Plan upravljanja

Plan upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije usvaja Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a njegove elemente izrađuju Javna vodoprivredna preduzeća „Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“ uz koordinaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Republičke direkcije za vode. U procesu izrade Plana upravljanja vodama učestvuju i drugi subjekti, u skladu sa svojim nadležnostima u oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine.

Klik na sliku otvara galeriju

Plan upravljanja vodama je osnovni instrument kojim se implementiraju principi ODV i predstavlja strateški okvir za integralno upravljanje vodama.

Plan upravljanja vodama, čiji je sadržaj propisan Zakonom o vodama, propisuje ciljeve životne sredine za sva vodna tela površinskih i podzemnih voda koje je potrebno dostići uz sprovođenje aktivnosti zaštite i unapređenja vodnih resursa. Takođe, Plan upravljanja vodama sadrži i prikaz karakteristika podslivova na teritoriji Republike Srbije, ocenu pritisaka i uticaja ljudskih aktivnosti na količinu i kvalitet voda, podatke o monitoringu kvaliteta površinskih i podzemnih voda, ekonomske analize i pregled programa mera za dostizanje dobrog statusa voda.

Plan se donosi sa periodom važenja od 6 godina, nakon čega se vrši njegova revizija, izmena i dopuna u smislu ocene napredovanja u postizanju ciljeva životne sredine i efekata preduzetih mera.

Pomoć Republici Srbiji u izradi prvog Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2021-2027. godina, pružena je kroz EU Tvining projekat „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“, a čiji je glavni cilj jačanje kapaciteta nadležnih institucija koje se bave upravljanjem vodama, povezanih institucija, akademske zajednice i drugih zainteresovanih strana – u skladu sa standardima i zahtevima EU.

 Srbija vode  Podrška planiranju  Vode Vojvodine