Насловна » Актуелно

10. јун 2017.

Централна прослава Дана Дунава

Данас је на Земунском кеју код ресторана Венеција одржана централна прослава Дана Дунава у сарадњи Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде са општином Земун, Градом Београдом, ЈКП „Зеленило Београд“, Факултетом за примењену екологију „Футура“, GIZ – Немачком организацијом за међународну сарадњу, Институтом за хемију, технологију и металургију, Факултетом организационих наука, Coca Cola системом, Младим истраживачима Србије и WWF.

Значај реке Дунав и очувања животне средине пренет је деци кроз културно уметнички програм уз учешће Музичке школе „Коста Манојловић”, КУД Батајница, Клуба књижевника Иво Андрић, КУД Бранко Радичевић и Основне школе из Врчина- ансамбла етно певања, као и кроз интерактивни рад са СЕКОПАК-ом о рециклажи, Оријентиринг савезом Србије и Младим истраживачима Србије и Архус центром. Одржана је и ликовна радионица Удружења Грађана „НАША ДЕЦА” - Дунав-реч сликана срцем, а свој рад представили су и ГО Земун, Соколина Арт, ЈКП „Зеленило Београд“ и Факултет за примењену екологију – Футура.

Слике можете видети овде

5. јун 2017.

Централна прослава Дана Дунава - 10. јун 2017. године

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, у сарадњи са општином Земун, Градом Београдом, ЈКП „Зеленило Београд“, Факултетом за примењену екологију „Футура“, GIZ – Немачком организацијом за техничку сарадњу, Институтом за хемију, технологију и металургију, Факултетом организационих наука, Coca Cola системом, Младим истраживачима Србије и WWF, организује Централну прославу Дана Дунава у суботу 10. јуна 2017. године од 10:00 часова на Земунском кеју код ресторана Венеција.

Дан Дунава је установљен 2004. године од стране Међународне комисије за заштиту реке Дунав (International Commission for Danube Protection – ICPDR) и интегрални је део сарадње свих 14 земаља потписница Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав (Конвенција о заштити реке Дунав), тако да и ове године својим активностима желимо да апелујемо на грађане Србије да чувају овај непроцењиви природни ресурс који имамо у земљи.

Агенду Централне прославе можете преузети овде

2. јун 2017.

Уједињене Нације су у септембру 2015. године усвојиле План за одрживи развој до 2030. године, као и циљеве одрживог развоја – Sustainable Development Goals (у даљем тексту: SDG) и индикаторе за праћење напретка сваког циља.

SDG 6 циљ се односи на воду и канализацију, а циљ 6.5: „Спровести принципе интегралног управљања водама до 2030. године на свим нивоима, укључујући и где је потребно прекограничну сарадњу“.

Индикатор за праћење 6.5.1 је степен спровођења принципа интегралног управљања водним ресурсима који може имати вредност од 0-100, која се добија из резултата упитника који се састоји од четири дела:

1) стварање услова: Стварање услова који помажу да се спроведе интегрално управљање водним ресурсима, који укључује политичке, законодавне и алате стратешког планирања;

2) институције и учешће: Опсег и улоге политичких, социјалних, економских и административних институција и осталих интересних група које помажу да се спроведе интегрално управљање водним ресурсима;

3) инструменти управљања: Алати и активности које ће омогућити доносиоцима одлука и корисницима да доносе рационалне и информисане одлуке између алтернативних варијанти;

4) финансирање: Буџет и финансирање су доступни и користе се за развој водних ресурса и управљање из различитих извора.

Прелиминарни упитник је састављен на основу коментара органа и организација које су укључене у овај аспект.

Материјал је јавно доступан за све коментаре, које је могуће доставити на marija.lazarevic@minpolj.gov.rs до 15. јуна 2017. године.

