Naslovna » Arhiva » Arhiva 2023. » Istorija aktivnosti u 2023. godini

Arhiva 2023. - Istorija aktivnosti u 2023. godini

3. novembar 2023. godine

Saglasno Ekološkom i društvenom okviru Svetske banke, Republička direkcija za vode poziva na javne konsultacije javnost, organe i organizacije zainteresovane za Akcione planove raseljavanja (RAP) za projekte regulacije reka Jošanice i Trnavice u Novom Pazaru, koji se realizuju u okviru Projekta integrisanog razvoja koridora Save i Drine.

Javne konsultacije i razgovor sa sopstvenicima predstavljanje predmetnih planova održaće se u petak 10. novembra 2023. godine u 15:00 časova, u prostorijama lokalne samouprave Novog Pazara, ul. Stefana Nemanje br. 2, 36300 Novi Pazar."

In compliance with the World Bank’s Environmental and Social Framework the Directorate for Water Management organizes Public Consultations for the resettlement Action Plans (RAP) for the River training works on the Jošanica and Trnavica Rivers in Novi Pazar, implemented under the Sava Drina Integrated Development Program (SDIP).

Public consultations will be held on Friday, November 10, 2023, at 3 pm at the premises of the city of Novi Pazar, Stefana Nemanje 2, 36300 Novi Pazar.

Akcioni plan raseljavanja Novi Pazar Jošanica

RAP NOVI PAZAR JOSANICA

Akcioni plan raseljavanja Novi Pazar Trnavica

RAP NOVI PAZAR TRNAVICA

Poziv za javne konsulatacije

Invitation to Public consultations

29. jun 2023. godine

PREUZIMANjE PREDSEDAVANjA SAVSKOM KOMISIJOM OD STRANE REPUBLIKE SRBIJE

U Zagrebu je održana 63. sednica Savske komisije, tokom koje je Maja Grbić, v.d. direktora Republičke direkcije za vode i član Savske komisije, preuzela predsedavanje Savskom komisijom u ime Republike Srbije.

Fotografije sa događaja možete pogledati klikom na sliku

29. jun 2023. godine

OBELEŽAVANjE DANA DUNAVA U REPUBLICI SRBIJI
EDUKATIVNE RADIONICE ZA DECU U MUZEJU NAUKE I TEHNIKE I AKCIJA ČIŠĆENjA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA REKE DUNAV

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode i JVP „Srbijavode”, u saradnji sa Muzejom nauke i tehnike u Beogradu i Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, tradicionalno će obeležiti Međunarodni dan reke Dunav 29.06.2023. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Muzeja nauke i tehnike u Beogradu.

Takođe, JVP „Srbijavode“ će u saradnji sa JKP „Zelenilo Beograd", JKP „Gradska čistoća" i JVP „Beogradvode“ ovom prilikom organizovati akciju čišćenja naplavina na reci Dunav od restorana „Radecki“ do ušća reke Save u Dunav. Simbolična trasa ima za cilj da pošalje poruku i podigne svest javnosti o važnosti da smo svi podjedanko odgovorni za sve ono što odložimo u našu reku, a nije mu mesto tu.

Tokom ovog dana posetioci Muzeja nauke i tehnike će imati priliku da učestvuju u raznolikim sadržajima i kreativnim aktivnostima posvećenim reci Dunav, a edukativni program će biti namenjen deci uzrasta od 6 do 14 godina.

Posetioci će biti i u prilici da posete izložbu „Sa beogradskih reka“ autorke Gordane Karović, kustoskinje muzeja, a nakon toga najmlađi će kroz interaktivne radionice učiti o značaju očuvanja reka u sklopu kojih će sa predstavnicima JVP „Srbijavode“ kroz bojenje na kreativan način učiti o bitnim pojmovima kao što su reke i poplave, praviti brodiće origami tehnikom, a biće prikazan i film o Dunavu nakon čega će biti u mogućnosti da provere svoje znanje o ovom dragocenom resursu.

