финална верзија скраћеног акционог плана расељавања, а везано за заштиту подручја Хртковци-Гомолава од поплава.

Преузмите документ

Преузмите документ - енглески

19. децембар 2018. године

Република Србија примила је зајам од Светске Банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава”. Поводом реализације грађевинских радова у Вршцу представља се финална верзија скраћеног акционог плана расељавања, а везано за заштиту града Вршца од поплава.

Преузмите документ

Преузмите документ - енглески

10. децембар 2018. године

“Република Србија је примила средства донације кроз предприступне фондове Европске уније (ИПА) за потребе реализације Пројекта “Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Републике Србије” и има намеру да део средстава искористи за финaнсирање релевантних трошкова по основу уговора за набавку ИТ опреме за РХМЗ. Пројектом администрира Светска банка. Тендер ће се спровести у складу са важећим правилима и процедурама Светске банке. Републичка дирекција за воде објављује позив за прикупљање понуда од стране подобних понуђача за набавку ИТ опремен за потребе Републички хидрометеоролошки завод“.

Позив за достављање понуда

03. децембар 2018. године

„Сагласно оперативној политици Светске Банке (ОП 4.01), Јединица за имплементацију пројекта „Хитне санације од поплава” позива на ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНИМ УТИЦАЈИМА ПРОЈЕКТА, заштитa КПЗ „ВАЉЕВО”, објеката и инфраструктуре од великих вода реке Обнице, деоница: од km 1+250 до km 2+290 деоница: од km 1+250 до km 2+290 (Л = 1.04km).

Дана 14.12.2018. године, са почетком у 11:00 часова биће одржане јавне консултације и презентација предметног Плана у просторијама Градскa управa Града Ваљева, Карађорђева 64, 14000 Ваљево.”

Оглас

Оглас - енглески

29. новембар 2018. године

Јединица за имплементацију пројекта „Хитне санације од поплава“ представља радну верзију документа на енглеском језику ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN), а поводом јавних консултација за јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ за пројекат заштите од поплава КПЗ “Ваљево“, река Обница од км 1+250 до км 2+290.

План управљања заштитом животне средине и социјалне заштите

19. новембар 2018. године

Обавештење о додели уговора поводом реализације „Радови на санацији леве обале у зони Гомолаве – лева обала реке Саве у Хртковцима од ркм 120+707 до ркм 120+947”, по јавној набавци број 404–02–325/2018-07, спроведеној у складу са правилима и процедурама Светске банке за Националне јавне набавке (National Competetive Bidding - NCB) који су описани у упутствима Светске банке „Набавка робе, радова и неконсултантских услуга по основу IBRD зајмова, IDA кредита и донација за Зајмопримце Светске банке издање jануар 2011, ревидоване у јулу 2014. године”

Обавештење о додели уговора

30. октобар 2018. године

Дунавски уметник 2018

12. октобар 2018. године

Република Србија примила је зајам од Светске Банке за финансијска средства на име реализације пројекта „Хитне санације од поплава”. Поводом реализације будућих грађевинских радова у Вршцу одржаће се јавне консултације и представљање финалне верзије скраћеног акционог плана расељавања, а везано за заштиту града Вршца од поплава.

Позив за јавне консултације

Акциони план на српском језику

Акциони план на енглеском језику

10. октобар 2018. године

Обавештење

У складу са Законом о водама (Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12), Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године (у даљем тексту: Стратегија) усвојена је на 27. Седници Владе Републике Србије 23. децембра 2016. године, објављена је у Службеном гласником РС број 3/2017 од 18.01.2017. године.

Стратегија је свеобухватни плански документ који одређује дугорочну политику управљања водама на државној територији, правце одрживог деловања у области коришћења вода, заштите вода, уређења водотока и заштите од штетног дејства вода. У планском периоду се очекује значајно унапређење стања у сектору вода у односу на постојеће. Ово унапређење ће се одвијати у складу са друштвеним и економским могућностима државе, а уз уважавање и увођење стандарда, технологија и прописа Европске уније из области вода.

Обавештавамо јавност да је Републичка дирекција за воде, у складу са одредбама члана 31а Закона о водама (Службени гласник РС, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) је приступила изради Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама. Предметни Акциони план, на предлог Министарства, доноси Влада Републике Србије.

Акциони план садржаће активности неопходне за реализацију Стратегије, рокове за реализацију планираних активности, као и органе, организације и јавна предузећа надлежна за реализацију тих активности.

27. септембар 2018. године

- Прослава Дана Дунава 2018 -
Наутички клуб Лиман

Наутички клуб Лиман је у оквиру организације дана Дунава 2018. године организовао Наутички клуб Лиман организовао тринаесту Дунавску регату, на којој је учествовао велики број учесника из земље и иностранства ( Швајцарска, Мађарска, Бугарска).

У оквиру регате су одржане две едукације учесника регате за присутне грађане и купаче. Водена служба спасавања Републике Србије, која је обезбеђивала регату, приказала је начине спасавања из воде, што је привукло велики број заинтересованих. Друга едукација је била за заинтересоване младе, којима су представљене основне технике и начела веслања.

Сви учесници су на поклон добили мајице са поруком да њима преносе поруку о очувању реке Дунав.

Слике можете видети у галерији

27. септембар 2018. године

- Прослава Дана реке Саве 2018 -
Наутички клуб Лиман

Наутички клуб Лиман је у оквиру организације дана Саве 2018. године организовао савску рафтинг регату, са две полазне тачке. Једна група је кренула од клуба у Земуну а друга из Обреновца, које су се сусреле код Аде међице и потом продужиле на Велико ратно острво.

На острву су одржана предавања учесницима регате, присутним грађанима и купачима. Водена служба спасавања Србије, која је обезбеђивала регату, је приказала начине спасавања из воде.

Вршена је обука младих за веслање кануима и кајацима.

Сви учесници су на поклон добили мајице са поруком да њима преносе поруку о очувању реке Саве.

Слике можете видети у галерији

21. септембар 2018. године

У оквиру пројекта „Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Републике Србије – подршка пројекту свеобухватног (end to end) система раног упозоравања“ грант број TF0A4344, објављује се следећи позив за достављање изјава о заинтересованости.

Извештај о заинтересованости

14. септембар 2018. године

- Прослава Дана реке Дунав 2018 -

Удружењa ликовних уметника Санитарног еколошког друштва - Сан еко

У оквиру програма обележавања Међународног Дана реке Дунав 2018. Санитарно еколошко друштвo - Сан еко организовалo Програм под називом «Ми хоћемо чисте реке и зелене шуме «, који је имаo за циљ промоцију знања и вештина за заштиту животне средине, очување река и шума и обележавање „Дан Дунава 2018” за предшколце и основце у Раковици. На креативан и едукативан начин, поред отвореног атељеа, пешачке туре до Лабудовог окна, радионица на отвореном, спортског надметања, презентације Спасиоца на води - Безбедни на реци, скренута је пажња широј јавности о значају Дунава.

У обележавању „Дан Дунава 2018” учествовали су ПРЕДШКОЛЦИ и ОСНОВЦИ са општине Раковица, организоване су радионице за основце и екошколице- еко радионице за предшколце. Програм “Ми хоћемо чисте реке и зелене шуме”, у нашој средини, је покренуо пуно заинтересованих родитеља, васпитача. Организоване су програмске радионице „Дунав у души“, на којима су обрађене теме: потребе за водом, како да штедимо воду, значај заштите вода, значај Дунава, екосистеми и заштићене врсте, припреме за јавни наступ.

На радионицама су учествовали ученици из основних школа са општине Раковица: ОШ “Бранко Ћопић”, ОШ “Франце Прешерн”, ОШ “Владимир Роловић” а са других општина ОШ “Данило Киш”, ОШ “Зага Малувук”. У оквиру активности ученици су посетили Велико ратно острво, Кошутњак, огледно добро Пољопривредног факултета “Радмиловац” и реке Саву и Дунав.

Значај радионица се може сагледати у јачању вештина полазника и знања о потреби, уштеди и заштити вода, о речним екосистемима, о заштићеним природним добрима, заштићеним врстама, квиз знања, припреме за јавни наступ. Групе су увежбавале извођење екошколица – за предшколце из укључених вртића.

Вожња бродом са радионицом „ Дунав у души 2018.године“ , организована је 23.јуна. Учесници ове вожње бродом су били предшколци, васпитачи, ученици из основних школа, еко едукатори, родитељи, професори, радионичари. Деца су добила прилику да се возе бродом по реци друже и поразговарају о реци,о потреби за очување вода река.

Брод је постао сликовито место еко радионице, ученицима је уграђена потреба за даљу бригу за воде и биодиверситет реке.Владала је пријатна атмосфера дружења на реци.Направљене су заједничке фотографије, са жељом за поновно дружење на реци!

ПРЕДШКОЛЦИ са општине Раковица -Деца из вртића ПУ„Душко Радовић“, „Долорес“ и ПУ «Орашчић».

