Naslovna » Arhiva » Arhiva 2020. » Istorija aktivnosti u 2020. godini

Arhiva 2020. - Istorija aktivnosti u 2020. godini

26. novembar 2020.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine na životnu sredinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarsta i vodoprivrede je, u skladu sa odredbama čl. 9 i 11. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10) donelo Odluku o izradi Strateške procene uticaja Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 56/18) i izradilo Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine na životnu sredinu (u daljem tekstu: Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja).

U postupku pripreme strateške procene uticaja Predloga Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine na životnu sredinu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode sprovodi javnu raspravu o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode poziva predstavnike državnih organa i organizacija, javnih službi, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, udruženja, međunarodnih organizacija, kao i druge zainteresovane učesnike da se upoznaju sa tekstom Nacrta izveštaja o strateškoj proceni uticaja.

Javna rasprava o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja sprovodi se u periodu od 26. novembra 2020. godine do 26. decembra 2020. godine.

Tekst Nacrta izveštaja o strateškoj proceni uticaja je dostupan za uvid i preuzimanje na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičke direkcije za vode (http:/www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-u-toku.php) i na Portalu e-Uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije za unapređenje teksta Nacrta izveštaja o strateškoj proceni uticaja dostavljaju se na Obrascu za komentare, putem elektronske pošte na adresu: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs , sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama”, do 26. decembra 2020. godine.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi (učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti) o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine na životnu sredinu.

Dokumenta:

- Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine na životnu sredinu
- Obrazac za komentare

26. novembar 2020.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 25. novembra 2020. godine, doneo je Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine sa Programom javne rasprave (u daljem tekstu: Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode poziva predstavnike državnih organa i organizacija, javnih službi, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, udruženja, međunarodnih organizacija, kao i druge zainteresovane učesnike da se upoznaju sa tekstom Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama.

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama sprovodi se u periodu od 26. novembra 2020. godine do 16. decembra 2020. godine.

Tekst Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama je dostupan za uvid i preuzimanje na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republičke direkcije za vode (http:/www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-u-toku.php) i na Portalu e-Uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije za unapređenje teksta Predloga akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama dostavljaju se na Obrascu za komentare, putem elektronske pošte na adresu: gordana.spegar@minpolj.gov.rs, sa naznakom „Za javnu raspravu o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama za period od 2021. do 2023. godine” ili putem pošte na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode, Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javnu raspravu o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine”, do 16. decembra 2020. godine.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine i isti će objaviti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičke direkcije za vode i na portalu e-uprave najkasnije sedmog radnog dana pre podnošenja Vladi na razmatranje i usvajanje.

Dokumenta:
- Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine
- Obrazac za komentare
- Program javne rasprave
- Zaključak Vlade Republike Srbije o sprovođenju postupka javne rasprave

8. oktobar 2020.

Održana završna konferencija tvining projekta
„Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“

Kraj tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“, koji je finansirala Evropska unija, obeležen je 24. septembra 2020. godine, završnom konferencijom u Beogradu. Projekat u ukupnoj vrednosti od 1,5 miliona evra se sproveo kroz partnerstvo između stručnjaka iz Srbije, Nemačke, Austrije i Holandije, a njegov glavni cilj je bio jačanje kapaciteta Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode" i „Vode Vojvodine", kao i drugih srodnih institucija, u implementaciji principa Okvirne direktive o vodama.

Iako Srbija još uvek nije članica EU, postoji snažna politička volja da se upravljanje vodama i zakoni usklade sa standardima EU. Okvirna direktiva o vodama je jedan od najambicioznijih i najcelovitijih delova zakonodavstva o životnoj sredini EU. Države članice EU moraju ispuniti ovaj cilj kako bi sačuvale svoje vodne resurse i rešile pitanja klimatskih promena. Prekretnica u politici zaštite voda postignuta je zajedničkom izradom Plana upravljanja na teritoriji Srbije za period 2021-2027, jer se uporedno planiranje trenutno odvija u svim državama članicama EU. Kako bi se obezbedio prenos znanja i izgradnja institucionalnih kapaciteta, u okviru projekta, bio je organizovan veliki broj radionica za stručnjake iz Srbije u saradnji sa stručnjacima iz zemalja članica EU.