JVP „Srbijavode“ će na svojoj online platformi postaviti kviz za učesnike koji mogu da provere svoje znanje o reci Dunav.

Za Dan Dunava biće organizovano i isplanirano vođenje i obilazak dela stalne postavke u Muzeju, koja je posvećena plovidbi i reci Dunav.

Osnovna poruka ovih i drugih aktivnosti je da je naša odgovornost briga o ovom neprocenjivom bogatstvu, prema kom treba da se svesno i pravilno ophodimo svakog dana.

Proverite svoje znanje u kratkom kvizu na sajtu na sledećem linku: https://www.srbijavode.rs/dandunava/

20. jun 2023. godine

U toku je sanacija naftne mrlje koja se izlila u reku Dunav

Nakon izlivanja nafte na glavnom toku Dunava, koje se dogodilo danas, hitnom zajedničkom akcijom JVP "Vode Vojvodine" @jvp_vodevojvodine i JVP "Srbijavode" započeta je sanacija i sve druge potrebne procedure kako bi se što brže i delotvornije otklonila sva zagađenja, naftna mrlja iz reke i sve štetne posledice.

Fotografije sa događaja možete pogledati klikom na sliku

Na teren su odmah, nakon inspekcijskog naloga @ministarstvopoljoprivrede izašle sve nadležne službe, pokrajinska vodna inspekcija, predstavnici JVP “Srbijavode” i JVP "Voda Vojvodine", kao i akreditovana laboratorija Agencije za Zaštitu životne sredine.

Utvrđena je pogodna lokacija na kojoj je moguće postavljanje zaštitne plivajuće brane kako bi se uhvatila naftna mrlja.

Po postavljanju zaštitne plivajuće zavese uhvaćena naftna mrlja se odvaja od vodene faze, skladišti i zbrinjava.

Dana 19.juna 2023 godine dogodilo se izlivanje nafte na glavnom toku Dunava kod Čelareva, na koti 1287. Prema izveštaju kapetana, radi se o brodu registrovanom u Bugarskoj, a izlilo se 35t pogonskog goriva.

Obzirom da je, usled obilnih padavina, izuzetno visok nivo reke Dunav, u pomoć su pritekli i Sektor zavanredne situacije MUP-a RS @sektor_za_vanredne_situacije kako ne bi izložili opasnosti ljude koji vrše sanaciju ovog zagađenja, ali i Vojska RS, sa adekvatnim plovilom, neophodnim za montažu zavese na proticajnom profilu reke Dunav. Nadležna vodoprivredna preduzeća “Beogradvode” i “Galovica” takođe su na terenu.

16. jun 2023. godine

ODRŽANA ICPDR RADIONICA O SUŠAMA I NISKIM VODOSTAJIMA U SLIVU REKE DUNAV

U Beogradu je 16. juna 2023. godine u Hotelu Mona održana Radionica o sušama i niskim vodostajima u slivu reke Dunav u okviru rada Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR). Radionicu je otvorio Bojan Vranjković, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Predsednik ICPDR-a za 2023. godinu.

Glavni cilj radionice je da se razumeju i identifikuju prekogranične potrebe sliva reke Dunav u vezi sa sušama i niskim vodostajima kako bi se iznele moguće akcije na nivou ICPDR-a za rešavanje ovih potreba. Zemlje članice ICPDR-a su iznele nacionalne prakse/alate/mere/zakonodavstvo koje je na snazi u vezi sa sušama i nedostatkom vode.

Tokom radionice diskutovano je potrebama za rešavanje i mogućim akcijama u vezi sa sušama/niskim nivoom vode na prekograničnom nivou sliva reke Dunav, kao i o ulozi ICPDR-a.

Fotografije sa događaja možete pogledati klikom na sliku

16. jun 2023. godine

ODRŽAN 21. SASTANAK STALNE RADNE GRUPE ICPDR-A

U Beogradu je 15. juna 2023. godine u Hotelu Mona održan 21. sastanak Stalne radne grupe Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR).