Програм за ову циљну групу, имао је за циљ промоцију заштите животне средине и едукацију најмлађих о важности заштите и очувања река и шума.

Група основаца је радила са менторима , припремала потребнa средства за извођење и учествовала у извођењу еко школица „ Дунав у души”.

Организоване радионице, за предшколце имају за циљ да учесници добију корисне информације о важности воде, уштеди, месту воде у хигијени, о пречишћавању воде, о значају биодиверзитета.

Организоване радионице за предшколце: "Одакле пијемо воду?" , „Од извора до ушћа“, " Биодиверзитет " , имале су за циљ сагледавање значаја и очувања вода, река, шума, биодиверзитета.

Дат је допринос манифестацији обележавања «Дан Дунава» 2018.године, али и допринос на развоју будућих еколошких акција у школама, вртићима, домаћинствима и заједници.

Све активности су промовисане објавама на друштвеним мрежама. Одштампани промо материјали су дељени по школама, вртићима, на броду.

Објаве активности из програма постављене су на друштвеним мрежама фејсбук и твитер:

www.facebook.com/sanitarnoekolosko.drustvo/

www.facebook.com/groups/446255738723171/

twitter.com/MaraVlajkovic

Слике можете видети у галерији

14. септембар 2018. године

- Прослава Дана реке Саве 2018 -

Удружењa ликовних уметника Санитарног еколошког друштва - Сан еко

Манифестација у организацији Сан Ека се састојала од Програма под називом „Ми хоћемо чисте реке и зелене шуме“, који је имао за циљ промоцију знања и вештина за заштиту животне средине, очување река и шума и обележавање „Дан Саве 2018“ за основце и предшколце у Раковици.

У обележавању „Дана Саве 2018“ учествовали су ПРЕДШКОЛЦИ и ОСНОВЦИ са општине Раковица, организоване су радионице за основце и екошколице - еко радионице за предшколце.

Програм „Ми хоћемо чисте реке и зелене шуме „, у нашој средини, је покренуо пуно заинтересованих родитеља и васпитача. Организоване су програмске радионице на којима су обрађене теме: потребе за водом, значај заштите вода, уштеда воде, екосистеми и заштићене врсте реке Саве. На радионицама су учествовали ученици из следећих школа: ОШ „Бранко Ћопић“ , ОШ „Иво Андрић“ и ОШ „Данило Киш“

Значај радионица се може сагледати у јачању вештина полазника и знања о потреби, уштеди и заштити вода, о речним екосистемима, о заштићеним природним добрима, заштићеним врстама, припреме за јавни наступ. Обрађене теме на радионицама су: природни ресурси и заштита, вода за пиће, потрошња и уштеда, живи свет реке, заштита од загађивања, игрокази, живи свет у Сави.

Групе су увежбавале извођење екошколица – за предшколце из вртића.Сви су активно сарађивали, разматрани су захтеви и потребе животне средине. Ментори су најзаинтересованије припремали за будуће еко едукаторе. Ученици су показали заинтересованост за обраду тема из везане за реке.

23.јуна 2018.је организована вожња бродом са радионицом. Промоција вредности и знања за реке Сава у срцу а Дунав у души 2018.године , организована је 23.јуна. Учесници ове вожње бродом су били предшколци,ученици из основних школа, еко едукатори, родитељи, професори, радионичари. Радионичари су постављали питања и подстицали разговор о важности реке Саве. Деца су добила прилику да се возе бродом по реци друже и поразговарају о реци,о потреби за очување вода река...

Брод је постао сликовито место еко радионице, ученицима је уграђена потреба за даљу бригу за воде и биодиверситет реке.Владала је пријатна атмосфера дружења на реци.Направљене су заједничке фотографије, са жељом за поновно дружење на реци!

Предшколци са општине Раковица -Деца из вртића (100), „Лабудић“, „Пионирски град“, „Долорес“ и „Душко Радовић“.

Програм за ову циљну групу, имао је за циљ промоцију заштите животне средине и едукацију најмлађих о важности заштите и очувања река и шума. Предшколци из Раковице су певали, играли и на овај начин, слали поруке „Ми хоћемо чисте реке и зелене шуме „.

Група обучених основаца за „екоедукаторе“ је радила са менторима и припрему потребних средства за извођење еко школица.

Организоване радионице за предшколце: "Одакле пијемо воду?" , „Од извора до ушћа“, " Биодиверзитет " , имале су за циљ сагледавање значаја и очувања вода, река, шума, биодиверзитета...Укупно је у радионицама било укључено 178.предшколаца.

Дат је допринос манифестацији обележавања «Дан Саве» 2018.године, али и кроз допринос на развоју будућих еколошких акција у школама, вртићима, домаћинствима и заједници. Све активности су промовисане објавама нс друштвеним мрежама. Одштампани промо материјали, су дељени по школама, вртићима, на броду, улицама.

Објаве активности из програма постављене су на друштвеним мрежама фејсбук и твитер

www.facebook.com/sanitarnoekolosko.drustvo

www.facebook.com/groups/446255738723171/

twitter.com/MaraVlajkovic

Слике можете видети у галерији

26. јул 2018. године

Дан Дунава „Школа плус“

Главној манифестацији Дан Дунава 2018 подржаној од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, као гости и партнери Школе плус присуствовали су, поред бројних чланова-ученици, родитељи и сарадници и бројни гости: из Генералног Конзулата у Вршцу господин конзул Дан Николае Константин са сарадником, госпођа Николета Марцу, директорка Дидактичке куће и председница Асоцијације учитеља из Решице, професорке Кристина-Мирела Перта директорка школе " Мирцеа Елиада" Решица, Јадранка-Ионела Баицу, заменица директора и председница Савеза Срба у Решици, директор школе господин Шербан, господин Ремус Марцу, новинар медија Репер 24х Решица, директор Црвеног крста Решица господин Алин Цица са сарадницима, директор Туристичке организације господин Новица Јовановић, професори и ученици из Румуније, Чешка беседа Крушчица и учитељ Станда Хавел са супругом, Радоњић Владимир секретар Црвеног крста Бела Црква, лиценцирани водич Милан Белобабиц, бројни пријатељи Школе плус, а скуп је поздравио и отворио председник општине Бела Црква господин Дарко Богосављевић.

На креативан и едукативан начин а посве иновативан, поред отвореног атељеа, пешачке туре до Лабудовог окна, радионица на отвореном, спортског надметања, презентације Спасиоца на води - Безбедни на реци, скренута је пажња широј јавности о значају Дунава.

Слике можете видети у галерији

23. јул 2018. године

Дан Дунава „Online performans“

Програм Дан Дунава 2018 иако је планиран да се одржи у јуну, због лоших временских услова одржан је 6. јула 2018. године са циљем ширења знања о реци Дунав, животној средини, природи.

Место састанка са децом учесницима манифестације било је испред вртића „Краљица Марија“ ПУ „Савски венац“ одакле се кренуло до Центра за рибарство и примењену хидробиологију „Мали Дунав“.

У току вожње до одредишта, деца су упозната са поводом манифестације и о реци Дунав је разговарано кроз квиз и игру.

Програм у Центру за рибарство и примењену хидробиологију „Мали Дунав“ спроведен је кроз едукативна предавања и практичне активности и уметничку радионицу.

Слике можете видети у галерији

19. јул 2018. године

Република Србија је примила зајам од Светске банке за финансијска средства за реализацију пројекта Хитне санације од поплава и има намеру да део средстава искористи за финaнсирање релевантних трошкова по основу уговора за радове на санацији леве обале у зони Гомолаве – лева обала реке Саве у Хртковцима од ркм 120+707 до ркм 120+947. Републичка дирекција за воде објављује позив за прикупљање понуда од стране подобних понуђача за извођење радова на санацији леве обале у зони Гомолаве – лева обала реке Саве у Хртковцима од ркм 120+707 до ркм 120+947.

Документ можете преузети овде

Период извођења грађевинских радова је 10 (десет) месеци.

Осми састанак страна УНЕЦЕ Конвенције о водама

18. јул 2018. године

Прекограничне воде стварају друштвено-економске, еколошке и политичке међузависности. Због тога је прекогранична сарадња у управљању водама кључна за одрживи развој, мир и стабилност. Конвенција о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера (Конвенција о водама), коју сервисира Економска комисија Уједињених нација за Европу (УНЕЦЕ), представља кључни правни и институционални оквир Уједињених нација који промовише количину, квалитет и одрживо кориштење прекограничних водних ресурса путем олакшавања сарадње. То је јединствени инструмент за подршку постизању циљева одрживог развоја (СДГ).

Конвенција о водама сачињена је у Хелсинкију, 17. марта 1992. године. Република Србија ју је ратификовала („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/10) и од новембра 2010. године је Страна Конвенције о водама.