Na konferenciji su predočeni glavni rezultati i koristi koje su proistekle tokom ovih osamnaest meseci trajanja projekta. Prisutnima su se obratiti predstavnici Delegacije Evropske unije, Nemačke, Austrije, Holandije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Nakon čega, je održana panel diskusija sa na kojoj su učesnici projekta sumirali svoje utiske i ocenili projekat kao izuzetno uspešnim. Tom prilikom stalni savetnik na tvining projektu Dr Štefan fon Kajc, izjavio je da su rezultati relevantni za Srbiju, kao i za celu EU, jer voda ne poznaje granice kao i da će opisane mere pomoći u postizanju dugoročnog cilja dobrog statusa svih reka i podzemnih voda, zaštititi pravilno snabdevanje vodom, smanjiti zagađenje voda i zaštititi biodiverzitet.

Klik na sliku otvara galeriju

Generalni direktorat Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju je odabrao ovaj projekat kao izuzetno uspešan u Republici Srbiji. Više informacija je dostupno na vebsajtu Evropske komisije:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ezaf20001enn.pdf.

22. jul 2020.

Sava Drina River Corridors Integrated Development Project - Environmental and Social documents

Svetska Banka kao partner od poverenja, namerava da Vladi Republike Srbije stavi na raspolaganje finansijska sredstva za realizaciju prve faze srpskog dela multifaznog projekta Integrisanog razvojnog programa za koridore reke Save i Drine (Faza I Programa). Razvojni ciljevi Projekta fokusirani su na poboljšanje zaštite od poplava, prekograničnog upravljanja vodnim resursima u odabranim delovima slivova reka Save i Drine i nastoji da promoviše regionalnu ekonomsku integraciju i pristup Evropskoj Uniji.

Projekat podleže novom Ekološkom i Društvenom okviru Svetske Banke, skupu ekoloških i društvenih standarda koji su, počev od oktobra 2018. godine, zamenili ono što je ranije bilo poznato kao Zaštitne politike.

U ovom smislu i u postupku odobrenja Projekta, set dodatnih dokumenata se stavlja na uvid javnosti.

Plan za preuzimanje obaveza za životnu sredinu i socijalna pitanja (ESCP)

Okvir za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima za Srbiju (ESMF)

Plan uključivanja zainteresovanih strana (SEP)

Procedure upravljanja radnom snagom (LMP)

Okvir politike raseljavanja za Srbiju (RPF)

Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima ESMP Martinci - Popova bara

Plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima ESMP Skladiste Surčin

Environmental and Social Commitment Plan (ESCP)

Environmental and Social Management Framework (ESMF)

Stakeholder Engagement Plan (SEP)

Labor Management Procedure (LMP)

Resettlement Policy Framework (RPF)

Environmental and Social Management Plan ESMP Martinci - Popova bara

Environmental and Social Management Plan ESMP Surcin Warehouse

29. jun 2020.

MEĐUNARODNI DAN REKE DUNAV

29. juna svake godine 14 zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava, organizuje različite događaje, kampanje i radionice pod okriljem Međunarodnog Dana Dunava kako bi se podigla svest o očuvanju reke Dunav kod što većeg broja pojedinaca i kako bi se apelovalo na racionalniju upotrebu vodnih resursa. U zemljama širom Evrope, inicijator obeležavanja Dana Dunava je Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav - ICPDR čija je misija da promoviše i koordinira održivo i integralno upravljanje vodama, uključujući i zaštitu, poboljšanje i racionalnu upotrebu voda.