Sastanak je otvorio Bojan Vranjković, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Predsednik ICPDR-a za 2023. godinu.

Gospodin Vranjković je predstavio prioritete Republike Srbije u godini predsedavanja i zajedno sa ostalim šefovima delegacija država članica i posmatračima ICPDR-a usaglasio dalji rad na zajedničkom cilju – dobrom statusu svih vodnih tela površinskih i podzemnih voda na slivu reke Dunav.

Ovaj sastanak ima značajnu ulogu u koordinaciji aktivnosti ICPDR-a davanjem preporuka za buduće aktivnosti ekspertskih grupa kao i za razmatranje tekućih i strateških pitanja.

Fotografije sa događaja možete pogledati klikom na sliku

14. jun 2023. godine

Poseta predstavnika Saudijskog fonda

Predstavnici Saudijskog fonda su 13. juna 2023. godine posetili Ministarstvo poljoprivrede, šumastva i vodoprivrede - Republičku direkciju za vode.

Cilj posete je upoznavanje predstavnika Saidijskog fonda sa predlozima projekata javnih vodoprivrednih preduzeća za izgradnju vodnih objekata za navodnjavanje u javnoj svojini koji bi se eventualno finansirali iz sredstava tog fonda radi stvaranja tehničkih mogućnosti za navodnjavanje dodatni poljoprivrednih površina u Republici Srbiji.

Tokom posete predstavnici Saudijskog fonda obišli su i lokaciju Srbobran, na kojoj se izvode radovi na izgradnji crpne stanice Srbobran i brane sa akumulacijom Srbobran koji se finansiraju iz sredstava Fonda za razvoj Abu Dabija.

01. jun 2023. godine

Sprovedena akcija čišćenja priobalja „Neka reka Sava bude plava“ povodom Međunarodnog dana reke Save

Povodom Međunarodnog dana reke Save, JVP „Srbijavode“ sprovelo je akciju čišćenja šetališta i priobalja reke Save „Neka reka Sava bude plava” zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičkom direkcijom za vode, Sektorom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, opštinom Savski venac, kompanijom „Docloop”, JVP „Beogradvode”, JKP „Zelenilo Beograd” i JKP „Gradska čistoća”. Podršku akciji pružili su zamenica gradonačelnika grada Beograda Vesna Vidović, predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine i predstavnici Rečne policije, kao i mnogobrojni volonteri.

Početak Akcije čišćenja obeležen je simboličnim puštanjem helijumskih balona, a u sklopu akcije, organizovane su edukativne radionice za najmlađe. Deca mlađeg školskog uzrasta su na edukativnim radionicama kroz bojenje, zajedno sa zaposlenima JVP „Srbijavode” i Sektora za vanredne situacije, učili o bitnim pojmovima kao što su reke, poplave, zagađenje, otpad i recikliranje. Takođe, deca su se u prisustvu dr FeelGood-a edukovala o značaju i koristima zdrave ishrane. Pored ovoga, organizovana je i joga u sklopu sportskih aktivnosti.

Fotografije sa događaja možete pogledati klikom na sliku

Direktor JVP „Srbijavode” Goran Puzović rekao je da akcije ove vrste već postaju tradicija: „Danas obeležavamo Međunarodni dan reke Save i kroz ovakve akcije šaljemo poruku svim građanima kako treba da se odnose prema reci Savi, ali i svim drugim rekama u našoj zemlji. U saradnji sa svim drugim institucijama dajemo primer na koji način vodimo računa o našim rekama i životnoj sredini.”

Zamenica gradonačelnika grada Beograda Vesna Vidović priključila se akciji i najavila izgradnju pet postrojenja za preradu otpadnih voda: „Izgradnjom svih pet postrojenja biće pokriven ceo Beograd, tako da se otpadne vode više neće izlivati u naše reke i trudimo se da učinimo sve što se tiče životne sredine i ekologije kako bi Beograd bio što čistiji i lepši.”