 Осми састанак страна УНЕЦЕ Конвенције о водама

Као и сваке 3 године, на састанку страна (МОП) Конвенције о водама ће се разматрати напредак у погледу сарадње на прекограничним водама. У 2018. години, Осми састанак страна (МОП 8) одржаће се у Астани, Казахстан, од 10-12. октобра 2018. године, а организује га Mинистарство пољопривреде Казахстана и Економска комисија Уједињених нација за Европу (УНЕЦЕ), који служи Конвенцији о водама.То ће бити први МОП одржан у Азији са чланством у Конвенцији о водама изван паневропског региона (нове Стране из Африке), симболично означавајући историјски прекретницу у развоју Конвенције о водама.

Више од 400 представника министарстава, заједничких тела, међународних и невладиних организација и академија из свих региона света окупи ће се у Астани, како би разговарали о прекограничној сарадњи на водама на МОП 8 Конвенције о водама.

МОП 8 ће разматрати напредак у погледу прекограничне сарадње. МОП 8 ће започети са сегментом на високом нивоу о томе како делити воде у контексту растуће оскудице воде, релевантних утицаја на развој, мир и стабилност и како Конвенција о водама може промовисати разумну, правичну и одрживу расподелу воде и поделу користи. Биће размотрен напредак у имплементацији Конвенције о водама и прекограничне сарадње. С тим у вези, састанак ће покренути први извештај о имплементацији Конвенције о водама и расправљати о првом извештавању о СДГ индикатору 6.5.2, који заједно подржавају УНЕЦЕ и УНЕСКО. Осим тога, дискутоваће се о темама као што су предности прекограничне сарадње на водама, о некусу вода-храна-енергија-екосистеми, адаптацији на климатске промене и индустријској сигурности. На састанку ће бити усвојена Стратегија за примену Конвенције о водама на глобалном нивоу, као и програм рада Конвенције о водама за 2019-2021.

Током три дана организоваће се низ споредних догађаја о разним темама везаним за прекограничну сарадњу на водама - прилика за учеснике да науче, размењују и разговарају између седница.

9. октобра, на полудневној радионици високог нивоа на тему финансирања прекограничних сливова, коју заједно организују Казахстан, Холандија, Швајцарска, Азијска развојна банка, GEF IW:LEARN, Европска инвестициона банка, Светска банка и Секретаријат Конвенције о водама. Обраћајући се министрима и званичницима на високом нивоу, ова радионица ће имати за циљ олакшавање размене знања и искустава о прикупљању средстава за прекограничну сарадњу и повећање финансијске одрживости.

За више информација погледајте:https://www.unece.org/env/water/mop8.html

18. јул 2018. године

Јединица за имплементацију пројекта „Хитне санације од поплава“ позива све заинтересоване консултатне да доставе писма интереса о заинтересованости за задатак за израду идејног решења и студије оправданости са идејним пројектом за заштиту Пожеге од реке Скрапеж (Reference No. SRB-FERP-QCBS-002-CS-2018)

18. јул 2018. године

Јединица за имплементацију пројекта „Хитне санације од поплава“ позива све заинтересоване консултатне да доставе писма интереса за израду студије оправданости са идејним пројектом за заштиту Новог Београда од реке Саве (Reference No. SRB-FERP-QCBS-004-CS-2018)

17. јул 2018. године

Дан Дунава TOO Бачка Паланка

Манифестација Дан Дунава 2018 у организацији Туристичка организације општине Бачка Паланка и Удружења ликовних стваралаца „Петар Томић“ одржана je 1. јула.

Програм се састојао од едукативног рада са најмлађима, радионица, дечије представе „Џени пиратуша“, спортских активности на песку уз промоцију мини одбојке „Игре без граница“, а све у циљу подизања свести о значају реке Дунав.

Деца су током одржавања прославе Дана Дунава имала прилику да пишу кратке песмице и стихове под називом „Дечија поезија о Дунаву“, и да осликавају платна на тему Дунава, а на крају програма организовано је прављење папирних бродића са порукама који су пуштени у Дунав.

Слике можете видети у галерији

11. јул 2018. године

Дан Дунава TOO Велико Градиште

Манифестација Дан Дунава 2018 oдржана 29. јуна у организацији Туристичке организације општине Велико Градиште са циљем подизања свести грађана о значају животне средине, а посебно реке Дунав, јер се у општини на обали реке Дунав налазе и најзначајнији културно-историјски споменик средњовековна Рамска тврђава, ушће реке Пека и Сребрно језеро. Прослава се састојала од низа програма: еколошка акција чишћења Дунава, предавање и радионица „Улепшајмо приобаље Дунава“, радионица „Мој живот покрај Дунава“ са малом галеријом са цртежима и еко порукама, гастрономски фестивал „Размене и шансе у цињу развоја турмизма“, дечија представа „Добро дрво“, фолклорне игре и песме, изложба старих заната.

Слике можете видети у галерији

10. јул 2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

По јавној набавци број 404–02–139/2018-07, спроведеној у складу са правилима Светске банке за Националне јавне набавке (National Competetive Bidding - NCB) који су описани у упутствима Светске банке " Набавка робе, радова и неконсултантских услуга по основу IBRD зајмова, IDA кредита и донација за Зајмопримце Светске банке издање jануар 2011, ревидоване у јулу 2014.“ – име уговора: „Радови на уређењу I и II деонице тока потока Месић од улива у Вршачки канал км 0+000 до км 2+597,90 (крај друге деонице)“.

Обавештење о додели уговора

10. јул 2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

По јавној набавци број 404–02–115/2018-07, спроведеној у складу са правилима Светске банке за Националне јавне набавке (National Competetive Bidding - NCB) који су описани у упутствима Светске банке " Набавка робе, радова и неконсултантских услуга по основу IBRD зајмова, IDA кредита и донација за Зајмопримце Светске банке издање jануар 2011, ревидоване у јулу 2014.“ – име уговора: „Стабилизација круне насипа на левој обали реке Дунав код Бачке Паланке (км 1+800 до км 9+850) и Сомбора (км 3+461 до км 6+583 и км 49+410 до км 52+400)“.

Обавештење о додели уговора

09. јул 2018. године

Дан Дунава Удружењe „Еколошки покрет Ћуприја“

Манифестација Дан Дунава 2018 у организацији Удружењa „Еколошки покрет Ћуприја“ одржана је 30. јуна 2018. године.

Прослава се састојала од радионица за децу, као и радионица народног музеја, народне библиотеке и позоришне представе.

Суорганизатори, поред Републичке дирекције за воде, били су Удружење родитеља са посебним потребама „Плава шкољка“, Народна библиотека „Душан Матић“, Народни музеј „Хорреум марги“, Удружење младих Ћуприја, Спортски савез Општине Ћуприја, Тениски клуб „Славија“, Асоцијација Хирон и Удружење жена Ћуприје.

Основни циљ активности је био да учесници, кроз забавно едукативне садржаје стекну нова знања и прошире свест о значају природног окружења, нарочито вода.

Слике можете видети у галерији

06. јул 2018. године

Дан Дунава „Бео пројецт“

Манифестација у организацији Бео пројецта је замишљена као Еколошки едукативни триатлон за децу уз упознавање са градом са реке Дунав, самим дунавом и његовим значајем, значајем животне средине и начинима очувања. Програм је организован као виртуално путовање кроз простор и време повезан са историјом, архитектуром и екологијом. Цео програм је спроведен у три деонице:

- Интерактивно предавање „Београд на реци Дунав“

- Интерактивно предавање и радионица „Река Дунав и животна средина“

- Радионица „Поглед на град са воде и град на води“

Манифестација је одржана 20. јуна 2018. године.

Слике можете видети у галерији

04. јул 2018. године

Дан Саве „Online performans“

14. јуна 2018. године „Online performans“ из Београда обележиo је међународни Дан Саве, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Online performans је организовао прославу Дана Саве са циљем ширења знања о реци Сави, животној средини, природи. Место састанка је било испред Основне школе Ђура Даничић. У току вожње до одредишта – Специјалног резервата Засавице, деца су упозната са поводом манифестације, реци Сави и њеном значају за град.

Програм едукације у Специјалном резервату Засавица је спроведен кроз предавање и практичне активности уз активно учешће присутне деце.

Слике можете видети у галерији

03. јул 2018. године

Дан Саве „ Беопројецт“

У периоду од 1. до 8. јуна 2018. године „ Беопројецт “ из Београда обележиo је међународни Дан Саве, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Беопројецт је организовао Еколошки едукативни триатлон за децу кроз који су се деца упознала са градом са реке Саве, самом реком Савом и њеним значајем, екологијом и значајем животне средине и начинима њеног очувања. Интерактивне радионице-предавања су одржане на броду.

Програм је спроведен кроз:

- Интерактивно предавање-радионицу „Београд на реци Сави“;

- Интерактивно предавање-радионица ека Сава и животна средина у граду“;

- Радионицу „поглед на град са воде и град на води“

Ове активности су реализоване у периоду од 1. до 8. јуна, а у њима је учествовало 32. деце из Војне гимназије, Средње стручне војне школе и Медицинске школе из Београда.