Dunav je najznačajnija i druga najveća reka Evrope, koja povezuje zemlje Balkanskog poluostrva međusobno i sa ostatkom Evrope. Na svom putu od Švarcvalda u Nemačkoj do ušća u Crno more u Rumuniji i Ukrajini, reka Dunav protiče kroz ili pored deset obalskih država što je čini najznačajnijom međunarodnom rekom na svetu. Dunav teče kroz Srbiju u dužini od 588 kilometara. Proteže se od tromeđe Srbije, Mađarske i Hrvatske do ušća Timoka, na tromeđi Srbije, Bugarske i Rumunije. Prolazi kroz vojvođansku ravnicu i nacionalne parkove "Fruška gora" i "Đerdap", a pored prirodnog blaga, brojne su kulturno-istorijske vrednosti duž njegovih obala. Glavne pritoke u Srbiji su mu reke Tisa, Sava, Tamiš, Morava, Nera i Timok. Dunav je jedna od najpopularnijih reka na svetu za rečna krstarenja i predstavlja veliki turistički potencijal Srbije, sa dva najveća gradska centra, Beogradom i Novim Sadom. Dunavski bazen je stanište preko 2000 biljnih vrsta i više od 5000 životinjskih vrsta. Na području toka Dunava živi više od polovine populacije medveda, vuka i risa, kao i značajna ptičja staništa vrsta kao što je Dalmatinski pelikan.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Republička Direkcija za Vode je u proteklim godinama izdvajalo sredstva i zajedno sa brojnim partnerima organizovalo manifestacije proslave Dana reke Dunav. Ove godine, zbog različitih ograničenja javnih okupljanja koje je i dalje na snazi kao rezultata globalne pandemije zbog bolesti COVID-19, ovogodišnja proslava Dana Dunava se održava u izmenjenim okolnostima putem društvenih mreža. Moto ovogodišnje kampanje je „Istražimo Dunav“.

Uzimajući u obzir oklonosti koje su nas zadesile, a na koje na žalost ne možemo da utičemo koristimo priliku da apelujemo na sve stanovnike ove zemlje da šire važnost očuvanja i zaštite reke Dunav, uz nadu da ćemo već naredne godine moći da proslavimo Dan reke Dunav na način na koji to ova reka i zaslužuje.

Više o Danu reke Dunav možete videti na: http://www.danubeday.org/ .

Ove godine, shodno okolnostima Dan Dunava obeležavamo i organizacijom vebinara: „Upravljanje vodama u Republici Srbiji”, gde ćemo razgovarati o sledećim pitanjima:

- Koji su izazovi sa kojima se susreću reke u Srbiji?
- Šta za Srbiju znači Okvirna direktiva o vodama?
- Šta je urađeno prethodnih godina?
- Šta će se uraditi u godinama koje dolaze?
- Koje koristi možemo imati svi mi?
- Kako možemo doprineti održivoj budućnosti?

Registraciju za vebinar možete izvršiti na sajtu EU Info Centra http://euinfo.rs/euinfo-webinar-2/ .

Poster

 

U okviru proslave Dana Dunava svake godine je i takmičenje „Danube Master Art“ (Dunavski umetnik).

Takmičenje je međunarodnog karaktera i uključuje učenike osnovnih i srednjih škola u izradi umetničkih radova (umetnički rad, mapa, video snimak i sl.) od prirodnih materijala sa obala reka. Zamišljeno je tako da se poziv za učešće na takmičenju šalje školama u kojima se učesnici, zavisno od svojih nastavnika, odlučuju za vrstu umetničkog rada. Radovi mogu biti ili individualni ili napravljeni u grupi.

Ove godine zbog aktuelne situacije sa COVID – 19, vreme početka kao i forma su malo izmenjeni.

Mladi istraživači Srbije, koji su svih ovih godina sa nama radili na ovom konkursu su objavili na svom sajtu početak Nagradnog konkursa „Dunavski umetnik 2020“ na: https://www.mis.org.rs/objave/nagradni-konkurs-dunavski-umetnik/

Zajednički organizovano od strane Globalnog partnerstva za vode Centralne i Istočne Evrope (GWP CEE) i Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR), takmičenje ohrabruje decu da steknu bliži uvid o rekama u svom mestu, osvrnu se na to šta životna sredina znači za njih, i da stvore originalna umetnička dela u slavu regiona. Deca iz svih škola, NVO-a, dnevnih centara ili udruženja za decu u slivu Dunava pozvana su da budu kreatori umetničkih dela i da uzmu učešće u takmičenju Dunavski umetnik, koji ujedinjuje hiljade dece širom sliva reke Dunav još od 2004. godine. Takmičenje ne samo da okuplja decu iz regiona Dunava, već ih edukuje o suštinskoj vrednosti i značaju reka i daje im glas da komentarišu budućnost svog okruženja.

Detalji takmičenja

Učesnici moraju biti iz zemalja u slivu Dunava (Nemačka, Austrija, Češka Republika, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Rumunija, Bugarska, Moldavija i Ukrajina).

Učesnici su podeljeni na osnovu njihovog uzrasta u trenutku slanja prijava:
- Juniori: 6-11 godina
- Tinejdžeri: 12-18 godina

Učesnici mogu da se prijave na takmičenje kao pojedinci, kao odeljenje, ili kao grupa od maksimalno 4 ljudi.

Takmičenje će se odvijati na dva nivoa: nacionalnom i međunarodnom. Pošto budu izabrani na nacionalnom nivou, nacionalni pobednici će se potom takmičiti na međunarodnom nivou.

Rok za predaju radova biće objavljen početkom septembra 2020. godine.

3 kategorije: umetnički rad, video, mapa *NOVO*

Deca bi trebala da odu do obale reke (idealno Dunava ili pritoke Dunava) i da stvore svoje ekološko umetničko delo.

Pored toga, kako je ove godine moto „Istraži Dunav“, unosimo novu kategoriju - mapu, na kojoj deca istražuju obalu i stvaraju mapu različitih zanimljivih tačaka za njih. Na karti se mogu označiti razne tačke intersa (npr. dvorac, utvrđenje), značajna mesta koja naglašavaju biološku raznolikost, mesta za rekreaciju (plaže, parkovi, biciklističke staze, itd.), kao i mesta koja bi mogla imati više pažnje (npr. mesta u lošem stanju, mesta koja zahtevaju čišćenje, poplavljene zone, itd.). Karta takođe može otkriti neke zanimljive ili manje poznate činjenice o reci.

Nakon stvaranja umetničkog dela, deca ili nastavnici treba da naprave fotografiju u boji ili video o umetničkom delu i pošalju to nacionalnom organizatoru. Potrebno je da su fajlovi visoke rezolucije, da nisu promenjeni u odnosu na original (izmenjeni usled slanja putem društvenih mreža), spremni za štampanje i da se mogu lako pregledati.

Specifikacije

Umetnički radovi - treba da budu izrađeni od prirodnih materijala pronađenih pored reka, npr. skulpture, kolaži, moda i nakit, itd. Crteži i slike NISU prihvatljivi. Minimalna veličina digitalne fotografije je 150 DPI i 3 MB.

Video snimci - ne smeju biti duži od 1 minuta. Mogu biti snimljeni fotoaparatom ili telefonom. Animacije neće biti prihvaćene. Učenici mogu da naprave film, odsviraju pesmu ili izvedu predstavu (performans).

*NOVO* Mape – bi trebalo da se urade na stranici formata A3. Mapa treba da sadrži smer kompasa (da bude orijentisana), razmeru ili razmernik, legendu, simbole za predstavljanje različitih objekata. Učenici se ohrabruju da otvore svoju kreativnost i iznesu bilo koje zanimljive činjenice i tačke na mapi. Fotografije ili skenirane mape visoke rezolucije treba da se pošalju nacionalnim organizatorima. Minimalna veličina datoteka je 150 DPI i 3 megabajta.

Sve fotografije, video snimci i skenirani dokumenti traba da se pošalju nacionalnim organizatorima. Ukoliko postoji ograničenje u veličini priloga uz e-mail, možete koristiti neki od webesplatnih internet servisa (npr. wetransfer).

Izbor pobednika

Nacionalni nivo
Na nacionalnom nivou, nacionalni organizatori će ocenjivati različite umetničke forme. Nacionalne nagrade variraju od zemlje do zemlje. Najboljih 10 nacionalnih umetničkih radova biće postavljeno na zvaničnom Instagram profilu takmičenja.

Međunarodni nivo
Na međunarodnom nivou, jednog nacionalnog pobednika u Juniorima i jednog u Tinejdžerima u sve tri kategorije, ocenjivaće međunarodni žiri, koji se sastoji od nacionalnih predstavnika svih zemalja ICPDR-a. Da bi ocenjivanje bilo neutralno, tekst ili drugi elementi koji mogu govoriti o nacionalnom poreklu umetničkog dela biće prikriveni. Odluka žirija je konačna, a autor(i) najboljeg međunarodnog umetničkog rada biće krunisan „Dunavski umetnik“.

Promotivni video će inspirisati učesnike na kreiranje svojih umetničkih dela. Nakon konkursa biće organizovana izložba sa fotografijama najboljih umetničkih dela iz svake zemlje povezane sa međunarodnim događajem koji organizuje ICPDR

Zaposleni i službenici u GWP CEE-u i ICPDR--u, kao i članovi uže familije (roditelji, bračni drug, deca, braća i sestre i babe i dede) ne mogu da učestvuju u takmičenju.

Priča iza umetničkog dela (zahteva se samo na međunarodnom nivou):
Sve prijave na međunarodnom nivou moraju sadržati pisanu priču na engleskom jeziku (izjava umetnika) do 250 reči.
Priča može opisati: 1) stvaralački proces i 2) šta je učesnik naučio istraživanjem korita reke.
Evo nekoliko vodećih pitanja za razmišljanje:
Kakva je vaša poruka publici?
Šta je inspirisalo vaš rad?
Dok ste stvarali svoja umetnička dela, šta ste naučili

Učešće u takmičenju podrazumeva da pobednici daju odobrenje da njihova imena i fotografije budu objavljeni u publikacijama GWP CEE-a i ICPDR-a. GWP CEE i ICPDR zadržavaju pravo da koriste fotografije/video zapise bez pisanog odobrenja onih koji su uključeni u njihovu izradu.

Društveni mediji

Pored glavnog takmičenja,10 najboljih radova iz svake zemlje će učestovoati u onlajn takmičenju. Biće dodeljena posebna nagrada za „Rad sa najviše lajkova“ na Danube Art Master Fejsbuk stranici. Samo umetnički radovi i video snimci koje su zvanično podneli nacionalni organizatori mogu da se takmiče za nagradu „Rad sa najviše lajkova“.

Za više informacija, pogledati www.danubeday.org ili kontaktrati Veroniku Vagovu, GWP CEE, at veronika.vagoova@gwpcee.org.

Poster Međunarodni dan Dunava 2020 na engleskom jeziku

3. jun 2020.

MEĐUNARODNI DAN REKE SAVE

Međunarodni Dan Save obeležava se 01. juna svake godine. Dan reke Save je počeo da se obeležava 2007. godine, kada ga je zvanično usvojila Međunarodna komisija za sliv reke Save. Osnovni cilj obeležavanja međunarodnog dana reke Save je uključivanja javnosti i podizanje svesti o važnosti očuvanja i zaštite reke Save kao i o racionalnoj upotrebi vodnih resursa.

Reka Sava nastaje u severozapadnoj Sloveniji spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke. Teče u dužini od 945 kilometara, a površina sliva iznosi 97. 713 kvadratnih kilometara. Područje kroz koje protiče reka Sava naziva se Posavina. Tok reke Save kreće od Slovenije, preko Hrvatske i Bosne i Hercegovine, sve do njenog ušća u reku Dunav u Srbiji. Zanimljivo je da ima čak 249 pritoka, kao i da spaja tri glavna grada: Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Predstavlja vezu između država Balkana i ostatka Evrope.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Republička Direkcija za Vode je do sada izdvajalo sredstva i zajedno sa brojnim partnerima organizovalo manifestacije proslave Dana reke Save. Ove godine, zbog pandemije uzrokovane zaraznom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, Dan reke Save obeležava se u nešto izmenjenim okolnostima i znatno skromnije.

Dosadašnje proslave Međunarodnog dana reke Save obeležilo je lepo druženje, a ovim putem se zahvaljujemo na saradnji svim partnerima i nadamo se da ćemo u narednim godinama zajedničkim snagama nastaviti aktivnosti. Takođe koristimo priliku da vam uputimo apel da u skladu svojim mogućnostima promovišete važnost očuvanja i zaštite reke Save kao i racionalniju upotrebu vodnih resursa ove godine na simboličan način putem medija, a nadamo se da ćemo se naredne godine vratiti redovnim aktivnostima.

