Насловна » Архива » Архива 2017. » Историја активности у 2017. години

Архива 2017. - Историја активности у 2017. години

27. децембар 2017.

Република Србија је примила средства донације кроз предприступне фондове Европске уније (ИПА) за потребе реализације Пројекта “Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Републике Србије” и има намеру да део средстава искористи за финaнсирање релевантних трошкова по основу уговора за набавку ИТ опреме. Пројектом администрира Светска банка. Тендер ће се спровести у складу са важећим правилима и процедурама Светске банке. Републичка дирекција за воде објављује позив за прикупљање понуда од стране подобних понуђача за набавку ИТ опреме за потребе Канцеларије за управљање јавним улагањима и Републичког геодестког завода.

Позив можете преузети oвде.

18. децембар 2017.

Секретаријат за инспекцијске послове Града Београда и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, којима су поверени послови инспекцијског надзора у области водопривреде у складу са чланом 196., став 1., 2. и 4. Закона о водама („Сл. Гласник РС“ број 30/10, 93/12 и 101/16), израдили су План инспекцијског надзора за 2018. годину које можете преузети овде:

15. новембар 2017.

У оквиру Пројекта „Управљање сливом реке Дрине на Западном Балкану“ објављен је Позив за достављање понуда за набавку опреме за хидрометеоролошке службе Босне и Херцеговине, Србије и Црне Горе који можете преузети овде.

14. новембар 2017.

Републичке дирекције за воде и јавна водопривредна предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“ организују 01. децембра 2017. године од 10:00 часова на сплаву ЈВП „Србијавода“, Бродарска 3, Нови Београд, састанак шире радне групе за израду елемената планова управљања.

На састанку ће јавна водопривредна предузећа, свако за територију на којој обавља водну делатност, представити до садашњи рад на изради елемената за планове управљања водама, рад на делинеацији водних тела, приказ стања али и изазова са којима се суочавају у реализацији ових активности.

Циљ састанка је, поред обавештења о текућим активностима, и укључивање свих чланова шире радне групе у припрему елемената, како би се добио најадекватнији приказ стања, али и планирале реалне и изводљиве мере у циљу унапређења стања водних ресурса у Републици Србији.

25. октобар 2017.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је објавило конкурс за попуњавање извршилачких радних места, рок за пријаву почиње да тече од 26. октобра 2017. године и отворен је 8 дана.

Конкурс

25. октобар 2017.

23-24. октобра одржана је TAIEX радионица о мониторингу вода у Хотелу Queens Astoria, Милована Миловановића 1, Београд.

На радионици су поред представника Републичке дирекције за воде учествовали представници јавних водопривредних предузећа, Министарства заштите животне средине, Агенције за заштиту животне средине, Републичког хидрометеоролошког завода, Покрајинског секретаријата за пољопривреду и шумарство и Института за водопривреду Јарослав Черни.

TAIEX радионица о мониторингу вода у Хотелу Queens Astoria

На радионици су своје презентације представили:

- Снежана Чађо, Зоран Стојановић, Љубиша Денић, Татјана Допуђа Глишић и Небојша Вељковић, Агенција за заштиту животне средине

- Ђорђа Медић, Хрватске воде, Хрватска

- Manuel Sapiano, Министарство енергетике и управљања вода, Малта

- Невен Бујас, Хрватске воде, Хрватска

Радионица је организованау циљу размене искустава у вези успостављања адекватног мониторинга у циљу праћења реализације програма мера у плановима управљања водама.

20. октобар 2017.

Републичка водна инспекција је израдила Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину који можете преузети овде.

21. септембар 2017.

18-19. септембра одржана је TAIEX радионица о притисцима и утицајима у хотелу Queens Astoria, Милована Миловановића 1, Београд.

На радионици су поред представника Републичке дирекције за воде учествовали представници јавних водопривредних предузећа, Агенције за заштиту животне средине, Републичког хидрометеоролошког завода, Покрајинског секретаријата за пољопривреду и шумарство и Института за водопривреду Јарослав Черни.

На радионици су своје презентације представили:

- Милица Марковић, Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- Бранка Поповић, Јавно водопривредно предузеће Србијаводе
- Драгана Нинковић, Институт за водопривреду Јарослав Черни
- Marco Ostoich,PhD, Officer at the Veneto Regional Environmental Prevention and Protection Agency, Venice, Italy
- Дарко Барбалић, Water management Institute, Хрватске воде, Хрватска
- Francesco Fusto, regional Environmental Protection Agency of Calabria
- Горазд Урбанич, institute for Water of the Republic of Slovenia

Радионица је организованау циљу размене искустава у вези анализе притисака и утицаја у циљу каснијег ефикаснијег дефинисања најадекватнијег програма мера у плановима управљања водама.