За учеснике је припремљен флајер о занимљивостима о води, који је дат на располагање школи, ради сродних активности и неформалне едукације младих о значају очувања водних ресурса и реке Саве.

Сврха програма је у едукацији и подизању свести ученика, најмлађих грађана о важности реке Саве за град Београд и њено очување.

Слике можете видети у галерији

03. јул 2018. године

-Прослава Дана реке Дунав 2018-
Удружењa ликовних уметника „Светионик” Панчево

У оквиру програма обележавања Међународног Дана реке Дунав 2018. Удружењe ликовних уметника „Светионик” Панчево организовалo је еколошко –ликовне радионице, уз учешће академских сликара, чланова УЛУ „Светионик“, који су радили уз чланове Удружења оболелих од мултиплекс склерозе, Удружења инвалида рада, НО На пола пута,Удружења Препознај у себи, Удружења дечији атеље Мали геније, деце из предшколске установе Дечија радост и Клуба за стара и одрасла лица геронтолошког центра Панчево.

Слике можете видети у галерији

Плакат Дан Дунава

03. јул 2018. године

Дан Саве „ Београдски еколошки центар"

Манифестација у организацији Београдског еколошког центра се састојала од:

- Еколошко пешачкe тура: Јавни час уз шетњу Савском променадом: „Савски мостови“, инфо, историјат, значај,

- Креативне тематске радионице:

 • а) Ликовна радионица- исписивање порука и цртежа на тему Дана реке Саве; израда и састављање слагалица на тему Савски мостови; Употребљени материјал: намен ске слагалице, различите врсте картона и подлога, селотејп, маказе – Радионичари Београдског еколошког центра,
 • б) Заштићене биљне и животиљске врсте у водама ( река Сава и Ада Циганлија) – предавач Тијана Лежаић, мастер животне средине
 • Брод „ Ковин“.
 • ц)Такмичење у селфију; фотографисање са брода
 • д) Савски венац са Саве; фото са брода, мостови, препознавањље објекта, чамаца и бродова.

- Савскe променадe и вожње бродом „ Ковин"

- Посете Музеју науке и технике уз стручне водиче.

- Приказивања документарног филма у којем др Масару Емото показује како различите мисли и музика различито утичу на структуру воде у Дому омладине Београда

- Одржавање квиза- Моја Сава; као евалуација јавних часова реализованих на Савској променади и броду.Дом омладине,

-Уручивање награда и похвала за ангажовање младих у програму- Урађено анкетирање и евалуација програма у Дому омладине Београда,

- Упућивање корисника програма да присуствују сличној манифестацији - Дан реке Дунава,

Укупан број корисника програма: 161 присутних.

Избором кратких, информативних, атрактивних и креативних прилога обезбеђена је пажња и ангажовање учесника и корисника програма.

Приликом анкетирања присутних корисника програма констатовано је да су били задовољни избором тема, креативних радионица, информисаношћу о водним ресурсима и њиховој заштити и изказана примедба –жеља да се овакви програми обележавају кроз централне манифестације са свим заинересованим удружењима и локалних управа.

По завршетку манифестације, корисници и учесници програма су помагали у распремању опреме, поновног сакупљања ситног отпада у кесе.

Сврха програма је у едукацији и подизању свести ученика, најмлађих грађана о важности реке Саве за град Београд и њено очување.

Слике можете видети у галерији

03. јул 2018. године

Република Србија је примила средства донације кроз предприступне фондове Европске уније (ИПА) за потребе реализације Пројекта “Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Републике Србије” и има намеру да део средстава искористи за финaнсирање релевантних трошкова по основу уговора за набавку Сан Сториџа. Пројектом администрира Светска банка. Тендер ће се спровести у складу са важећим правилима и процедурама Светске банке.

Републичка дирекција за воде објављује позив за прикупљање понуда од стране подобних понуђача за набавку Сан Сториџа за потребе Републичког геодетског завода

02. јул 2018. године

Дан Саве „Под Театар “
ПОД ТЕАТАР – Театар Пројекат Објективна Драма
„САВСКА ГЕРИЛА“
-Прослава Дана реке Саве 2018-

Програм обележавања Међународног Дана реке Саве 2018. под називом „САВСКА ГЕРИЛА“, наставак је активности о очувању и заштити вода и реке Саве које су реализоване протеклих година од стране ПОД Театра, уз подршку Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Програм је настојао да се путем ЕКОЛОШКОГ ПОЗОРИШНОГ ПРОГРАМА И КОНКРЕТНИХ ЕКО АКЦИЈА утиче на развој свести о екологији, нарочито на развој свести о заштити вода, заштити природних ресурса и биодиверзитету, како би пре свега деца ово стечено знање применили у животу. Акценат је стављен на подстицање деце да активно учествују у очувању животне околине, и то кроз ТЕОРИЈУ (знање које стичу на едукативним радионицама), АКЦИЈУ ( конкретне еколошке акције на терену) и КРЕАЦИЈУ (креативне радионице дефинисане темама/приоритетима).

Програм представља симбиозу ОВЕ три методологије: теорије, акције и креације и то кроз већ разрађену вишегодишњу сарадњу стручног приступа еколога општине Савски венац, педагошког приступа и искуства васпитача и педагога ПУ Савског венца и примену методологије образовног позоришта и драме ПОД театра.

ЦИЉ овог пројекта је да се кроз методе Примењеног Позоришта анимирају пре свега најмлађи: деца из предшколских установа и школа и уз подршку њихових васпитача,учитеља, педагога и остатка стручног тима, утиче на освешћивање о овим јако битним и запостављеним темама. Размена искустава у оквиру предавања између различитих генерација, деце, малдих, старих,била је допринос целокупном концепту и идеји програма.

Радионице за школску децу биле су „смештене“ на приобаље Саве- САВА МАЛУ,где су се деца вођена фатназијом вратила у прошло време, начин живота који је традицију и занате чувао у оквиру породице, те су деца доживела један „савски дан“, одабирајући вештине-занат своје пордице, која је са својим производима учествовала на Савској пијаци,размени и рибарењу.

Деца ПУ Савски венац, прошла су са старијим истраживачима кроз време,од настанка планете и водних ресуса свих врста ,те и наше реке Саве, доживевши осећај свеопште повезаности свега живог и постојећег на планети, а тиме и нашу одговорност да чувамо воду као најдрагоценији извор живљења, и чувамо целокупно своје окружење.

Кроз лик ЧИЧА ЧАЂАВОГ имали су жив,емотивни сусрет са особом која због не-знања прави проблем својој средини и живи нездраво,на обали у загађеним деловима Саве и депонијама, али и могућност д а га „преваспитају“ и покажу му да може и треба другачије.

Све теме обрађиване су у форми мале „позоришне представе“ – заправо „одигране ситуације“ на задату ТЕМУ али уз директно учешће деце. Овакав начин поред тога што провоцира максимални физички ангажман малишана, подстиче и нова питања и теме и сталну потребу да се „истражује још нешто ново“.

Активности пројекта омогућиле су да се испуни и његов основни циљ пројекта а то је - деловање на јачње свести пре свега деце, младих,грађана- о значају очувања водних ресурса,пре свега реке Саве. Утицајем на најмлађе, утиче се и на формирање еколошки свесних генерација које тек улазе у образовни систем и који могу одиграти важну и веома битну улогу вршњачких едукатора своје средине.

Учешће на Дану Дунава на земунском кеју, била је још једна акција која је у интерактивној радионици са малишанима вртића „Академац“ на за децу узбудљив и користан начин тематски повезала значај ове две реке, подучила о некадашњем холистичком приступу негованом код старих генерација као делу тадашње културе и обичаја, и , показала како бисмо ми данас, деца, млади и стари могли да се односимо ка овим драгоценим ресурсима, и, која је наша одговорност данас.

Слике можете видети у галерији

12. јун 2018. године

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ДАНА ДУНАВА 2018

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, као и претходних година, и ове године je наставило кроз организовање манифестације Дан Дунава у сарадњи са партнерима и свим заинтересованим странама да апелује на грађане Србије да чувају непроцењиви природни ресурс – реку Дунав.

Ова манифестација је установљена 2004. године од стране Међународне комисије за заштиту реке Дунав (International Commission for Danube Protection – ICPDR) и интегрални је део сарадње свих 14 земаља потписница Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав (Конвенција о заштити реке Дунав). Посебан акценат у целокупној организацији је на укључењу што већег броја најмлађе популације, како би кроз забавни програм и разне радионице од малих ногу учили о значају очувања реке Дунав и животне средине уопште.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде у сарадњи са ГО Земун, WWF, Младим истраживачима Србије и Народном Банком Србије организовало Централну прославу Дана Дунава 2018 у суботу 9. јуна на Земунском кеју код ресторана Венеција.