Akcija čišćenja sprovedena je na lokaciji od Čukaričkog rukavca, ispod mosta na Adi, do splava Rečne policije, a sakupljen je raznorazni otpad, koji je adekvatno razvrstan, odložen i recikliran.

Kroz uključivanje dece i građana u ove aktivnosti, podiže se svest o značaju očuvanja životne sredine, a kroz zajednički rad svih institucija stvara se osećaj zajedništva i odgovornosti prema lokalnoj zajednici, što je još jedan korak ka stvaranju čistije i zdravije okoline za generacije koje dolaze.

30. maj 2023. godine

PROSLAVA DANA SAVE
01. jun 2023. godine

Povodom Međunarodnog dana reke Save 01. juna 2023. godine, JVP „Srbijavode“ u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičkom direkcijom za vode, Sektorom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, Opštinom Savski venac, kompanijom „Docloop“, JVP „Beogradvode", JKP „Zelenilo Beograd" i JKP „Gradska čistoća", organizovaće ekološku akciju čišćenja priobalja i šetališta reke Save sa početkom u 09:00 sati pod nazivom „Neka reka Sava bude plava“.

Ova velika Akcija obuhvata čišćenje lokacije od Čukaričkog rukavca, ispod mosta na Adi, pa sve do splava Rečne policije, jer na ovom potezu, u periodu nakon kišne sezone zbog promena u vodostaju, reka nanosi velike količine đubreta i kabastog materijala.

JVP „Srbijavode“ zajedno sa učesnicima Akcije čišćenja, organizovaće povodom obeležavanja Međunarodnog dana reke Save niz edukativnih radionica i sportskih aktivnosti koje će biti prilagođene deci svih uzrasta. Za decu vrtićkog uzrasta i mlađih razreda osnovne škole biće obezbeđene edukativne radionice na kojima će moći zajedno sa animatorima da uče o bitnim pojmovima kao što su reke, poplave, zagađenje, otpad i reciklaža, sa ciljem da se utiče na podizanje svesti o načinu ophođenja kako prema prirodnim resursima, tako i među ljudima. Takođe, učenici starijih razreda će kroz online platformu koja predstavlja aplikaciju o očuvanju reka imati mogućnost da se upoznaju sa vrstama otpada i njihovim pravilnim odlaganjem.

Inženjeri zaposleni u JVP „Srbijavode“ aktivno će učestvovati u edukaciji najmlađih, kao i u čišćenju priobalja, sakupljanju i odvajanju otpada. Pored ovog, biće organizovana i jedna sportska aktivnost za dame iz „Udruženja žena“ u vidu joge.

Akcije čišćenja igraju ključnu ulogu u podizanju svesti javnosti svih uzrasta o važnosti očuvanja životne sredine. Kroz učešće u zajedničkim aktivnostima ovog tipa, ljudi otkrivaju snagu kolektivnog delovanja i utiču na promene kako bi se smanjio negativan uticaj na reke i životnu sredinu. Ovakvi događaji okupljaju ljude različitih uzrasta i profesija pružajući priliku za kolektivnim učešćem i edukaciju i podstiču na zajedništvo, solidarnost i emptiju među ljudima, te utiču i na donošenje održivih odluka na širem nivou.

Jedan od posebnih ciljeva Akcije je pravilno postupanje sa otpadom, te s tim u vezi sav otpad koji se prikupi biće adekvatno razvrstan, odložen i recikliran. Cilj ovih aktivnosti jeste da se pre svega redukuje zagađenje u rekama, a zatim i smanji uticaj otpada na ljudsko zdravlje, higijenu i životnu sredinu.

Republika Srbija ima mnogo vodnih tokova čime se ponosimo, ali taj dar prirode ne cenimo dovoljno. Svojom nepažnjom doveli smo do toga da je u našim vodama veoma mnogo otpada, što ozbiljno ugrožava sve naše reke i životnu sredinu. JVP „Srbijavode“ zajedno sa ostalim učesnicima Akcije čišćenja pribalja reke Save pokazuju odgovornost prema nasleđenim prirodnim vodnim bogatstvima i utiču na podizanje svesti o očuvanju životne sredine.

