Насловна » Послови » Лиценцирање

Издавање и одузимање лиценце

За обављање послова који су дефинисани Законом о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010), и на основу Правилника о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области управљања водама, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци („Сл. гласник РС”, бр. 23/2012), издају се одговарајућа решења.

Обрасци захтева
Евидентирање издатих и одузетих лиценци