На манифестацији су наступали: Музичка школа „Коста Манојловић”, КУД Бранко Радичевић, КУД „Батајница“, Драгана Вучићевић са рецитацијом; изворна народна песма а капело, Гајо Ванка и Нина Радовановић са музичким наступом, Под Театар са интерактивном радионицом-представом, а Клуб Лиман је представио показну вежбу спасавања.

Током трајања прославе волонтери Народне Банке Србије су чистили приобаље, додељене су награде попедницима такмичења „Дунавски уметник“ и Удружења Грађана „НАША ДЕЦА” је организовало ликовну радионицу.

На самом платоу су били пултови и радионице: ГО Земун, Продуженог боравка „Мали академац“, интерактивно представљање живог света Дунава – WWF, Млади истраживачи Србије и Архус центар, Факултет за примењену екологију – Футура, Републичка дирекција за воде, радионица фотографије и Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ , који су промовисали пројекте CAMARO-D, DanubeSediment и JOINTISZA из Interreg Danube Transnational Programme.

Слике можете видети у галерији

http://zemun.rs/dan-dunava-2018/

http://studiob.rs/obelezen-medunarodni-dan-dunava-u-zemunu/

12. јун 2018. године

7. САСТАНAК СТРАНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О СЛИВУ РЕКЕ САВЕ

На Бледу, Република Словенија је од 6.-8. јуна 2018. године одржан 7. састанaк Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве.

На позив Савске комисије упућеног шефовима делегација држава, Жељко Радошевић, државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, шеф делегације Републике Србије на 7. састанку страна, позван је да са делегацијом Републике Србије у периоду 6.-8. јуна 2018. године борави на Бледу, Република Словенија и учествује на 7. састанку Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве.

7. састанaк страна оквирног споразума о сливу реке Саве

Састанак Страна Оквирног споразума, као веома битан институционални механизам имплементације Оквирног споразума, представља добру прилику за додатно јачање улоге Савске комисије у развоју регионалне сарадње између савских земаља, као и за препознавање њихових заједничких интереса који се могу остварити путем Савске комисије и уз активну сарадњу са међународном заједницом. Различит статус Страна у односу на чланство истих у Европској унији повећава потребу за активнијим учешћем Савске комисије на регионалном нивоу како би се искористиле све могућности за реализацију циљева Оквирног споразума.

7. састанaк страна оквирног споразума о сливу реке Саве

Делегацију Републике Србије чинили су:

- шеф делегације

Жељко Радошевић, државни секретар министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

чланови делегације:

Наташа Милић, в.д. директора Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде и заштите животне средине;

Оливера Јанковић, Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;

7. састанaк страна оквирног споразума о сливу реке Саве

Након састанка је потписана Декларација 7. састанка Страна, у оквиру које се наводе досадашњи резултати на имплементацији Оквирног споразума и изазови који нас очекују у наредном периоду. Најзначајније у области одрживог управљања водама, је да се Декларацијом државе обавезују да уложе напоре на имплементацији Програма мера, који чини интегрални део Плана управљања сливом реке Саве, како би се допринело испуњењу заједничких циљева животне средине и визија на нивоу слива, као и да се охрабрују све Стране да наставе дијалог са релевантним актерима из сектора пловидбе, хидроенергије, пољопривреде, заштите природе и управљања поплавама за интеграцију економских, социјалних и еколошких аспеката у планирање и имплементацију инфраструктурних пројеката, уз поштовање принципа одрживог развоја у сливу.

7. састанaк страна оквирног споразума о сливу реке Саве

06. јун 2018. године

ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ДАНА ДУНАВА 2018

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, као и претходних година, и ове године наставља кроз организовање манифестације Дан Дунава у сарадњи са партнерима и свим заинтересованим странама да апелује на грађане Србије да чувају непроцењиви природни ресурс – реку Дунав.

Ова манифестација је установљена 2004. године од стране Међународне комисије за заштиту реке Дунав (International Commission for Danube Protection – ICPDR) и интегрални је део сарадње свих 14 земаља потписница Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав (Конвенција о заштити реке Дунав).

Посебан акценат у целокупној организацији је на укључењу што већег броја најмлађе популације, како би кроз забавни програм и разне радионице од малих ногу учили о значају очувања реке Дунав и животне средине уопште.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде у сарадњи са ГО Земун, WWF, Младим истраживачима Србије и Народном Банком Србије организује централну прославу Дана Дунава 2018 у суботу 9. јуна на Земунском кеју код ресторана Венеција.

Прославу ће увеличати наступи Музичке школе „Коста Манојловић”, КУД Бранко Радичевић, КУД „Батајница“, Драгана Вучићевић са рецитацијом; изворна народна песма а капело, Гајо Ванка и Нина Радовановић са музичким наступом.

Под Театар ће одржати дечију представу, а НК Лиман показну вежбу спасавања.

Током трајања прославе волонтери Народне Банке Србије ће чистити приобаље, додељене награде попедницима такмичења „Дунавски уметник“ и Удружења Грађана „НАША ДЕЦА” ће организовати ликовну радионицу. На самом платоу планирани су пултови и радионице: ГО Земун, Продуженог боравка „Мали академац“, интерактивно представљање живог света Дунава – WWF, Млади истраживачи Србије и Архус центар, Факултет за примењену екологију – Футура, Републичка дирекција за воде, радионица фотографије и Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ ће промовисати пројекте CAMARO-D, DanubeSediment и JOINTISZA из Interreg Danube Transnational Programme.

АГЕНДА

Roll-Up

06. јун 2018. године

Република Србија је примила средства донације кроз предприступне фондове Европске уније (ИПА) за потребе реализације Пројекта “Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Републике Србије” и има намеру да део средстава искористи за финaнсирање релевантних трошкова по основу уговора за набавку ИТ опреме. Пројектом администрира Светска банка. Тендер ће се спровести у складу са важећим правилима и процедурама Светске банке. Републичка дирекција за воде објављује позив за прикупљање понуда од стране подобних понуђача за набавку ИТ опреме за потребе Републичког геодетског завода.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

31. мај 2018. године

Република Србија је примила средствадонације кроз предприступне фондове Европске уније (ИПА) за потребе реализације Пројекта „Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Републике Србије” и има намеру да део средстава искористи за финaнсирање релевантних трошкова по основу уговора за набавку ИТ опреме. Пројектом администрира Светска банка. Тендер ће се спровести у складу са важећим правилима и процедурама Светске банке.

Републичка дирекција за воде објављује позив за прикупљање понуда од стране подобних понуђача за набавку ИТ опреме за потребе Канцеларије за управљање јавним улагањима.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

28. мај 2018. године

Одлука о допунама Одлуке о расподели и коришћењу средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије за финансирање послова у области управљања водама на уређењу и коришћењу вода и заштити вода од загађивања у 2018. години

ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ

14. мај 2018. године

Јединица за имплементацију пројекта „Хитне санације од поплава“ преставља на увид радну верзију документа СКРАЋЕНИ ПЛАН РАСЕЉАВАЊА (СПР), а поводом јавних консултација за јавност, органе и организације заинтересоване за Санацију речне обале у зони Гомолаве лева обала реке Саве у Хртковцима деоница: ркм 120+707 до ркм 121+277 (Л = 570м).

СКРАЋЕНИ ПЛАН РАСЕЉАВАЊА

08. мај 2018. године

Јединица за имплементацију пројекта „Хитне санације од поплава“ преставља на увид радну верзију документа СКРАЋЕНИ ПЛАН РАСЕЉАВАЊА (СПР), а поводом јавних консултација за јавност, органе и организације заинтересоване за Санацију речне обале у зони Гомолаве лева обала реке Саве у Хртковцима деоница: ркм 120+707 до ркм 121+277 (Л = 570м).

СКРАЋЕНИ ПЛАН РАСЕЉАВАЊА

07. мај 2018. године

Јединица за имплементацију пројекта „Хитне санације од поплава“ позива на ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ поводом презентовања СКРАЋЕНОГ ПЛАНА РАСЕЉАВАЊА (СПР) Санације речне обале у зони Гомолаве лева обала реке Саве у Хртковцима деоница: ркм 120+707 до ркм 121+277 (Л = 570м), које ће се одржати 21.05.2018 у 10:00 часова (по локалном времену ) у просторијама Јавног урбанистичког предузећа „План“, 27. Октобра 7а, 22400 Рума.

Позив за јавне консултације на српском језику

Позив за јавне консултације на енглеском језику

03. мај 2018. године

Јединица за имплементацију пројекта „Хитне санације од поплава“ позива на ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, а поводом реализације пројекта санације речне обале у зони Гомолаве - лева обала реке Саве у Хртковцима од ркm 120+707 до ркm 121+277 (L = 570m).

