Архива 2013. - Актуелно

27. децембар 2013.

Завршена електрификација поља у селу Обреж

У оквиру пројекта „Рeхабилитација система за наводњавање и одводњавање“ у селу Обреж за испумпавање воде обезбеђена je електрична енергија, што је вишестуко економичније јер се њеном употребом и до десет пута умањују трошкови производње.

Пројекат је већ успешно реализован у Стрижи у околини Параћина где је увeдeнa струja нa 400 хeктaрa oрaницa, пoстaвљeнo 600 бeтoнских стубoвa, 6 трaфo стaницa и oкo 30 килoмeтaрa нискoнaпoнскe мрeжe. У току су радови на електрификацији поља у Лесковцу и Куршумлији.

Опширније...

9. децембар 2013.

Меморандум о сарадњи између Савске комисије и Црне Горе

Меморандум о сарадњи између Међународне комисије за слив реке Саве и Црне Горе потписали су данас председник Савске комисије, в.д директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Миодраг Пјешчић и помоћник министра пољопривреде и руралног развоја Црне Горе Велизар Војновић.

Опширније...

6. децембар 2013.

Потписивање Меморандума о сарадњи
између Савске комисије и Црне Горе
– Београд, 9. децембар 2013. године –

Документ преузети овде

14. новембар 2013.

Завршетак радова на „Првонек“ брани у Врању

В.д. директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Миодраг Пјешчић обишао је прошле недеље завршетак радова на партерном уређењу бране са акумулацијом „Првонек“ на Бањској реци у Врању.

Завршетак радова на „Првонек“ брани у Врању


Брана са акумулацијом „Првонек“ представља централни објекат Јужноморавског регионалног водопривредног система, чија је намена снабдевање водом за пиће и подмиривање санитарно-хигијенских потреба становништва и индустрије у Врању и Бујановацу. Улога бране огледа се и у побољшању квалитета вода, заштити од поплава и ерозије као и у заштити животне средине уз стварање услова за развој рекреативног туризма.

Завршетак радова на „Првонек“ брани у Врању


Изградња система са акумулацијом, финансирана од стране ресорног министарства и Јавног предузећа „Водовод“ Врање, од капиталног је значаја за унапређење услова за привредни развој oвoг подручја.

04. септембар 2013.

Позив на јавни догађај поводом Трећег заједничког истраживања реке Дунав JDS3 и представљања резултата кампање Дана Дунава у протеклој деценији

Позив преузети овде

28. август 2013.

Презентација Стратегије управљања водама на територији Републике Србије

В.д. директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Миодраг Пјешчић са сарадницима присуствовао је презентацији првог дела Стратегије управљања водама у Републици Србији, која је одржана 26. августа 2013. године у Институту за водопривреду „Јарослав Черни“.

Презентација Стратегије управљања водама на територији Републике Србије

Стратегија представља плански документ на основу којег ће се спроводити реформе сектора вода, како би се достигли потребни стандарди у управљању водама, укључујући и организационо прилагођавање и системско јачање стручних и институционалних капацитета на националном, регионалном и локалном нивоу.

Стратегију доноси Влада Републике Србије на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за период од најмање десет година.

Завршетак израде Предлога Стратегије планиран је за крај 2013. године, после чега следи јавна расправа, израда Стратешке процене утицаја на животну средину и процес доношења од стране Владе Републике Србије.

14. јун 2013.

Одбрана од поплава

За безбедан пролазак поплавног таласа кроз Србију, мобилизовани су сви надлежни субјекти – Републички хидрометеоролошки завод Србије за праћење и прогнозу хидрометеоролошких података, јавна водопривредна предузећа „Србијаводе“, „Воде Војводине“ и „Београдводе“, као и подручна водопривредна предузећа за организовање и спровођење одбране од поплава и Сектор за ванредне ситуације МУП, са општинским штабовима за мере заштите и спасавање у случају потребе.

Организовано је спровођење редовне и ванредне одбране од поплава на објектима дуж Дунава, Тисе и система ДТД.

У складу са заједничким Правилником за одбрану од поплава, размена информација са Мађарском се константно обавља. Републичка дирекција за воде дневно извештава Бугарску о средњем дневном истицању воде са Ђердапа 2.

Надлежно ЈВП "Воде Војводине" са подручним водопривредним предузећима из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2013. годину, предузима мере и радове на спровођењу ванредне и редовне одбране од поплава који се приказују у дневном билтену (доступан на www.vodevojvodine.com).

Билтени о спровођењу одбране од полава надлежних јавних водопривредних предузећа "Воде Војводине" и "Србијаводе" доступни су на њиховим сајтовима:

Србијаводе http://www.srbijavode.rs
Воде Војводине http://www.vodevojvodine.com

31. мај 2013.

