Naslovna » Arhiva » Arhiva 2013. » Aktuelno

Arhiva 2013. - Aktuelno

27. decembar 2013.

Završena elektrifikacija polja u selu Obrež

U okviru projekta „Rehabilitacija sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje“ u selu Obrež za ispumpavanje vode obezbeđena je električna energija, što je višestuko ekonomičnije jer se njenom upotrebom i do deset puta umanjuju troškovi proizvodnje.

Projekat je već uspešno realizovan u Striži u okolini Paraćina gde je uvedena struja na 400 hektara oranica, postavljeno 600 betonskih stubova, 6 trafo stanica i oko 30 kilometara niskonaponske mreže. U toku su radovi na elektrifikaciji polja u Leskovcu i Kuršumliji.

Opširnije...

9. decembar 2013.

Memorandum o saradnji između Savske komisije i Crne Gore

Memorandum o saradnji između Međunarodne komisije za sliv reke Save i Crne Gore potpisali su danas predsednik Savske komisije, v.d direktora Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miodrag Pješčić i pomoćnik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Velizar Vojnović.

Opširnije...

6. decembar 2013.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji
između Savske komisije i Crne Gore
– Beograd, 9. decembar 2013. godine –

Dokument preuzeti ovde

14. novembar 2013.

Završetak radova na „Prvonek“ brani u Vranju

V.d. direktora Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miodrag Pješčić obišao je prošle nedelje završetak radova na parternom uređenju brane sa akumulacijom „Prvonek“ na Banjskoj reci u Vranju.

Završetak radova na „Prvonek“ brani u Vranju


Brana sa akumulacijom „Prvonek“ predstavlja centralni objekat Južnomoravskog regionalnog vodoprivrednog sistema, čija je namena snabdevanje vodom za piće i podmirivanje sanitarno-higijenskih potreba stanovništva i industrije u Vranju i Bujanovacu. Uloga brane ogleda se i u poboljšanju kvaliteta voda, zaštiti od poplava i erozije kao i u zaštiti životne sredine uz stvaranje uslova za razvoj rekreativnog turizma.

Završetak radova na „Prvonek“ brani u Vranju


Izgradnja sistema sa akumulacijom, finansirana od strane resornog ministarstva i Javnog preduzeća „Vodovod“ Vranje, od kapitalnog je značaja za unapređenje uslova za privredni razvoj ovog područja.

04. septembar 2013.

Poziv na javni događaj povodom Trećeg zajedničkog istraživanja reke Dunav JDS3 i predstavljanja rezultata kampanje Dana Dunava u protekloj deceniji

Poziv preuzeti ovde

28. avgust 2013.

Prezentacija Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije

V.d. direktora Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miodrag Pješčić sa saradnicima prisustvovao je prezentaciji prvog dela Strategije upravljanja vodama u Republici Srbiji, koja je održana 26. avgusta 2013. godine u Institutu za vodoprivredu „Jaroslav Černi“.

Prezentacija Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije

Strategija predstavlja planski dokument na osnovu kojeg će se sprovoditi reforme sektora voda, kako bi se dostigli potrebni standardi u upravljanju vodama, uključujući i organizaciono prilagođavanje i sistemsko jačanje stručnih i institucionalnih kapaciteta na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Strategiju donosi Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za period od najmanje deset godina.

Završetak izrade Predloga Strategije planiran je za kraj 2013. godine, posle čega sledi javna rasprava, izrada Strateške procene uticaja na životnu sredinu i proces donošenja od strane Vlade Republike Srbije.

14. jun 2013.

Odbrana od poplava

Za bezbedan prolazak poplavnog talasa kroz Srbiju, mobilizovani su svi nadležni subjekti – Republički hidrometeorološki zavod Srbije za praćenje i prognozu hidrometeoroloških podataka, javna vodoprivredna preduzeća „Srbijavode“, „Vode Vojvodine“ i „Beogradvode“, kao i područna vodoprivredna preduzeća za organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava i Sektor za vanredne situacije MUP, sa opštinskim štabovima za mere zaštite i spasavanje u slučaju potrebe.

Organizovano je sprovođenje redovne i vanredne odbrane od poplava na objektima duž Dunava, Tise i sistema DTD.

U skladu sa zajedničkim Pravilnikom za odbranu od poplava, razmena informacija sa Mađarskom se konstantno obavlja. Republička direkcija za vode dnevno izveštava Bugarsku o srednjem dnevnom isticanju vode sa Đerdapa 2.

Nadležno JVP "Vode Vojvodine" sa područnim vodoprivrednim preduzećima iz Operativnog plana za odbranu od poplava za 2013. godinu, preduzima mere i radove na sprovođenju vanredne i redovne odbrane od poplava koji se prikazuju u dnevnom biltenu (dostupan na www.vodevojvodine.com).

Bilteni o sprovođenju odbrane od polava nadležnih javnih vodoprivrednih preduzeća "Vode Vojvodine" i "Srbijavode" dostupni su na njihovim sajtovima:

Srbijavode http://www.srbijavode.rs
Vode Vojvodine http://www.vodevojvodine.com

31. maj 2013.