Позив за јавне консултације на српском језику

Позив за јавне консултације на енглеском језику

30. април 2018. године

Јединица за имплементацију пројекта „Хитне санације од поплава“ представља радну верзију документа ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, а поводом јавних консултација за јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за пројекат санације речне обале у зони Гомолаве лева обала реке Сава у Хртковцима од ркm 120+707 до ркm 121+277 (L = 570m).

План управљања заштитом животне средине на српском језику

План управљања заштитом животне средине на енглеском језику

27. април 2018. године

НАГРАДНИ КОНКУРС „Danube Art Master 2018”

„Активирајте се за здравији Дунав“, може бити тема више наставних предмета уколико пустите знању и умећу, машти и креативности на вољу!

Ово је прилика за предшколце, основце или средњошколце, за све узраста 6-18 година.

Постоје 2 могућности да се учесници изразе:

 • кроз уметнички рад настао од материјала које пронађете поред река: одете до реке, сакупите материјал, направите дело, фотографишете га и пошаљете нама фотографију.
 • осмислите идеју за видео од 1 минута са поруком „Активни за чистији Дунав“, одете до реке, спроведете идеју у дело, снимите и по потреби монтирате „филмић“ и пошаљете нама.

Бирамо победнике најпре у Србији, а најбољи из Србије такмичи се са победницима из осталих 13 земаља дунавског слива.

Рок за слање радова је 31. мај 2018. Године на адресу: Младих истраживача Србије, Булевар уметности 27, 11070 Нови Београд.

www.mis.org.rs/objave/dunavski-umetnik-poziv-za-ucesce

За све остале недоумице пишите и питајте на: dusica@mis.org.rs

20. април 2018. године

Одлука о допуни Одлуке о додели средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава за финансирање послова у области управљања водама на спровођењу пројеката научних истраживања, издавању научних часописа од националног значаја и организовању научних и/или стручних скупова, у 2018. години.

Документ можете преузети овде

18. април 2018. године

Међународна комисија за слив реке Саве објавила је међународни фото конкурс на тему „Слив реке Саве – природа за воде“. Циљ је да се путем фотографија Саве, језера у сливу и њених притока, природе и окружења, као и имплементираних решења базираних на приступу повезаним са природом, прикажу предности и изазови живљења у сливу Саве. Од пристиглих фотографија биће награђено 5 фотографија, док ће 60 изабраних бити изложено на Седмом састанку Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве, 7. јуна 2018. године на Бледу (Словенија).

Конкурс је отворен до 11. маја 2018. године.

Више информација можете наћи на www.savacommission.org/announce_detail/77

4-5. април 2018. године

Одржан први Регионални састанак инспектора у области вода

У среду, 04.04.2018. године на Златару код Нове Вароши одржан је први Регионални састанак инспектора у области вода. На састанку су учествовали водни инспектори Републике Србије, представник Босне и Херцеговине, представник Македоније и представник Црне Горе. Разматрана су питања размене информација између држава у региону о инспекцијским мерама и активностима које се предузимају у oбласти вода, и могућностибудуће заједничке едукације, размене информација и искустава у циљу усавршавања инспекцијског надзора.

Одржан први Регионални састанак инспектора у области вода

Рад инспектора организован је у општем делу и по радним групама у области инспекцијских послова у заштити слива реке Дрине, заштити слива река Саве и Дунав и заштити слива реке Велике Мораве.

Одржан први Регионални састанак инспектора у области вода

У име Републике Србије учествовали су Љиљана Анђелић и водни инспектори.

У име државе БиХ, учествовао је Мирсад Смаилагић, Македоније Лидија Зафировска, и Црне Горе Миодраг Радуловић

Одржан први Регионални састанак инспектора у области вода

У четвртак 5. априла 2018. године, инспектори су извршили обилазак хидроелектране и резервата Увац.

Одржан први Регионални састанак инспектора у области вода

12. април 2018. године

Одлука о расподели и коришћењу средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије за финансирање послова у области управљања водама на уређењу и коришћењу вода и заштити вода од загађивања у 2018. години

Документ можете преузети овде

11. април 2018. године

Међународни водени фестивал на Бледу, уз подршку Министарства заштите околиша и просторног уређења Словеније, Министарства заштите околиша и енергетике Хрватске и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, организује прво регионално такмичење: Одговоран однос према води у категоријама: корпоративни (све величине), национални и индивидуални пројекти. Тражимо нове револуционарне производе, услуге, решења и сл., с којима ћемо ући у ново раздобље развоја и разумевања овог важног ресурса. Могу се пријавити сви који на било који начин доприносе, побољшавају искориштавање-кориштење воде, уважавају кружење воде, уводе иновације и сл., више у документима.

Документ можете преузети овде

Документ можете преузети овде

Документ можете преузети овде

Документ можете преузети овде

Заједно с министарствима наведених држава наградит ћемо примјере добре праксе те их на одговарајући начин презентирати.

Више о такмичењу можете прочитати www.bledwf.com/tenders

Позивамо све вас који својим активностима придајете пажњу води.

Такмичење је отворено до 21.05.2018.

Пријава: Бесплатна

03. април 2018. године

Јединица за имплементацију пројекта у оквиру Републичке дирекције за воде обавештава следеће:

Поништава се набавка ИТ опреме у оквиру пројекта „Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Републике Србије”.

Одлуку о отказу набавке ( можете преузети овде )

27. март 2018. године

Одржан састанак заједничке комисије Републике Српске и Републике Србије у области водопривреде

У уторак, 27.3.2018. године у Етно селу Станишићи код Бијељине одржан је трећи састанак Заједничке комисије Републике Српске и Републике Србије у области водопривреде. Разматрана су питања од обостраног интереса за надлежне институције Републике Српске и Републике Србије и могућности будуће сарадње.

Одржан састанак заједничке комисије Републике Српске и Републике Србије у области водопривреде

Рад заједничке комисије организован је у општем делу и по радним групама у области заштите од поплава, водних аката и инспекцијских послова.

Одржан састанак заједничке комисије Републике Српске и Републике Србије у области водопривреде

У име Републике Српске, у раду Заједничке комисије учествују Чедомир Стојановић, помоћник министра за водопривреду у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, директор ЈУ "Воде Српске" Милан Кикић, помоћници директора Драган Мићић и Славиша Савић, стручни саветник Михајло Стевановић, главни републички водни инспектор Републике Српске Мирослав Танасић и други стручњаци у области вода.

Одржан састанак заједничке комисије Републике Српске и Републике Србије у области водопривреде

У име Републике Србије у Заједничкој комисији учествују в.д. директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Наташа Милић, директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузовић, и стручњаци Горан Камчев, Марија Лазаревић, Мерита Борота, Оливера Јанковић, Љиљана Анђелић, Драгослав Ђорђевић и други.

Одржан састанак заједничке комисије Републике Српске и Републике Србије у области водопривреде

22. март 2018. године

ICPDR понавља посвећеност циљевима Светског дана вода

Беч, 22. марта (Међународна комисија за заштиту реке Дунав - ICPDR) - Овогодишњи Светски дан вода се фокусира на решења заснована на природи (НБС) која се односе на три главне теме: доступност и снабдевање водом, квалитет воде и управљање ризиком. ICPDR је одговоран за обезбеђивање одрживог и правичног коришћења вода у сливу реке Дунав и као такав је посвећен теми овогодишњег дана вода "Природа за воду" за 90 милиона људи који живе у сливу.

“У средишту наших активности у сливу Дунава су људска добробит и сигурност, као и добри услови за животну средину,” рекао је председник ICPDR Helge Wendenburg.

Доступност воде и снабдевање

Недостатак воде у облику суше утицао је на транснационално управљање водама у сливу реке Дунав. Након суша 2015. године, ICPDR је израдио извештај о утицају суша у сливу Дунава, предузетих мера и научених лекција.. Документ "Суша 2015 у сливу реке Дунав" укључује преглед главних карактеристика метеоролошке и хидролошке ситуације током 2015. године. Такође сумира главне ефекте на секторе везане за воду и укључује преглед мера које предузимају поједине Дунавске земље .

ICPDR такође тренутно ажурира своју стратегију за прилагођавање климатских промена, која се заснива на свеобухватној студији и има за циљ да обезбеди темеље за заједничко разумевање будућих утицаја климатских промена на водне ресурсе Дунава. Стратегија ће се бавити могућим мерама адаптације за управљање водама, мерама заснованим на екосистемима и управним мерама као што је промовисање начина уштеде воде, технолошке мере као што су развој ефикаснијих система наводњавања у пољопривреди и различити политички приступи у сливу Дунава и његових подсливова.

Управљање сливом и ризиком од поплава

Као одговор на опасност од поплаве, ICPDR се бави низом активности за управљање ризиком од поплава. ICPDR је координациона платформа за имплементацију Директиве о поплавама ЕУ и за припрему и ажурирање Плана управљања ризиком од поплава на Дунаву. Повезивање управљања ризиком од поплава са управљањем речним сливом један је од кључних циљева ICPDR-а.