Централна прослава међународног дана реке Саве

субота, 1. јун 2013.године, од 11-16 часова на Савском приобаљу код речне полиције (Савамала)

"ДАН САВЕ - СВАКИ ДАН"

Плакат преузети овде

Програм преузети овде

30. мај 2013.

Четврти састанак држава страна Оквирног споразума
о сливу реке Саве
- Сарајево, 31. мај 2013. године -

"Сава - једна река, четири државе, неограничене могућности"

Документ можете преузети овде.

28. мај 2013.

Представљање нацрта закона о удружењу корисника вода у пољопривреди

Представници Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде одржали су у Лесковцу 24.05.2013. године презентацију нацрта Закона о удружењима корисника вода у пољопривреди.

Кампању информисаности, нацрта Закона, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде реализује уз подршку Светске банке, како би нoви Зaкoн приближили крajњим кoрисницимa и како би се на тај начин он спрoвoдио у пунoм кaпaцитeту.

Представљање нацрта закона о удружењу корисника вода у пољопривреди

Презентацији нацрта Закона присуствовали су представници локалне самоуправе из Лесковца као и бројни представнициудружења пољопривредних произвођача.

Јавна расправа нацрта Закона о удружењима корисника вода биће одржане у: - Шабац, 30.05.2013. године у 12,00 ч. Дирекција за пољопривреду
- Суботица, 07.06.2013. године у 12,00 ч. Градска кућа-Плава сала
- Зрењанин, 14.06.2013. године у 10,00 ч. Скупштинска сала

28. мај 2013.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи јавну расправу о Нацрту закона о удружењима корисника вода у пољопривреди.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари у току јавне расправе, достављају се Министарству путем електронске поште на адресу: mila.kolarevic@minpolj.gov.rs или на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа - Нацрт закона о удружењима корисника вода у пољопривреди”

Jавнa расправa ће се одржати од 20. маја до 20. јуна 2013. године.

Документ можете преузети овде.

24. мај 2013.

Дан Саве 01. јун 2013.

Документ можете преузети овде.

22. мај 2013.

Позив на конференцију за новинаре

Опширније...

22. мај 2013.

У току је јавна расправа о нацрту Закона о удружењима корисника вода у пољопривреди. Нацрт закона и распоред јавних расправа можете погледати на порталу е-управе www.euprava.gov.rs као и на сајту Министарства www.minpolj.gov.rs

18. април 2013.

Позив за организацију манифестације Дан Саве 2013.

Документ можете преузети овде.

10. април 2013.

На седници Владе која је одржана 12.фебруара 2013. године донета је Уредба о висини накнада за воде за 2013. годину (''Сл. гласник'' број:16/2013).

Документ можете преузети овде.

01. април 2013.

Електрификација поља у сврху наводњавања

В.д. директора Дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Миодраг Пјешчић обишао је 29. марта 2013.године завршетак радова изградње електричне мреже за напајање пумпи за наводњавање парцела водокорисничког удружења „Извор“ из села Стрижа код Параћина.

Опширније...

27. март 2013.

Припрема за одбрану од поплава

Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде донела је Оперативни план за одбрану од поплава за 2013. годину и Програм управљања водама у 2013. години, чиме су створени предуслови за реализацију радова на уређењу водотока и заштиту од штетног дејства воде.

На сливовима Дунава и Тисе залихе воде у снегу се тренутно крећу око вишегодишњих просечних вредности, па се појаве поплава на великим водотоцима не очекују. У случају падавина већих од просека за ово доба године, могуће су појаве поплава на сливовима бујичних токова и на небрањеним деоницама из Оперативног плана.

У циљу благовремене припреме за одбрану од поплава, Републичка дирекција за воде упутила је налог водној инспекцији да изврши преглед критичних локалитета за обезбеђење потребног степена заштите од великих вода и евиденцију најкритичнијих места.

Како би се постигла што већа ефикасност у току одбране од поплава, Републичка дирекција за воде сарађује и са Сектором за ванредне ситуације Министарства унутрашњних послова као и са општинским штабовима за ванредне ситуације.

21. март 2013.

22. МАРТ - СВЕТСКИ ДАН ВОДА

Опширније...

19. март 2013.

Позив на организацију манифестације Дан Дунава 2013

Документ можете преузети овде.

6. март 2013.

Међународна конференцијa “Река Сава - транспортни коридор и туристичка дестинација” одржаће се у Београду 6. марта 2013. у просторијама Привредне коморе Србије

Опширније...

27. фебруар 2013.

У Београду је 20. фебруара одржана 31. седница Међународне комисије за слив реке Саве.

Опширније...

7. фебруар 2013.

На седници Владе која је одржана 04. фебруара 2013. године донета је Уредба о утврђивању Програма управљања водама у 2013. години.

Документ можете преузети овде.