Упитник

26. мај 2017.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, у сарадњи са општином Земун, Градом Београдом, ЈКП „Зеленило Београд“, Факултетом за примењену екологију „Футура“, GIZ – Немачком организацијом за техничку сарадњу, Институтом за хемију, технологију и металургију, Факултетом организационих наука, Coca Cola системом, Младим истраживачима Србије и WWF, организују десети студентски еко камп „Сачувајмо Дунав“ на Великом ратном острву, oд 16-25. јула 2017.гoдинe.

Eко камп - Сачувајмо Дунав


Право учешћа имају студенти свих државних и приватних факултета универзитета у Србији.

Организациони одбор еко кампа „Сачувајмо Дунав“ ће кроз пажљиво припремљен поступак изабрати 25 студената који ће имати прилику да учествују у еко кампу.

Рок за пријављивање студената је до 30. јуна 2017. године.

Потребно је да се приложе следећа документа: биографија на српском језику и мотивационо писмо на српском језику.

Документа слати на е-mail: ivana.petric@futura.edu.rs

Пријаве на: https://istrazivaci.wufoo.eu/forms/z1c46d561sq4odu/

19. април 2017.

Потписан Меморандум о разумевању између Министрства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине о сарадњи на имплементацији пројекта „Управљање сливом реке Дрине на западном Балкану“

Министар пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије Бранислав Недимовић и министар спољне трговине и економских односа Босне и Хервеговине Мирко Шаровић данас су потписали Меморандум о разумевању о сарадњи на имплементацији пројекта „Управљање сливом реке Дрине на западном Балкану“.

Меморандумом се уређују кључна питања Пројекта која се односе на компоненту Међудржавна сарадња на управљању прекограничним водама на сливу реке Дрине, делове подкомпоненте 2.а Јачање отпорности на климатске промене и делове компоненте 3. Управљање пројектом, праћење, оцењивање и ревизија.

Као одговор на хитну потребу за ефикаснијим управљањем водама, односно ублажавањем последица поплава и суша у сливу реке Дрине, 2010. године, три земље слива, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Република Србија у сарадњи са Светском банком, покренуле су „Регионалну иницијативу за Западни Балкан за управљање поплавама и сушама у сливу реке Дрине“.

Регионална иницијатива је била иницијална основа за даље активности везаних за обезбеђење средстава за заједничке пројекте из ГЕФ-а (Global Environment Facility) и СЦЦФ (Special Climate Change Fund), који су тренутно у припреми и чија имплементација се очекује у првој половини идуће године. Ради боље оперативности, Светска банка је пројекте ГЕФ и СЦЦФ објединила у један, под називом:“ГЕФ-СЦЦФ западни Балкан, Пројекат управљања водама на сливу реке Дрине“. Два главна, очекивана резултата ГЕФ-СЦЦФ Пројекта су: побољшање регионалне сарадње у сливу реке Дрине у циљу балансирања вишенаменског коришћења вода у сливу и уграђивање мера прилагођавања на климатске промене у оквире политике и планирање управљања водама на сливу и договарање заједничке визије и оквира техничке сарадње са одрживим финансирањем. Све активности ГЕФ-СЦЦФ Пројекта ће се радити у координацији и сарадњи са Међународном комисијом за слив реке Саве уз учешће институција надлежних за питања управљања водама три државе. Планирано трајање ГЕФ-СЦЦФ Пројекта је 48 месеци.

Предлог пројекта је прихваћен на борду директора Светске банке 9. маја 2016. године. Укупна вредност пројекта је 8,7 милиона долара а вредност гранта који је Светска Банка одлучила да одобри за Републику Србију износи 2.635.625 USD из разних извора који обухватају 1.177.190 USD – GEF удео у гранту и износ од 1.458.435 USD - SCCF удео у гранту као подршку у финансирању пројеката.

Споразума о Гранту између Владе Републике Србије и Светске банке потписан је 15. децембра 2016. године Канцеларија за европске интеграције је испред Владе Републике Србије надлежна за пројекте који се финансирају грант средствима, док је за координацију имплементације пројекта задужено Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републичка дирекција за воде.

Потисивање Меморандума о разумевању је један од услова за ефективност пројекта.

15. март 2017.

