Kontakt

Komentare na nacrte dokumenata objavljenih u procesu izrade Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije 2021-2027, možete dostaviti elektronskom ili običnom poštom na sledeće adrese (obavezno je navesti na koji se dokument odnose komentari):

  • Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode,
    ul. Nemanjina br. 22-26, 11000 Beograd.
    odv@minpolj.gov.rs

Za sva ostala pitanja vezano za implementaciju Okvirne direktive o vodama u Republici Srbiji i proces izrade Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije 2021-2027, kontakt osoba je: