Насловна » Актуелно

Актуелно

22. јул 2020.

Sava Drina River Corridors Integrated Development Project - Environmental and Social documents

Светска Банка као партнер од поверења, намерава да Влади Републике Србије стави на располагање финансијска средства за реализацију прве фазе српског дела мултифазног пројекта Интегрисаног развојног програма за коридоре реке Саве и Дрине (Фаза И Програма). Развојни циљеви Пројекта фокусирани су на побољшање заштите од поплава, прекограничног управљања водним ресурсима у одабраним деловима сливова река Саве и Дрине и настоји да промовише регионалну економску интеграцију и приступ Европској Унији.

Пројекат подлеже новом Еколошком и Друштвеном оквиру Светске Банке, скупу еколошких и друштвених стандарда који су, почев од октобра 2018. године, заменили оно што је раније било познато као Заштитне политике.

У овом смислу и у поступку одобрења Пројекта, сет додатних докумената се ставља на увид јавности.

План за преузимање обавеза за животну средину и социјална питања (ESCP)

Оквир за управљање животном средином и социјалним питањима за Србију (ESMF)

План укључивања заинтересованих страна (SEP)

Процедуре управљања радном снагом (LMP)

Оквир политике расељавања за Србију (RPF)

План управљања животном средином и социјалним питањима ESMP Мартинци - Попова бара

План управљања животном средином и социјалним питањима ESMP Складиште Сурчин

Environmental and Social Commitment Plan (ESCP)

Environmental and Social Management Framework (ESMF)

Stakeholder Engagement Plan (SEP)

Labor Management Procedure (LMP)

Resettlement Policy Framework (RPF)

Environmental and Social Management Plan ESMP Martinci - Popova bara

Environmental and Social Management Plan ESMP Surcin Warehouse

29. јун 2020.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН РЕКЕ ДУНАВ

29. јуна сваке године 14 земаља потписница Међународне конвенције о заштити Дунава, организује различите догађаје, кампање и радионице под окриљем Међународног Дана Дунава како би се подигла свест о очувању реке Дунав код што већег броја појединаца и како би се апеловало на рационалнију употребу водних ресурса. У земљама широм Европе, иницијатор обележавања Дана Дунава је Међународна комисија за заштиту реке Дунав - ICPDR чија је мисија да промовише и координира одрживо и интегрално управљање водама, укључујући и заштиту, побољшање и рационалну употребу вода.

Дунав је најзначајнија и друга највећа река Европе, која повезује земље Балканског полуострва међусобно и са остатком Европе. На свом путу од Швaрцвалда у Немачкој до ушћа у Црно море у Румунији и Украјини, река Дунав протиче кроз или поред десет обалских држава што je чини најзначајнијом међународном реком на свету. Дунав тече кроз Србију у дужини од 588 километара. Протеже се од тромеђе Србије, Мађарске и Хрватске до ушћа Тимока, на тромеђи Србије, Бугарске и Румуније. Пролази кроз војвођанску равницу и националне паркове "Фрушка гора" и "Ђердап", а поред природног блага, бројне су културно-историјске вредности дуж његових обала. Главне притоке у Србији су му реке Тиса, Сава, Тамиш, Морава, Нера и Тимок. Дунав је једна од најпопуларнијих река на свету за речна крстарења и представља велики туристички потенцијал Србије, са два највећа градска центра, Београдом и Новим Садом. Дунавски базен је станиште преко 2000 биљних врста и више од 5000 животињских врста. На подручју тока Дунава живи више од половине популације медведа, вука и риса, као и значајна птичја станишта врста као што је Далматински пеликан.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка Дирекција за Воде је у протеклим годинама издвајало средства и заједно са бројним партнерима организовало манифестације прославе Дана реке Дунав. Ове године, због различитих ограничења јавних окупљања које је и даље на снази као резултата глобалне пандемије због болести COVID-19, овогодишња прослава Дана Дунава се одржава у измењеним околностима путем друштвених мрежа. Мото овогодишње кампање је „Истражимо Дунав“.

Узимајући у обзир оклоности које су нас задесиле, а на које на жалост не можемо да утичемо користимо прилику да апелујемо на све становнике ове земље да шире важност очувања и заштите реке Дунав, уз наду да ћемо већ наредне године моћи да прославимо Дан реке Дунав на начин на који то ова река и заслужује.

Више о Дану реке Дунав можете видети на: http://www.danubeday.org/ .

Ове године, сходно околностима Дан Дунава обележавамо и организацијом вебинара: „Управљање водама у Републици Србији”, где ћемо разговарати о следећим питањима:

- Који су изазови са којима се сусрећу реке у Србији?
- Шта за Србију значи Оквирна директива о водама?
- Шта је урађено претходних година?
- Шта ће се урадити у годинама које долазе?
- Које користи можемо имати сви ми?
- Како можемо допринети одрживој будућности?

Регистрацију за вебинар можете извршити на сајту ЕУ Инфо Центра http://euinfo.rs/euinfo-webinar-2/ .

