Насловна » Контакти

Контакти

Лице задужено за поступање по информацијама од јавног значаја:

Милица Миленковић
тел::+381 11 201 33 56
e-mail: milica.milenkovic@minpolj.gov.rs

в.д. директора

Наташа Милић, дипл. инж. шум.
2013-360
natasa.milic@minpolj.gov.rs

Група за управне и аналитичке послове и стандарде у области вода

Горан Камчев
Руководилац групе
3116-494
goran.kamcev@minpolj.gov.rs

Одсек за правне и административно - техничке послове

Милан Његован
Шеф одсека
3116-424
milan.njegovan@minpolj.gov.rs

Група за економско - финансијске послове

Наташа Николић
Руководилац групе
2013-340
natasa.nikolic@minpolj.gov.rs

Група за учествовање у стратешком планирању и управљању

Душан Добричић
Руководилац групе
2013-366
dusan.dobricic@minpolj.gov.rs

Група за међународну сарадњу у области вода

Марија Лазаревић
Руководилац групе
2013-351
marija.lazarevic@minpolj.gov.rs

Група за уређење и коришћење вода и заштиту вода од загађивања

Александра Савић
Руководилац групе
2134-991
aleksandra.savic@minpolj.gov.rs

Група за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода

Мерита Борота
Руководилац групе
2013-347
merita.borota@minpolj.gov.rs

Одељење водне инспекције

Љиљана Анђелић
Начелник одељења
2013-353
ljiljana.andjelic@minpolj.gov.rs