Pozivnica - Dan Save

Agenda - čišćenje

Aplikacija za najmlađe

28. april 2023. godine

POSETA PREDSTAVNIKA FONDA ZA RAZVOJ ABU DABIJA

Predstavnici Fonda za razvoj Abu Dabija, 26. i 27. aprila 2023. godine, bili su u poseti Ministarstvu poljoprivrede, šumastva i vodoprivrede – Republičkoj direkciji za vode. Cilj posete je upoznavanje sa aktivnostima na realizaciji projekta „Razvoj sistema za navodnjavanje - I faza”, koji se finansira iz sredstava Ugovora o zajmu potpisanog između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija, kao i sa mogućnostima dalje saradnje.

Tokom posete predstavnici Fonda za razvoj Abu Dabija održali su sastanke i sa predstavnicima JVP „Vode Vojvodine” i JVP „Srbijavode”. Na tim sastancima predstavnici Fonda za razvoj Abu Dabija su upoznati sa sprovedenim aktivnostima na realizaciji projekata na teritoriji Bačke, Banata i Srema, za čiju implementaciju je nadležno JVP „Vode Vojvodine” i sa aktivnostima na realizaciji projekata na teritoriji centralne Srbije, za čiju implementaciju je nadležno JVP „Srbijavode”.

Takođe, tokom dvodnevne posete predstavnici Fonda za razvoj Abu Dabija obišli su i radove na izgradnji brane sa akumulacijom Mali Iđoš, kao i radove na modernizaciji hidrosistema „Pančevački rit” na teritoriji grada Beograda.

28. april 2023. godine

Saglasno Okviru Svetske banke za upravljanje uticajima projekata na životnu sredinu i društvo, Republička direkcija za vode poziva na javne konsultacije javnost, organe i organizacije zainteresovane za Planove upravljanja uticajima na životnu sredinu i lokalnu zajednicu (ESMP) za projekte regulacije reka Raške, Jošanice i Trnavice u Novom Pazaru, koji se realizuju u okviru Projekta integrisanog razvoja koridora Save i Drine.

Javne konsultacije i prezentacija predmetnih planova održaće se dana 19. maja 2023. godine u 14:00 časova, u prostorijama lokalne samouprave Novog Pazara, ul. Stefana Nemanje br. 2, 36300 Novi Pazar.

In compliance with the World Bank’s Environmental and Social Framework the Directorate for water management organizes Public Consultations for the Environmental and Social Management Plans (ESMPs) for the River training works on the Raska, Jošanica and Trnavica Rivers in Novi Pazar, implemented under the Sava Drina Integrated Development Program (SDIP).

Public consultations will be held on May 19, 2023 at 2 pm at the premises of the city of Novi Pazar, Stefana Nemanje 2, 36300 Novi Pazar.

OGLAS – Poziv na javne konsultacije

OGLAS – Call for public Consultations

ESMP – Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društvenim uticajima projekta – Raška

ESMP - Environmental and Social Management Plan – Raška

ESMP – Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društvenim uticajima projekta – Jošanica

ESMP - Environmental and Social Management Plan – Jošanica

ESMP – Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društvenim uticajima projekta – Trnavica

ESMP - Environmental and Social Management Plan – Trnavica

27. april 2023. godine

DONET PLAN UPRAVLjANjA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE DO 2027. GODINE

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 6. aprila 2023. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2027. godine („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 33/23 od 26. aprila 2023. godine).