Мочваре су много више него само извор природне лепоте и рекреативне дестинације за мештане. Оне нуде широк спектар услуга екосистема. Они се понашају као подручја задржавања вода током поплаве, што показује како су то суштински решења заснована на природи за сигурност и управљање ризицима у сливу реке Дунав. Осим тога, мочварна подручја доприносе контроли квалитета воде и важне су вруће тачке биодиверзитета. Влажна подручја такође подржавају пажљиве облике туризма, рибарства и других економских и друштвених интереса локалних заједница. ICPDR је посветио значајне напоре на заштити, рестаурацији и стварању мочвара и поновном укључивању поплавних површина у речни систем у сливу реке Дунав.

“Подстичемо све да подигнемо свест о коришћењу решења заснованих на природи у управљању водама овог Светског дана вода и даље!“ рекао је председник Wendenburg.

НАПОМЕНА:

Савезна Република Југославија (СЦГ) је 30. јануара 2003. године ратификовала Конвенцију о заштити реке Дунав и донела Указ о проглашењу Закона о Конвенцији о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав. СЦГ је постала пуноправни члан Међународне комисије за заштиту реке Дунав - ICPDR 19. августа 2003. године. ICPDR се састоји од 14 подунавских земаља потписница Конвенције о заштити реке Дунав. Пуноправни чланови ICPDR-а су Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Немачка, Мађарска, Молдавија, Румунија, Словачка, Словенија, Србија, Украјина, Црна Гора и ЕУ.

Конвенција о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава (Конвенција о заштити реке Дунав) потписана је 29. јуна 1994. године у Софији од стране 11 подунавских земаља и ЕУ. Конвенција је заснована на Букурештанској декларацији за заштиту реке Дунав из 1985. године и Конвенцији Економске комисије УН за Европу (UNECE) о заштити и коришћењу прекограничних водених токова и међународних језера, потписаном 1992. године у Хелсинкију и односи се како на површинске тако и на подземне воде у сливном подручју реке Дунав које деле земље уговорнице.

21. март 2018. године

Одлука о додели средстава буџетског Фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава за финансирање послова у области управљања водама на спровођењу пројеката научних истраживања, издавању научних часописа од националног значаја и организовању научних и/или стручних скупова у 2018. години

Одлуку о додели средстава буџетског Фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава за финансирање послова у области управљања водама на спровођењу пројеката научних истраживања, издавању научних часописа од националног значаја и организовању научних и/или стручних скупова у 2018. години ( можете преузети овде )

16. март 2018. године

Одлука о додели средстава буџетског Фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава

Одлуку о додели средстава буџетског Фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава ( можете преузети овде )

19. март 2018. године

Конкурс за средње школе "Одрживи туризам-прилика за развој слива реке Саве"

У оквиру организовања 7. Парламента младих са слива реке Саве који ће се одржати 1. и 2. јула 2018. у Бохињу (Словенија), Међународна комисија за слив реке Саве расписала је за ученике средњих школа конкурс за најбољи пројекат на тему "Одрживи туризам-прилика за развој слива реке Саве".

Конкурс је отворен до 30. априла 2018. године.

Правила конкурса можете преузети овде

Пријава за конкурс можете преузети овде

08. март 2018. године

Република Србија је примила зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта Хитне санације од поплава и има намеру да део поменутих средстава искористи за финaнсирање релевантних трошкова по основу уговора за уређење прве и друге деонице потока Месић од уливе у Вршачки канал км 0+000 до км 2+597,90.

Републичка дирекција за воде објављује позив за прикупљање понуда од стране подобних понуђача за извођење радова на уређењу прве и друге деонице тока потока Месић од улива у Вршачки канал од км 0+000 до км 2+597, 90 (крај друге деонице). Период извођења грађевинских радова је 15 (петнаест) месеци.

Позив за достављање понуда за извођење радова у Вршцу у 2018. години можете преузети овде

27. фебруар 2018. године

Чад постао прва афричка земља која се придружила Конвенцији о водама

Чад је постао прва земља ван паневропског региона која је приступила Конвенцији о заштити и кориштењу прекограничних водотока и међународних језера (Конвенција о водама) под Економском комисијом Уједињених нација за Европу (УНЕЦЕ).

Чад, земља у централној Африци, се суочава са значајним изазовима управљања водама и у великој мери зависи од водних ресурса који се деле са својим суседима - Камеруном, Централноафричком Републиком, Либијом, Нигером, Нигеријом и Суданом. У контексту растућег проблема са довољним количинама воде, обезбеђивања ефикасне сарадње између земаља за управљање водним ресурсима постаје све важнија основа за одрживи развој, мир и стабилност у региону.

Придруживши се Конвенцији о водама, Чад је потврдио своју снажну посвећеност одрживом управљању прекограничним водама кроз принципе и правила међународног права. При томе, земља је такође показала своју подршку процесу универзализације приступа Конвенцији о водама, која је постала све већи интерес широм света, а посебно у Африци.

Чадово чланство у Конвенцији о водама заснива се на деценијама сарадње са суседним земљама. У придруживању, надлежни органи Чада додатно су се определили да промовишу Конвенцију о водама међу земљама чланицама речних сливова којима Чад припада, посебно у оквиру Комисија Нигерског слива.

Његова екселенција господин Сидик Абделкерим Хагар, министар за животну средину, воду и рибарство Чада, објаснио је стање земље у процесу приступања: „Наша земља, Чад, једна је од земаља које имају припадају великим сливовима; Језеро Чад је четврто по величини језеро у Африци. Сливови језера Чад су исушени у две главне реке: Цхари и Логоне, који се углавном снабдевају притокама ван Чада. Поред ових површинских вода, Нубијски систем пешчарског водоносника дели се између Чада, Либије, Судана и Египта. Сви ови разлози објашњавају потребу да се наша земља придружи Конвенцији о водама, која пружа оквир за сарадњу и размену на регионалном и међународном нивоу“.

Извршни секретар УНЕЦЕ-а Олга Алгаиерова је изјавила: „Одрживо управљање водама је од великог значаја за постизање амбициозних циљева одрживог развоја. Чадово чланство, прво изван паневропског региона, долази као снажан симбол растућег признавања опипљивих предности које могу донети практични оквир за сарадњу, као што је Конвенција о водама. УНЕЦЕ је спремна да са Чадом и другим земљама подели своје искуство стечено током више од 20 година спровођења Конвенције о водама, чиме су земље заједно довеле до одрживих решења као одговор на изазове и потенцијале управљања заједничким воденим ресурсима.“

Господин Петер Ковач, председавајући земаља потписница Конвенције о водама, честитао је Чаду приступању „Чадово чланство је значајан развој за Конвенцију о водама и надам се да ће овај приступ мотивисати друге земље да се придруже“, рекао је Ковач, истичући да је Чад већ играо такву улогу међу другим афричким земљама у оквиру Економска заједница централноафричких држава (ECCAC).

Процес приступања Конвенцији о водама већ је помогао да кључне актере у Чаду доведе заједно да би се бавили питањима и приоритетима за управљање водама у земљи. То укључује Владу, укључујући Министарство животне средине, воде и рибарства, Министарство за производњу, наводњавање и пољопривреду и Генерални секретаријат Владе, као и парламент и цивилно друштво.

Придруживање Чадом ће подржати побољшано управљање водама на националном нивоу и пружити робусни оквир за јачање прекограничне сарадње који се креће напред

НАПОМЕНА:
Конвенција о водама

Конвенција о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера (Конвенција о водама), сачињена је у Хелсинкију, 17. марта 1992. године.

Општи циљ Конвенције о водама је спречавање, контрола и смањење загађивања прекограничних водотокова и међународних језера и унапређивање међународне сарадње у области заштите и коришћења прекограничних водотокова. Конкретнији циљ је спречавање, контрола и смањење загађивања вода и било каквог прекограничног утицаја, односно, стварање услова за разумно и правично коришћење прекограничних вода. Овако дефинисани циљеви и инструменти за остваривање циљева имају директне импликације на стање управљања водним ресурсима у државама Странама Конвенције, односно, треба да допринесу јачању институција и целог система управљања водним ресурима.

Остваривање циљева Конвенције о водама дугорочан је процес. Обавезе које проистичу на начелан начин обавезују Стране, а највећи део конкретнијих обавеза треба да буде предмет уређивања посебних билатералних и мултилатералних споразума са заинтересованим државама (пре свега суседним) и међународним организацијама. Спровођење Конвенције о водама подразумева примену различитих мера: закључивање билатералних споразума са суседним земљама о питањима која регулише Конвенција о водама, доношење нових прописа, пре свега у сектору вода, изградња и јачање капацитета надлежних институција и привреде у вези са спречавањем, контролом и смањењем загађивања и прекограничног утицаја, мониторингом вода и животне средине, истраживање и развој, итд.