Više o Danu reke Save možete videti na: savacommission.org/news_detail/167 dok na sledećem linku možete popuniti zanimljiv kviz o reci Savi: srbijavode.rs/web/images/testquiz/ .

19. februar 2020.

INFORMACIJA ZA KONKURISANjE

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 13. februara 2020. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2020. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 13/20 od 14. februara 2020. godine.

Tom Uredbom predviđena su sredstva za finansiranje u 2020. godini poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama, i to poslova:

1) uređenja i korišćenja voda koji obuhvataju:

  1. (1) istražne radove na izvorištu površinskih voda i zaštitu izvorišta za snabdevanje vodom;
  2. (2) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe - vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za piće, magistralni cevovodi i rezervoari sa uređajima koji im pripadaju, u javnoj svojini;
  3. (3) izradu tehničke dokumentacije iz oblasti uređenja i korišćenja voda (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova),

2) zaštite voda od zagađivanja koji obuhvataju:

  1. (1) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda (glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda), u javnoj svojini;
  2. (2) izradu tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda od zagađivanja (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova),

(3) sprovođenja projekata naučnih istraživanja iz oblasti upravljanja vodama;

(4) izdavanja naučnih časopisa od nacionalnog značaja koji doprinose razvoju nauke i struke u oblasti upravljanja vodama koji obuhvataju pripremu i obradu tekstova, štampanje i druge poslove koji su u funkciji izdavanja časopisa;

(5) organizovanja naučnih i/ili stručnih skupova iz oblasti upravljanja vodama koji obuhvataju štampanje poziva i programa, umnožavanje radova i drugih priloga, obezbeđivanje prostora za rad naučnog skupa, simultanog i pisanog prevođenja, objavljivanje radova sa naučnog skupa u zborniku radova ili časopisu i smeštaj pozvanih predavača;

(6) organizovanja manifestacija „Dan Dunava” i „Dan Save”, u cilju uključivanja javnosti i podizanja svesti o važnosti očuvanja i zaštite reke Dunav i reke Save i o racionalnoj upotrebi vodnih resursa;

(7) vršenja investitorskih poslova i poslova vođenja nadzora nad izvođenjem radova, odnosno vršenjem usluga u oblasti upravljanja vodama.

U skladu sa odredbom člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 –dr. zakon) raspodela i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i način raspodele tih sredstava vrši se u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove vodoprivrede.

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17, 79/17 i 40/18), u daljem tekstu: Pravilnik, propisani su uslovi pod kojima investitor može da koristi sredstva Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji investitor podnosi radi finansiranja poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama.

Takođe, Pravilnikom je propisano da investitor zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim Investitor je dužan da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 5. marta 2020. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

28. januar 2020.

Sava Drina River Corridors Integrated Development Project - Environmental and Social documents

Svetska Banka kao partner od poverenja, namerava da Vladi Republike Srbije stavi na raspolaganje finansijska sredstva za realizaciju prve faze srpskog dela multifaznog projekta Integrisanog razvojnog programa za koridore reke Save i Drine (Faza I Programa). Razvojni ciljevi Projekta fokusirani su na poboljšanje zaštite od poplava, prekograničnog upravljanja vodnim resursima u odabranim delovima slivova reka Save i Drine i nastoji da promoviše regionalnu ekonomsku integraciju i pristup Evropskoj Uniji.

Projekat podleže novom Ekološkom i Društvenom okviru Svetske Banke, skupu ekoloških i društvenih standarda koji su, počev od oktobra 2018. godine, zamenili ono što je ranije bilo poznato kao Zaštitne politike.

U ovom smislu i u postupku odobrenja Projekta, set dodatnih dokumenata se stavlja na uvid javnosti.

Plan za preuzimanje obaveza za životnu sredinu i socijalna pitanja (ESCP)

Okvir za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima za Srbiju

Plan uključivanja zainteresovanih strana (SEP)

Procedure upravljanja radnom snagom

Okvir politike raseljavanja (RFP) za Srbiju