Постер

3. јун 2020.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН РЕКЕ САВЕ

Међународни Дан Саве обележава се 01. јуна сваке године. Дан реке Саве је почео да се обележава 2007. године, када га је званично усвојила Међународна комисија за слив реке Саве. Основни циљ обележавања међународног дана реке Саве је укључивања јавности и подизање свести о важности очувања и заштите реке Саве као и о рационалној употреби водних ресурса.

Река Сава настаје у северозападној Словенији спајањем Саве Долинке и Саве Бохињке. Тече у дужини од 945 километара, а површина слива износи 97. 713 квадратних километара. Подручје кроз које протиче река Сава назива се Посавина. Ток реке Саве креће од Словеније, преко Хрватске и Босне и Херцеговине, све до њеног ушћа у реку Дунав у Србији. Занимљиво је да има чак 249 притока, као и да спаја три главна града: Љубљану, Загреб и Београд. Представља везу између држава Балкана и остатка Европе.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка Дирекција за Воде је до сада издвајало средства и заједно са бројним партнерима организовало манифестације прославе Дана реке Саве. Ове године, због пандемије узроковане заразном болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Дан реке Саве обележава се у нешто измењеним околностима и знатно скромније.

Досадашње прославе Међународног дана реке Саве обележило је лепо дружење, а овим путем се захваљујемо на сарадњи свим партнерима и надамо се да ћемо у наредним годинама заједничким снагама наставити активности. Такође користимо прилику да вам упутимо апел да у складу својим могућностима промовишете важност очувања и заштите реке Саве као и рационалнију употребу водних ресурса ове године на симболичан начин путем медија, а надамо се да ћемо се наредне године вратити редовним активностима.

Више о Дану реке Саве можете видети на: savacommission.org/news_detail/167 док на следећем линку можете попунити занимљив квиз о реци Сави: srbijavode.rs/web/images/testquiz/ .

19. фебруар 2020.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Влада Републике Србије, на седници одржаној 13. фебруара 2020. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2020. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/20 од 14. фебруара 2020. године.

Том Уредбом предвиђена су средства за финансирање у 2020. години послова од општег интереса у управљању водама, и то послова:

1) уређења и коришћења вода који обухватају:

  1. (1) истражне радове на изворишту површинских вода и заштиту изворишта за снабдевање водом;
  2. (2) изградњу и реконструкцију водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе - водозахвати (бунари, каптаже, захвати из водотока, канала, језера и бране са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају, у јавној својини;
  3. (3) израду техничке документације из области уређења и коришћења вода (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова),

2) заштите вода од загађивања који обухватају:

  1. (1) изградњу и реконструкцију водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода (главних колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора пречишћених вода), у јавној својини;
  2. (2) израду техничке документације из области заштите вода од загађивања (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова),

(3) спровођења пројеката научних истраживања из области управљања водама;

(4) издавања научних часописа од националног значаја који доприносе развоју науке и струке у области управљања водама који обухватају припрему и обраду текстова, штампање и друге послове који су у функцији издавања часописа;

(5) организовања научних и/или стручних скупова из области управљања водама који обухватају штампање позива и програма, умножавање радова и других прилога, обезбеђивање простора за рад научног скупа, симултаног и писаног превођења, објављивање радова са научног скупа у зборнику радова или часопису и смештај позваних предавача;

(6) организовања манифестацијa „Дан Дунава” и „Дан Саве”, у циљу укључивања јавности и подизања свести о важности очувања и заштите реке Дунав и реке Саве и о рационалној употреби водних ресурса;

(7) вршења инвеститорских послова и послова вођења надзора над извођењем радова, односно вршењем услуга у области управљања водама.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 –др. закон) расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 79/17 и 40/18), у даљем тексту: Правилник, прописани су услови под којима инвеститор може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева који инвеститор подноси ради финансирања послова од општег интереса у управљању водама.

Такође, Правилником је прописано да инвеститор захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним Инвеститор је дужан да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 5. марта 2020. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

28. јануар 2019.

Sava Drina River Corridors Integrated Development Project - Environmental and Social documents

Светска Банка као партнер од поверења, намерава да Влади Републике Србије стави на располагање финансијска средства за реализацију прве фазе српског дела мултифазног пројекта Интегрисаног развојног програма за коридоре реке Саве и Дрине (Фаза И Програма). Развојни циљеви Пројекта фокусирани су на побољшање заштите од поплава, прекограничног управљања водним ресурсима у одабраним деловима сливова река Саве и Дрине и настоји да промовише регионалну економску интеграцију и приступ Европској Унији.

Пројекат подлеже новом Еколошком и Друштвеном оквиру Светске Банке, скупу еколошких и друштвених стандарда који су, почев од октобра 2018. године, заменили оно што је раније било познато као Заштитне политике.

У овом смислу и у поступку одобрења Пројекта, сет додатних докумената се ставља на увид јавности.

План за преузимање обавеза за животну средину и социјална питања (ЕСЦП)

Оквир за управљање животном средином и социјалним питањима за Србију

План укључивања заинтересованих страна (СЕП)

Процедуре управљања радном снагом

Оквир политике расељавања (РФП) за Србију