Plan upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2027. godine izrađen je u skladu sa važećim zakonodavstvom u Republici Srbiji vezanim za sektor voda, trenutno važećim međunarodnim sporazumima koje je Republika Srbija potpisala u vezi sektora voda, uzimajući u obzir zahteve direktiva Evropske unije vezane za sektor voda i to prvenstveno Okvirne direktive o vodama kao najvažnijem aktu Evropske unije u oblasti voda. Predstavlja ključni dokument u procesu upravljanja vodama, koji za cilj ima dostizanje dobrog statusa svih voda u skladu sa principima Okvirne direktive o vodama. Izrađen je uz saradnju nadležnih institucija sistema (donosilaca odluka), stručnjaka, kao i uz učešće javnosti. Obuhvata sve elemente propisane nacionalnom legislativom Republike Srbije, od karakterizacije voda i analize trenutnog stanja, do definisanja programa mera za šestogodišnji planski period koje će, u perspektivi, omogućiti dostizanje postavljenih ciljeva životne sredine koji su definisani za sva vodna tela površinskih i podzemnih voda.

Svim kolegama koji su učestvovali u pripremi zahvaljujemo se na primeni znanja, iskustva i veština, kao i na efikasnosti u obradi materijala i rezultata što je izraz visokih profesionalnih kvaliteta svakog člana tima i odlične saradnje.

Izražavamo zahvalnost Tvining projektu „Podrška planiranju politika u oblasti upravljanja vodama“, realizovanog kroz EU IPA 2016 pomoć, u okviru kojeg su zaposleni u nadležnim institucijama kroz konkretan rad obučavani kako bi stečena znanja mogli da, tokom sledećih planskih ciklusa, primene i prenesu kolegama koji nisu u ovom planskom ciklusu bili deo tima koji je radio na pripremi dokumentacije.

Zahvaljujemo svim članovima šire radne grupe, predstavnicima institucija, organizacija, akademije i organizacija civilnog društva, na aktivnom učešću u izradi dokumentacije.

Posebno zahvaljujemo kolegama iz JVP „Srbijavode“ i JVP „Vode Vojvodine“ na trudu, dugotrajnom i ponekad iscrpljujućem procesu pripreme dokumentacije, kao i kolegama iz Agencije za zaštitu životne sredine, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“.

22. mart 2023. godine

SVETSKI DAN VODA 2023

22. mart 2023, Beč, Austrija – Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) sa ponosom se pridružila svetu u obeležavanju Svetskog dana voda 22. marta 2023. Tema ovogodišnje proslave je „Budi promena”, koja naglašava vitalni značaj vode i način kako možemo zaštititi i upravljati ovim dragocenim resursom za buduće generacije.

Kao međunarodna organizacija posvećena zaštiti i održivom upravljanju slivom reke Dunav i njegovim resursima, ICPDR prepoznaje značaj vode u našim životima. Rad ICPDR-a je vođen principima održivog razvoja, koji prepoznaje međuzavisni odnos između ekoloških, društvenih i ekonomskih faktora.

Na ovaj Svetski dan voda, ICPDR ponovo potvrđuje svoju posvećenost zaštiti sliva reke Dunav i njegovih resursa za dobrobit sadašnjih i budućih generacija, priznajući važnost efikasnog upravljanja vodama, potrebu za povećanim pristupom bezbednoj vodi i sanitarnim uslovima i suštinsku ulogu saradnje među zainteresovanim stranama.

ICPDR prepoznaje da izazovi sa kojima se suočavaju naši vodni resursi zahtevaju zajednički napor. Radeći u partnerstvu sa državama članicama, međunarodnim organizacijama, zainteresovanim stranama i civilnim, ICPDR je ponosan što je doprineo usvajanju Ciljeva održivog razvoja (SDG) i ostaje posvećen radu na njihovoj realizaciji.

ICPDR takođe podržava kampanju UN-Vode za Svetski dan voda 2023, koja podstiče pojedince i zajednice da cene vodu i naprave razliku preduzimanjem akcija za zaštitu i očuvanje vodnih resursa. „ Zdravlje i vitalnost Dunava, kao jednog od globalno najpovezanijih rečnih slivova, neraskidivo su povezani sa stanjem okeana i mora naše planete. Kako efekti klimatskih promena postaju sve očigledniji, sliv reke Dunav nije imun na njihove uticaje. Kao rezultat toga, produžene suše i konkurencija za vodne resurse mogu dovesti do nestašice vode. Moramo da preduzmemo mere da zaštitimo budućnost ovog vitalnog zajedničkog sliva i zajednica koje zavise od njega.” kaže predsednica ICPDR Vedrana Ilić.