Centralna proslava međunarodnog dana reke Save

subota, 1. jun 2013.godine, od 11-16 časova na Savskom priobalju kod rečne policije (Savamala)

"DAN SAVE - SVAKI DAN"

Plakat preuzeti ovde

Program preuzeti ovde

30. maj 2013.

Četvrti sastanak država strana Okvirnog sporazuma
o slivu reke Save
- Sarajevo, 31. maj 2013. godine -

"Sava - jedna reka, četiri države, neograničene mogućnosti"

Dokument možete preuzeti ovde.

28. maj 2013.

Predstavljanje nacrta zakona o udruženju korisnika voda u poljoprivredi

Predstavnici Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održali su u Leskovcu 24.05.2013. godine prezentaciju nacrta Zakona o udruženjima korisnika voda u poljoprivredi.

Kampanju informisanosti, nacrta Zakona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede realizuje uz podršku Svetske banke, kako bi novi Zakon približili krajnjim korisnicima i kako bi se na taj način on sprovodio u punom kapacitetu.

Predstavljanje nacrta zakona o udruženju korisnika voda u poljoprivredi

Prezentaciji nacrta Zakona prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave iz Leskovca kao i brojni predstavniciudruženja poljoprivrednih proizvođača.

Javna rasprava nacrta Zakona o udruženjima korisnika voda biće održane u: - Šabac, 30.05.2013. godine u 12,00 č. Direkcija za poljoprivredu
- Subotica, 07.06.2013. godine u 12,00 č. Gradska kuća-Plava sala
- Zrenjanin, 14.06.2013. godine u 10,00 č. Skupštinska sala

28. maj 2013.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o udruženjima korisnika voda u poljoprivredi.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari u toku javne rasprave, dostavljaju se Ministarstvu putem elektronske pošte na adresu: mila.kolarevic@minpolj.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava - Nacrt zakona o udruženjima korisnika voda u poljoprivredi”

Javna rasprava će se održati od 20. maja do 20. juna 2013. godine.

Dokument možete preuzeti ovde.

24. maj 2013.

Dan Save 01. jun 2013.

Dokument možete preuzeti ovde.

22. maj 2013.

Poziv na konferenciju za novinare

Opširnije...

22. maj 2013.

U toku je javna rasprava o nacrtu Zakona o udruženjima korisnika voda u poljoprivredi. Nacrt zakona i raspored javnih rasprava možete pogledati na portalu e-uprave www.euprava.gov.rs kao i na sajtu Ministarstva www.minpolj.gov.rs

18. april 2013.

Poziv za organizaciju manifestacije Dan Save 2013.

Dokument možete preuzeti ovde.

10. april 2013.

Na sednici Vlade koja je održana 12.februara 2013. godine doneta je Uredba o visini naknada za vode za 2013. godinu (''Sl. glasnik'' broj:16/2013).

Dokument možete preuzeti ovde.

01. april 2013.

Elektrifikacija polja u svrhu navodnjavanja

V.d. direktora Direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Miodrag Pješčić obišao je 29. marta 2013.godine završetak radova izgradnje električne mreže za napajanje pumpi za navodnjavanje parcela vodokorisničkog udruženja „Izvor“ iz sela Striža kod Paraćina.

Opširnije...

27. mart 2013.

Priprema za odbranu od poplava

Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donela je Operativni plan za odbranu od poplava za 2013. godinu i Program upravljanja vodama u 2013. godini, čime su stvoreni preduslovi za realizaciju radova na uređenju vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva vode.

Na slivovima Dunava i Tise zalihe vode u snegu se trenutno kreću oko višegodišnjih prosečnih vrednosti, pa se pojave poplava na velikim vodotocima ne očekuju. U slučaju padavina većih od proseka za ovo doba godine, moguće su pojave poplava na slivovima bujičnih tokova i na nebranjenim deonicama iz Operativnog plana.

U cilju blagovremene pripreme za odbranu od poplava, Republička direkcija za vode uputila je nalog vodnoj inspekciji da izvrši pregled kritičnih lokaliteta za obezbeđenje potrebnog stepena zaštite od velikih voda i evidenciju najkritičnijih mesta.

Kako bi se postigla što veća efikasnost u toku odbrane od poplava, Republička direkcija za vode sarađuje i sa Sektorom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjnih poslova kao i sa opštinskim štabovima za vanredne situacije.

21. mart 2013.

22. MART - SVETSKI DAN VODA

Opširnije...

19. mart 2013.

Poziv na organizaciju manifestacije Dan Dunava 2013

Dokument možete preuzeti ovde.

6. mart 2013.

Međunarodna konferencija “Reka Sava - transportni koridor i turistička destinacija” održaće se u Beogradu 6. marta 2013. u prostorijama Privredne komore Srbije

Opširnije...

27. februar 2013.

U Beogradu je 20. februara održana 31. sednica Međunarodne komisije za sliv reke Save.

Opširnije...

7. februar 2013.

Na sednici Vlade koja je održana 04. februara 2013. godine doneta je Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini.

Dokument možete preuzeti ovde.