Контакт

Коментаре на нацрте докумената објављених у процесу израде Плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027, можете доставити електронском или обичном поштом на следеће адресе (обавезно је навести на који се документ односе коментари):

  • Министраство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде,
    ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд.
    odv@minpolj.gov.rs

За сва остала питања везано за имплементацију Оквирне директиве о водама у Републици Србији и процес израде Плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027, контакт особа је:

  • Гордана Шпегар, Руководилац групе за учествовање у стратешком планирању и управљању
    gordana.spegar@minpolj.gov.rs