Насловна » О нама » Организација Републичке дирекције за воде

Организација Републичке дирекције за воде

У Дирекцији се образују следеће уже унутрашње јединице:

  • Група за управне и аналитичке послове и стандарде у области вода,
  • Група за економско - финансијске послове,
  • Одсек за правне и административно - техничке послове,
  • Група за учествовање у стратешком планирању и управљању,
  • Група за међународну сарадњу у области вода,
  • Група за уређење и коришћење вода и заштиту вода од загађивања,
  • Група за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода,
  • Одељење водне инспекције.
Организација