У оквиру пројекта „Further Implementation of Environmental Approximation Strategy – EAS” (Даља имплемемтација Националне стратегије за апроксимацију у области животне средине) данас је одржан први састанак радне групе за припрему Специфичног плана имплементације Оквирне директиве о водама.


На састанку је презентован приказ пројекта, предлог методологије за израду Специфичног плана имплементације Оквирне директиве о водама, а дискусија је вођена због неједнаког разумевања значења пуне имплементације Оквирне директиве о водама.

Закључак првог састанка је да ће експерти, у контакту са Евопском Комисијом, пробати да нађу одговор на питање да ли пуна имплементација Оквирне директиве о водама подразумева достизање доброг статуса свих водних тела површинских и подземних вода, или се под пуном имплементацијом подразумева израда Плана управљања водама.

Иначе, циљ EAS пројекта је да подржи Министарство надлежно за послове животне средине и Преговарачку групу 27, како би се обезбедила даља хармонизација националних прописа са прописима ЕУ, са посебним акцентом на развоју институционалних капацитета, примени националног законодавства и стратешком планирању. Пројекат се састоји од три компоненте: јачања институционалних капацитета у свим релевантним институцијама које спроводе национално законодавство у области животне средине на свим нивоима власти; побољшање капацитета за планирање имплементације директива за које су потребна значајна финансијска улагања и побољшање капацитета у области инвестиција и финансијског планирања пројеката из области животне средине. У оквиру компоненте 2 припремаће се, између осталог, специфични планови имплементације за по четири директиве везане за отпад и за воде.

15. март 2017.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило је у листу „Послови“ јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Изјава

13. март 2017.

Влада Републике Србије, на седници одржаној 3. марта 2017. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2017. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 17/17 од 6. марта 2017. године.

Том Уредбом, поред осталог, предвиђено је да се врши расподела и коришћење средстава за организацију манифестације Дан Дунава и Саве, које произилазе из обавезе спровођења Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава и спровођењу Оквирног споразума о сливу реке Саве.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава (у даљем тексту: Правилник), који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 13/17 од 24. фебруара 2017. године, прописани су услови под којима правно лице може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева који подноси правно лице које организује манифестацију „Дан Дунава” и „Дан Саве”.

Овим Правилником је предвиђено да средства Фонда ради финансирања ових послова може да користи правно лице под условима да се одржавањем манифестације обезбеђује: укључивање шире јавности у манифестацију, едуковање и подизање свести грађана о важности очувања и заштите реке Дунав и реке Саве и о рационалној употреби водних ресурса, промоцију заштите животне средине кроз еколошке акције, предавања и спортске активности за најмлађе, активности намењене инклузији особа са посебним потребама, уметничке изложбе, тематске радионице сликања, вајања и покрета и слично.

Такође, Правилником је прописано да правно лице захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним правно лице је дужно да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана овим Правилником и Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ( "Службени гласник РС", бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016), препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 26. марта 2017. године.  Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

Међутим, имајући у виду да 26. март 2017. године пада у недељу, која је нерадни дан, последњи дан рока за подношење од стране правног лица Захтева је понедељак, 27. март 2017. године.

13. март 2017.

Оквирна Политика Расељавања је јавно објављена 10. марта 2015. године на интернет страници Републичке дирекције за воде. Документ је сада поново објављен са додатком под називом „Извештај са консултација са заинтересованим странама“ – анекси. Остали део документа остаје непромењен.

ESMF документ

RPF документ

13. март 2017.

Влада Републике Србије, на седници одржаној 3. марта 2017. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2017. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 17/17 од 6. марта 2017. године.

Том Уредбом, поред осталог, предвиђена су средства за финансирање научних часописа од националног значаја као научних и/или стручних скупова из области управљања водама.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава (у даљем тексту: Правилник), који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 13/17 од 24. фебруара 2017. године, прописани су услови под којима правно лице (научна и стручна удружења и др.) може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева које правно лице подноси ради финансирања научних часописа од националног значаја као научних и/или стручних скупова из области управљања водама.

