Насловна » Актуелно » Завршена електрификација поља у селу Обреж

27. децембар 2013.

Завршена електрификација поља у селу Обреж

У оквиру пројекта „Рeхабилитација система за наводњавање и одводњавање“ у селу Обреж за испумпавање воде обезбеђена je електрична енергија, што је вишестуко економичније јер се њеном употребом и до десет пута умањују трошкови производње.

Пројекат је већ успешно реализован у Стрижи у околини Параћина где је увeдeнa струja нa 400 хeктaрa oрaницa, пoстaвљeнo 600 бeтoнских стубoвa, 6 трaфo стaницa и oкo 30 килoмeтaрa нискoнaпoнскe мрeжe. У току су радови на електрификацији поља у Лесковцу и Куршумлији.

Завршена електрификација поља у селу Обреж

Пилот-пројекат електрификације поља од око 700 хектара повртарске производње, успео је да покаже нову димензију наводњавања где се повезује оптимално коришћење потребне енергије и оптимална употреба воде за наводњавање.

Реализација овог пројекта фармерима отвара нове могућности да на својим парцелама уведу пластеничку производњу и аутоматизацију, уз значајну уштеду заменом дизел горива електричном енергијом.

Дирекција за воде Министарства пољопривреде je за пројекат обезбедила 90% за финансирања радова, водокорисничко удружење „Агро Обреж“ је финансирало 10%, док је Електродистрибуција Крушевац обезбедила стручњаке који су између осталог обавили и технички преглед приликом преузимања објекта. Приликом спровођења пројектних активности коришћена су драгоцена међународна искуства Светске банке.