Насловна » Архива » Архива 2013. » Реализоване јавне набавке

Архива 2013. - Реализоване јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА услуга израде дела Плана заштите вода од загађивања

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ледоломаца на одбрани од леда на Дунаву од rkm 1333 до rkm 1170 и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав у зимској сезони 2013/2014. године.

 

ЈАВНА НАБАВКА услуге израде дела Стратегије управљања водама на територији Републике Србије

 

ЈАВНА НАБАВКА за пружање услуга ледоломаца на одбрани од леда у зимској сезони 2013/2014. године на Дунаву од rkm 1333 до rkm 1170 и у зони ушћа Тисе и Саве у Дунав, ознака из општег речника набавке: 63726200 – услуге ледоломаца.

 

ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ за вршење услуга агентирања, преко својих добављача и њихових дистрибутивних центара, као и агената и њихових пружаоца услуга у циљу снабдевања брода „Аргус” горивом у Републици Србији и у иностранству на току реке Дунав, у току трајања Трећег заједничког истраживања реке Дунав

ЈАВНА НАБАВКА за вршење услуга агентирања, преко својих добављача и њихових дистрибутивних центара, као и агената и њихових пружаоца услуга у циљу снабдевања брода „Аргус” горивом у Републици Србији и у иностранству на току реке Дунав, у току трајања Трећег заједничког истраживања реке Дунав

 

ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ за вршење услуга агентирања, преко својих добављача и њихових дистрибутивних центара, као и агената и њихових пружаоца услуга у циљу снабдевања брода „Аргус” горивом у Републици Србији и у иностранству на току реке Дунав, у току трајања Трећег заједничког истраживања реке Дунав

ЈАВНА НАБАВКА за вршење услуга агентирања, преко својих добављача и њихових дистрибутивних центара, као и агената и њихових пружаоца услуга у циљу снабдевања брода „Аргус” горивом у Републици Србији и у иностранству на току реке Дунав, у току трајања Трећег заједничког истраживања реке Дунав