Такође, Правилником је прописано да правно лице захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним, правно лице је дужно да свој захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 26. марта 2017. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

Међутим, имајући у виду да 26. март 2017. године пада у недељу, која је нерадни дан, последњи дан рока за подношење захтева од стране правног лица је понедељак, 27. март 2017. године.

13. март 2017.

Влада Републике Србије, на седници одржаној 3. марта 2017. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2017. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 17/17 од 6. марта 2017. године.

Том Уредбом, поред осталог, предвиђена су средства за суфинансирање

1) изградње и реконструкције водних објеката за коришћење вода, и то: водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе - водозахвати (бунари, каптаже, захвати из водотока, канала, језера и бране са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају;

2) изградње и реконструкције водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, и то: главних колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора пречишћених вода;

3) израде техничке документације за изградњу и реконструкцију водних објеката за коришћење вода и за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Такође, том Уредбом је предвиђено да је учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у суфинансирању изградње, реконструкције и израде техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе и за водне објекте за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији јединица локалне самоуправе 50%.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава (у даљем тексту: Правилник), који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 13/17 од 24. фебруара 2017. године, прописани су услови под којима инвеститор може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева који инвеститор подноси ради суфинансирања изградње, реконструкције и израде техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе и за водне објекте за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Такође, Правилником је прописано да инвеститор захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним Инвеститор је дужан да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 26. марта 2017. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

Међутим, имајући у виду да 26. март 2017. године пада у недељу, која је нерадни дан, последњи дан рока за подношење од стране инвеститора Захтева је понедељак, 27. март 2017. године.

10. март 2017.

Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине и јавна водопривредна предузећа започели су активности на изради елемената за План управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027.

У току 2017. године јавна водопривредна предузећа ће, уз обуку и стручни надзор експерата који су радили на изради постојећег Предлога плана управљања водама за слив реке Дунав на територији Републике Србије, извршити: идентификацију водотока на сливовима од 10-100 km2; типологију водних тела водотока на сливовима од 10-100 km2 (на основу природно-физичких карактеристика); анализу притисака на водотоцима на сливовима од 10-100 km2 (објекти, хидроморфолошки утицај који дели по карактеристикама, притиcци који утичу на квалитет – дифузни и расути загађивачи); ревизију водних тела идентификованих у израђеном Предлогу плана управљања водама за слив реке Дунав на територији Републике Србије; идентификацију водних тела која се користе за снабдевање водом за пиће; одређивање статуса површинских и подземних вода и резиме регистра заштићених области.

У току 2018. године планиране су активности везане за: мониторинг мрежу; циљеве животне средине; економске анализе и програм радова и мера.

Планирано је да Плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027 буде усвојен до краја 2021. године.

27. фебруар 2017.

Водна инспекција Републичке дирекције за воде сачињава годишњи Извештај о раду, у складу са обавезом која проистиче из Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 101/16) и Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15). Извештај за 2016. годину је састављен на основу прикупљених података о раду Одсека водне инспекције у Нишу који обухвата 6 управна округа, Одсека водне инспекције у Краљеву који обухвата 6 управна округа и Одсека водне инспекције у Смедереву који обухвата 6 управна округа, као и седишту Одељења водне инспекције у Београду. Извештај се односи на све области вода у којима запослени раде.

Извештај о раду водне инспекције за 2016. годину можете преузети овде

24. фебруар 2017.

У оквиру организације 6. Парламента младих из слива реке Саве који ће се одржати крајем маја или почетком јуна 2017. у Републици Србији, Међународна комисија за слив реке Саве расписује за ученике средњих школа конкурс за школски час под називом „Утицај климатских промена на живот у сливу реке Саве“.

Пропозиције конкурса као и формулар за пријаву можете наћи на следећој адреси:

http://www.savacommission.org/announce_detail/67/1

23. фебруар 2017.