Dok slavimo Svetski dan voda, važno je prepoznati kritičnu ulogu koju ICPDR igra u očuvanju zdravlja plovnih puteva naše planete. Kroz svoje tekuće napore da poboljša ekološki status i status životne sredine reke Dunav, ICPDR aktivno podržava Cilj 14 održivog razvoja Ujedinjenih nacija, koji ima za cilj očuvanje i održivo korišćenje okeana, mora i morskih resursa. Poziva se javnost da se pridruži u podizanju svesti o pitanjima vezanim za vodu i podršci naporima da se zaštiti budućnost Dunava i njegovih zajednica, ne samo danas, već i za generacije koje dolaze.

Pridružite se ICPDR -u u proslavi Svetskog dana voda 2023. preduzimanjem akcija za zaštitu i očuvanje vodnih resursa.

Za više informacija o radu ICPDR -a i slivu reke Dunav, posetite veb stranicu www.icpdr.org.

21. mart 2023. godine

OBAVEŠTENjE O DONOŠENjU PROGRAMA UPRAVLjANjA VODAMA U 2023. GODINI

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 16. marta 2023. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2023. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 21/23 od 17. marta 2023. godine.

Tom Uredbom predviđena su sredstva za finansiranje u 2023. godini poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama na uređenju i korišćenju voda koji obuhvataju:

(1) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju u javnoj svojini;

(2) izradu tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju u javnoj svojini (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova).

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17 , 79/17 , 40/18, 44/18 – dr. zakon i 24/21 ), u daljem tekstu: Pravilnik, propisani su uslovi pod kojima investitor može da koristi sredstva Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji investitor podnosi radi finansiranja poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama.

Takođe, Pravilnikom je propisano da investitor zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim Investitor je dužan da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 6. aprila 2023. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

28. februar 2023. godine

SRBIJA PREUZELA PREDSEDAVANjE ICPDR-a OD RUMUNIJE ZA 2023. GODINU

BEČ, 28. februar 2023. godine (Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav- ICPDR)

Republika Srbija je preuzela predsedavanje Međunarodnom komisijom za zaštitu reke Dunav (ICPDR) i objavila svoje prioritete za predstojeći mandat. Novi predsednik Vedrana Ilić, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije predstavila je ciljeve na online ceremoniji.

Vedrana Ilić je najavila da će Republika Srbija prioritet staviti na nedostatak vode i suše, podzemne vode, kao i na unapređenje tehnologije podataka i komunikacija.

Hibridni sastanak je održan u Beču i online, na ceremoniji primopredaje predsedavanja, na kome su učestvovali predstavnici misija Republike Srbije i Rumunije u Austriji, koji su se sastali da razmene flašu dunavske vode u ime budućeg i odlazećeg predsednika, što je tradicija ICPDR -a.

Prosleđivana na svakoj ceremoniji primopredaje predsedništva ICPDR -a od sredine 90-ih, boca simbolizuje načine na koje predsednici ICPDR -a drže budućnost voda sliva u svojim rukama. Tradicionalnu razmenu obavili su preko punomoćnika ambasador Stelian Stoian, iz Stalne misije Rumunije pri Ujedinjenim nacijama, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i drugih međunarodnih organizacija u Beču, i ambasadora Žarka Obradovića, Stalne misije Srbije pri Ujedinjenim nacijama, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i drugih međunarodnih organizacija u Beču. Simboličnoj primopredaji prisustvovala je Bojana Sećerov, prva savetnica u Stalnoj misiji Srbije pri međunarodnim organizacijama u Beču.

