Насловна » Актуелно » 22. март – Светски дан вода

21. март 2013.

22. март – Светски дан вода

Управљање водама захтева делотворну сарадњу више актера, било на локалном или међународном нивоу.

Воде пресецају политичке границе и неопходна је међународна сарадња у циљу заједничког коришћења водних ресурса прекограничног речног слива од стране узводних и низводних корисника чије се потребе, захтеви и културе разликују, а понекад и сукобљавају.

Процењује се да 148 земаља у оквиру своје територије имају међународне речне сливове, док се комплетне територије 21 земље налазе у њима.

У свету постоји 276 прекограничних речних сливова (64 у Африци, 60 у Азији, 68 у Европи, 46 у Северној Америци и 38 у Јужној Америци).

Од 276 прекограничних речних сливова, 185, тј. две трећине деле две земље, 256 деле 2, 3 или 4 земље, а 20 деле 5 или више земаља. Максимум од 18 земаља на једном прекограничном сливу је у сливу реке Дунав.

Ако било ко укључен у управљање водама не сарађује, „ланац сарадње“ се прекида и водним ресурсима се неће управљати на најефикаснији начин, при чему се јављају негативни утицаји на људске животе и привреду. Већа је вероватноћа да ће се остварити мир, просперитет и одрживи развој ако се водни ресурси користе и њима управља на кооперативан начин.

Уједињене нације су прогласиле за тему Светског дана вода 2013 „Међународну сарадњу у области вода“. Циљ Светског дана вода 2013 је да подстакне и негује сарадњу у области вода, и то да: подигне свест о значају, користи и изазовима сарадње у области вода; унапреди знање и развије капацитете за сарадњу у области вода; покрене конкретне и иновативне акције у правцу сарадње у области вода током и након 2013. године и ојача међународну сарадњу између институција, корисника, друштвено – економских сектора и других, у циљу постизања концензуса о циљевима одрживог развоја који ће послужити за делотворно решавање будућих потреба за водом.

Међународна сарадња у области вода за Републику Србију је веома значајна, посебно кад се има у виду да је Република Србија низводна земља за већину суседних држава као и да доминатан део водотокова на нашој територији има међународни карактер.

Све већи недостатак водних ресурса и њихова нерационална потрошња и недовољна заштита уз неповољне последице климатских промена, представљају лимитирајући фактор економског развоја у многим регионима света међу којима је и регион Југоисточне Европе. Са овим проблемима суочена је и Република Србија.

Поред тога, за Републику Србију је карактеристична чињеница да су чак 92% од расположивих вода транзитне воде које дотичу у земљу Дунавом, Савом, Тисом и другим водотоцима. Незадовољавајући квалитет вода је и последица прекограничног загађења вода које улазе у Србију.

Међународна сарадња у области вода спроводи се кроз билатералну сарадњу, у највећем обиму са суседним државама и кроз мултилатералну сарадњу, доминантно кроз спровођење Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера Уједињених нација, Конвенцијe о заштити реке Дунав и Оквирног споразума за слив реке Саве.