Републици Србији је, у циљу санирања последица поплава из 2014. године, одобрен кредит Светске банке и део средстава из кредита ће се искористити за санацију и реконструкцију постојећих и изградњу нових насипа за заштиту од поплава (Компонента 3). За пројекат „Хитне санације од поплава“ израђен је финални ESMF (Environmental and social management framework) и RPF (Resettlement policy framework) документ.

ESMF документ

RPF документ

08. фебруар 2017.

Републици Србији је, у циљу санирања последица поплава из 2014. године, одобрен кредит Светске Банке и део средстава из кредита ће се искористити за санацију и реконструкцију постојећих и изградњу нових насипа за заштиту од поплава (Компонента 3). За пројекат „Изградње система за заштиту од поплава у Новом Пазару укључујући регулацију реке Рашке и притока за заштиту индустријске зоне у Новом Пазару, од цареве ћуприје низводно до границе насеља“ израђен је План управљања заштитом животне средине (Environmental Management Plan – EMP). Носилац пројекта, сагласно политикама заштите Светске Банке (WB Safeguards), спроводи поступак јавних консултација за сваки EMP документ.

План управљања заштитом животне средине на српском језику

План управљања заштитом животне средине на енглеском језику

3. фебруар 2017.

У оквиру пројекта „Further Implementation of Environmental Approximation Strategy – EAS” (Даља имплемемтација Националне стратегије за апроксимацију у области животне средине) 3. фебруар 2017. године одржан је уводни заједнички састанак радних група за припрему специфичних планова имплементације за Оквирну директиву о водама, Директиву о комуналним отпадним водама, Нитратну директиву и Директиву о води за пиће.


На састанку је презентован приказ пројекта, задаци радних група као и предлог садржаја специфичних планова о чему ће се детаљно дискутовати на наредним састанцима. Први следећи планиран је за крај фебруара 2017. године.


Циљ EAS пројекта је да подржи Министарство надлежно за послове животне средине и Преговарачку групу 27, како би се обезбедила даља хармонизација националних прописа са прописима ЕУ, са посебним акцентом на развоју институционалних капацитета, примени националног законодавства и стратешком планирању.


Пројекат се састоји од три компоненте: јачања институционалних капацитета у свим релевантним институцијама које спроводе национално законодавство у области животне средине на свим нивоима власти; побољшање капацитета за планирање имплементације директива за које су потребна значајна финансијска улагања и побољшање капацитета у области инвестиција и финансијског планирања пројеката из области животне средине.

У оквиру компоненте 2 припремаће се, између осталог, специфични планови имплементације за по четири директиве везане за отпад и за воде.

26. јануар 2017.

Одељење водне инспекције Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине припремило је Контролне листе за:

17. јануар 2017.

Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине наставља са обукама за израду појединих области плана управљања водама у складу са Оквирном директивом о водама Европске уније, у циљу преноса знања и оспособљавања запослених у јавним водопривредним предузећима за израду елемената за планове управљања водним подручјима.

Након два дана презентација о досадашњим методологијама за делинеацију водних тела површинских вода и за одређивање референтних услова, одржаних у октобру 2016. године, у среду 18. јануара 2017. године, наставља се обука кроз детаљно објашњење корак по корак методологије за делинеације водних тела површинских вода, након чега ће јавна водопривредна предузећа, свако за територију на којој обавља водну делатност, кренути са ревизијом дефинисаних водних тела површинских вода и наставити делинеацију водних тела површинских вода на водотоцима на сливовима >10km2.

6. јануар 2017.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде у сарадњи са Привредном комором Србије организује презентацију новe методе пречишћавања комуналних отпадних вода - дела плаво-зелених решења за планирање развоја градова.

Презентацију ће одржати професор Чедо Максимовић, PhD, Империјал колеџ Лондон, Одељење за грађевински и инжењеринг животне средине.

Презентација ће бити одржана 10. јануара 2017. године, у просторијама Привредне коморе Србије, Теразије 23, VIII спрат сала 1 са почетком у 11 часова.

Кратку информацију о методи која ће бити презентирана можете наћи овде.