Република Србија је ратификовала Конвенцију о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/10), и од новембра 2010. постала је Страна Конвенције.

За више информација посетите:www.unece.org/env/water

О Чадовом приступању

22. фебруара 2018. године, Чад је поднео инструменте о приступању Конвенцији о водама Уједињеним нацијама у Њујорку и постаће Страна Конвенције 23. маја 2018. године. Као Страна Конвенције, Чад ће учествовати на осмом Састанку страна Конвенције о водама, који ће се одржати у Астани, у Казахстану од 10-12. октобра 2018. године.

26. фебруар 2018.

Јединица за имплементацију пројекта у оквиру Републичке дирекције за воде обавештава следеће:

 1. Отказује се процедура за избор стручњака за набавке у оквиру пројекта "Хитне санације од поплава" која је објављена у дневном листу "Политика" 29. септембра 2017. године.
 2. Обавештење о додели уговора за избор стручњака за набавке у оквиру пројекта "Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Републике Србије"

Документ можете преузети овде овде

26. фебруар 2018.

Јединица за имплементацију пројекта „Хитне санације од поплава“ представља радну верзију документа ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, а поводом јавних консултација за јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за пројекат уређења I и II деонице тока потока Месић у Вршцу деонице - I: км 0+000 до км 1+042 и II: км 1+042 до км 2+597.

Документ можете преузети овде овде

26. фебруар 2018.

На отвореној тематској седници Координационе комисије за инспекцијски надзор под називом „Приватно-јавни дијалог у инспекцијском надзору у Републици Србији“, одржаној 2. фебруара 2018. године у Српско-корејском информатичком центру, представљена је брошура „Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору“.

У циљу покретања кампање подизања свести о правима и обавезама привреде у поступку инспекцијског надзора, ова брошура има за циљ да упозна привредне субјекте са њиховим правима и обавезама у инспекцијском надзору.

Брошуру можете преузети овде овде

23. фебруар 2018.

Република Србија примила је зајам од Светске банке за финансијска средства на име реализације пројекта Хитне санације од поплава и има намеру да део поменутих средстава искористи за финaнсирање релевантних трошкова по основу уговора за стабилизацију круне насипа у општинама Бачка Паланка и Сомбор. Тим поводом, Републичка дирекција за воде објављује позив за достављање понуда од стране подобних понуђача за извођење радова на стабилизацији круне насипа на левој обали реке Дунав код Бачке Паланке (км 1+800 до км 9+850) и Сомбора (км 3+461 до км 6+583 и км 49+410 до км 52+400).

Позив за достављање понуда можете преузети овде

14.фебруар 2018.

Влада Републике Србије, на седници одржаној 14. фебруара 2018. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/18 од 14. фебруара 2018. године.

Том Уредбом, поред осталог, предвиђена су средства за суфинансирање:

 1. изградње и реконструкције водних објеката за коришћење вода, и то: водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе - водозахвати (бунари, каптаже, захвати из водотока, канала, језера и бране са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају;
 2. изградње и реконструкције водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, и то: главних колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора пречишћених вода;
 3. израде техничке документације за изградњу и реконструкцију водних објеката за коришћење вода и за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Такође, том Уредбом је предвиђено да је учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у суфинансирању изградње, реконструкције и израде техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе и за водне објекте за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији јединица локалне самоуправе 50%.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17 и 79/17), у даљем тексту: Правилник, прописани су услови под којима инвеститор може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева који инвеститор подноси ради суфинансирања изградње, реконструкције и израде техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе и за водне објекте за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Такође, Правилником је прописано да инвеститор захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним Инвеститор је дужан да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 6. марта 2018. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

19. фебруар 2018.

Јединица за имплементацију пројекта „Хитне санације од поплава“ позива на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за пројекат уређења I и II деонице тока потока Месић у Вршцу деонице - I: км 0+000 до км 1+042 и II: км 1+042 до км 2+597.

Оглас за одржавање јавних консултација можете преузети на српском језику овде

и на енглеском језику овде

14.фебруар 2018.

ФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЊА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА, ОРГАНИЗОВАЊА НАУЧНИХ И/ИЛИ СТРУЧНИХ СКУПОВА, СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКАТА НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА И ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДАН ДУНАВА И ДАН САВЕ

Влада Републике Србије, на 52. седници одржаној 4. фебруара 2018. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2018. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/18 од 14. фебруара 2018. године.

Уредбом, поред осталог, предвиђена су средства за финансирање издавања научних часописа од националног значаја, организовање научних и/или стручних скупова, за спровођење пројеката научних истраживања из области управљања водама, као и да се врши расподела и коришћење средстава за организацију манифестације Дан Дунава и Дан Саве, које произилазе из обавезе спровођења Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава и спровођењу Оквирног споразума о сливу реке Саве.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава, „Службени гласник Републике Србије” број 13/17 од 24. фебруара 2017. године и Правилником о изменама и допунама Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава и „Службени гласник Републике Србије” број 79/17 од 25. августа 2018. године (у даљем тексту: Правилник), прописани су услови под којима правно лице (научна и стручна удружења и др.) може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева које правно лице подноси ради финансирања издавања научних часописа од националног значаја, организовања научних и/или стручних скупова, за спровођење пројеката научних истраживања из области управљања водама, као и садржина захтева који подноси правно лице које организује манифестацију „Дан Дунава” и „Дан Саве”.

Такође, Правилником је прописано да правно лице захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”. У Захтеву је потребно навести да ли се он односи на финансирање издавања научног часописа или за организовање научног и/или стручног скупа или за спровођење пројекта научног истраживања из области управљања водама или за организовање манифестације „Дан Дунава“ или „Дан Саве“.

У складу са наведеним правно лице је дужно да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана овим Правилником и Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ( "Службени гласник РС", бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016), препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 6. марта 2018. године, уз напомену: „За финансирање издавања научног часописа“ или „За организовање научног и/или стручног скупа“ или „За спровођење пројекта научног истраживања“ или „За организовање манифестације Дан Дунава“ или „За организовање манифестације Дан Саве“. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

НАПОМЕНА:

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017) које се односе на регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, примењиваће се од 1. марта 2018. године.

На основу чл. 3 овог Закона Повериоци издате фактуре, односно друге захтевe за исплату (у даљем тексту: фактура), у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката и јавног сектора, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, који плаћања врше преко рачуна који се воде код Управе за трезор, пре њиховог достављања дужницима, региструју у централном регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор, у складу са интерним техничким упутством Управе за трезор за рад са том апликацијом.

На основу чл. 5 овог Закона Приступ централном регистру фактура повериоци, односно дужници остварују уношењем идентификационих података у веб апликацију Управе за трезор.

У вези са наведеним, од 06. фебруара 2018. године у Управи за трезор почиње регистрација привредних субјеката и субјеката јавног сектора у Централни регистар фактура. Поступак подношења захтева за регистрацију и рад у Централном регистру фактура вршиће се према Корисничком упутству, а у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“ (Сл. Гласник РС број 7/2018).

Корисничка документација, регистрација и приступ регистрованих корисника Централном регистру фактура доступни су на интернет адреси www.crf.trezor.gov.rs

За све додатне информације можете се обратити Управи за трезор на адресу електронске поште crf.@trezor.gov.rs.

Линк за регистрацију: www.crf.trezor.gov.rs

Линк за корисничко упутство: www.crf.trezor.gov.rs/docs/user

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС број: 119/2012, 68/2015, 113/2017)

Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“ (Сл. Гласник РС број 7/2018)

Потребно је да 3 дана након регистрације и приступа регистрованих корисника Централном регистру фактура ову фактуру доставите Републичкој дирекцији за воде.

24. јануар 2018.

Данас је у Бечу Немачка преузела годишње Председавање Међународном комисијом за заштиту реке Дунав (ICPDR), а нови председник је господин Хелге Венденбург који је поставио три главна приоритета у период свог мандата:

 • промовисање прилагођавања климатским променама у сливу реке Дунав,
 • предузети наредне кораке у имплементацији Оквирне директиве о водама и Директиве о поплавама
 • додатно ојачати интегрисани приступ ICPDR -а и размену искустава у оквиру слива.

Додатне информације можете преузети са www.icpdr.org

16. јануар 2018.

Извештај о реализацији заједничке акције контрола фарми свиња за које се издаје интегрисана дозвола oвде.

16. јануар 2018.

Одељење водне инспекције Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Инспекција за заштиту животне средине Министарства за заштиту животне средине израдиле су Извештај о реализацији заједничке акције контроле постројења за прераду воћа, поврћам постројења за прераду меса, постројења за третман и прераду млека oвде.

16. јануар 2018.

Годишњи извештај о раду за 2017. годину Одељења водне инспекције Сектора за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор Секретаријата за инспекцијске послове Града Београда можете преузети oвде.

11. јануар 2018.

Извештај о раду Одељења водне инспекције можете преузети oвде.