Насловна » Контакти

Контакти

Лице задужено за поступање по информацијама од јавног значаја:

Милица Миленковић
тел::+381 11 201 33 49
e-mail: milica.milenkovic@minpolj.gov.rs

вршилац дужности директора

Наташа Милић, дипл. инж. шум.
2013-360
natasa.milic@minpolj.gov.rs

Одељење за управљање водама и међународну сарадњу

Марија Лазаревић
Наченик Одељења
2013-351
marija.lazarevic@minpolj.gov.rs

Одeљење за правне, економско - финансијске и административно - техничке послове

Милан Његован
Наченик Одељења
3116-424
milan.njegovan@minpolj.gov.rs

Одељење водне инспекције

Љиљана Анђелић
Начелник одељења
2013-353
ljiljana.andjelic@minpolj.gov.rs

Група за водна акта, аналитичке послове и стандарде у области вода

Горан Камчев
Руководилац групе
3116-494
goran.kamcev@minpolj.gov.rs

Група за учествовање у стратешком планирању и управљању

Душан Добричић
Руководилац групе
2013-366
dusan.dobricic@minpolj.gov.rs

Група за уређење и коришћење вода

Александра Савић
Руководилац групе
2134-991
aleksandra.savic@minpolj.gov.rs

Група за заштиту вода од загађивања

Добрила Кујунџић
Руководилац групе
2134-903
dobrila.kujundzic@minpolj.gov.rs

Група за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода

Мерита Борота
Руководилац групе
2013-347
merita.borota@minpolj.gov.rs

Одсек водне инспекције Краљево

Слађана Пашајлић
Шеф Одсека
064/823-56-42

Одсек водне инспекције Ниш

Драгослав Ђорђевић
Шеф Одсека
064/823-56-39

Одсек водне инспекције Смедерево

Љиљана Савић
Шеф Одсека
064/823-56-49