Prisustvujući na daljinu, nova predsednica Vedrana Ilić je rekla: „Čast mi je što ću preuzeti izazove predsedavanja ICPDR -om 2023. godine na početku još jednog ključnog šestogodišnjeg ciklusa upravljanja. Sa svetom u periodu tranzicije, sa klimatskim izazovima i nadolazećim sušama u našem slivu, ovo je uzbudljivo vreme da zakoračim na ovu važnu funkciju. Kao država koja obuhvata dve velike pritoke Dunava, Savu i Tisu, Srbija zauzima kritičnu poziciju u našem radu. Ovo predsedavanje vidim kao značajnu priliku za pozitivan uticaj u ključnom trenutku."

Specifični prioriteti predstojećeg predsedavanja Srbije su:

Nedostatak vode i suše: Klimatske promene mogu izazvati ekstremne događaje kao što su poplave i suše. Suše u Evropi uključujući Republiku Srbiju su se povećale u poslednjih 30 godina. Nakon sušnog leta 2022. godine, zemlje ICPDR-a se bore sa sušama.
Podzemne vode: upravljanje prekograničnim telima podzemnih voda je od najveće važnosti u svetlu klimatskih promena i povezanih problema nestašice vode.
Poboljšanje podataka, tehnologije i komunikacija: Komunikacija i razmena informacija je od ključnog značaja u prekograničnim rečnim slivovima. Stoga je uspostavljanje čvrstih baza podataka više nego ikada na našem dnevnom redu.

Na ceremoniji je pohvaljen rad odlazećeg predsednika Rumunije Roberta Eugena Šepa, tokom čijeg uspešnog mandata predsednika ICPDR -a su finalizovana dva plana upravljanja i usvajanje Dunavske deklaracije 2022. G. Šep, prisustvujući na daljinu, poželeo je svom nasledniku svu sreću i izrazio najdublju zahvalnost svom timu i kolegama širom ICPDR -a na njihovom napornom radu tokom 2022. godine.

Događaj je prenošen uživo na YouTube i može se videti here.

24. februar 2023. godine

Plan upravljanja rizicima od poplava za teritoriju Republike Srbije do 2027. godine

Republička direkcija za vode je u saradnji sa javnim vodoprivrednim preduzećima „Srbijavode” i „Vode Vojvodine” pripremila Predlog Plana upravljanja rizicima od poplava za teritoriju Republike Srbije do 2027. godine.

Izrada Plana upravljanja riziciima od polava na nacionalnom se izrađuje u skladu sa odredbom člana 49. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-dr zakon).

Javni uvid i javna rasprava održaće se nakon izrade Strateške procene uticaja Plana upravljanja rizicima od poplava za teritoriju Republike Srbije do 2027. godine na životnu sredinu.

26. januar 2023. godine

Učešće Republičke direkcije za vode na međunarodnoj konferenciji
Projekat: Danube River Region Resilience Exchange network - DAREnet

Na poziv Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije, Reublička direkcija za vode je učestvovala na panel disusiji u okviru međunarodne konferencije organizovane od strane projekta „Mreža za razmenu otpornosti u regionu reke Dunav - DAREnet”.

Vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode, Maja Grbić je prezentovala zakonodavni i institucionalni okvir upravljanja rizicima od poplava i odbrane od poplava i leda. Istaknut je glavni zadatak Republičke direkcije za vode na preventivnom delovanju u pogledu zaštite od štetnog dejstva voda i obezbeđivanju okvira za upravljanje rizicima smanjivanjem mogućih štetnih posledica poplava na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe i privredne aktivnosti.

Pored predstavnika Republičke direkcije za vode aktivno učešće su imali i predstavnici javnih vodoprivrednih preduzeća „Vode Vojvodine” i „Srbijavoda”, Republičkog hidrometeorloškog zavoda Srbije, JP „Elektroprivrede Srbije” – ogranak HE Đerdap, jedinica lokalnih samouprava, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i ostali domaći i inostrani parneri.

Cilj projekta je unapređenje delovanja u oblasti zaštite od poplava i leda kroz mehanizme rane najave, osmatranja, koordinacije i sprovođenja odbrane od poplava i leda kao i civilne zaštite.

Više informacija o projektu nalazi se na http://darenetproject.eu/