Слике можете видети у галерији

6. септембар 2017.

У „Службеном гласнику РС“, број 39/2017 објављен је Правилник о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса, као и начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци којим се ближе прописују услови које правна лица, односно предузетници морају да испуне како би добили лиценцу за обављање делатности вађена речних наноса.

Правилник

25. август 2017.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде објавила је интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места.

Интерни конкурс

14. август 2017.

Дан Дунава - Наутички клуб „ЛИМАН“

Наутички клуб Лиман је организовао дванаесту Дунавску регату, на којој је учествовао велики број учесника из земље и иностранства (Швајцарска, Мађарска, Бугарска).

У оквиру регате су одржане две едукације  учесника регате за присутне грађане и купаче. Водена служба спасавања Републике Србије, која је обезбеђивала регату је приказала начине спасавања из воде, које је привукло велики број заинтересованих.

Друга  едукација је била за заинтересоване  младе, којима су представљене основне технике и начела веслања.

Сви учесници су на поклон добили мајице како би  пренели поруку о очувању реке Дунав.

Слике можете видети у галерији

26. јул 2017.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде донео је 7. јула 2017. године Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе.

Овим правилником прописује се садржина и образац захтева за издавање водних аката, садржина мишљења која издаје републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове, орган управе надлежан за спровођење државног мониторинга квалитета вода и јавно водопривредно предузеће у поступку издавања водних услова, као и садржина извештаја који јавно водопривредно предузеће издаје у поступку издавања водне дозволе.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“, број 74/10, 116/12 и 58/14).

25. јул 2017.

Дан Дунава - Факултет за примењену екологију Футура Универзитета Сингидунум

Програм обележавања Међународног Дана реке Дунав 2017. Факултет за примењену екологију Футура Универзитета Сингидунум је у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичком дирекцијом за воде,  у периоду од 16. до 25. јула на Великом ратном острву у Београду органозоваo десети еко камп "Сачувајмо Дунав 2017". Учесници кампа су били смештени у шаторима постављеним на травнатој површини поред отвореног амфитеатра.

Овогодишњи учесници (студенти Факултета за примењену екологију Футура, Билошког, Географског и Шумарског факултета Универзитета у Београду и Природно математичког факулета из Косовске Митровице) имали су прилику да слушају предавања еминентних стручњака из јавног и невладиног сектора, који се баве животном средином, њеном заштитом, унапређењем и очувањем. Осим предавања, имали су прилику да обиђу Велико ратно острво, посете Авалу, посете Постројење за прераду отпадних вода у комплексу Цоца-Цола Хеллениц Београд као и да у тимовима раде на студији случаја Великог ратног острва уз координацију стручних лица. Приликом рада на студији случаја студенти су користили знања и вештине стечене на предавањима којима су присуствовали током кампа.

Израђене су студије случаја, 4 тима је презентовало последњег дана кампа. Петочлана комисија, коју су чинили представници организационог одбора кампа, најбољем тиму доделила је поклоне (планинарске ранчеве), а сви учесници кампа добили су потврде за учешће.

Организатори овогодишњег кампа, поред Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде су били: Факултет за примењену екологију Футура, општина Земун, Града Београда, ЈКП „Зеленило Београд“, ГИЗ – Немачка организацијом за техничку сарадњу, Институт за хемију, технологију и металургију,  Млади истраживачи Србије и WWF.Сви учесници су на поклон добили мајице са поруком да њима преносе поруку о очувању реке Дунав.

Слике можете видети у галерији

20. јул 2017.

Дан Дунава – Школа плус „Доситеј Обрадовић“

Школа плус „Доситеј Обрадовић“организовала је програм едукације деце и младих у циљу подизања свести о важности очувања и заштите реке Дунав. Програм је обухватио креативни атеље на отвореном под називом „Бојимо за Дунав“, где је осликан дунавски мурал на обали Дунава, презентацију спортског клуба ЦБС, едукативно-еколошку радионицу „Ми волимо Дунав“ уз израду плаката, цртежа и пропратни квиз, као и обилазак Рамсарског подручја и едукативне радионице на терену.

16. јул 2017.

Данас је почео десети студентски еко камп „Сачувајмо Дунав“ на Великом ратном острву који организује Републичка дирекција за воде, у сарадњи са општином Земун, Градом Београдом, ЈКП „Зеленило Београд“, Факултетом за примењену екологију „Футура“, GIZ – Немачком организацијом за техничку сарадњу, Институтом за хемију, технологију и металургију, Факултетом организационих наука, Coca Cola системом, Младим истраживачима Србије и WWF. Камп ће трајати до 25. јула 2017. гoдинe.

Eко камп - Сачувајмо Дунав


Током девет дана кампа, овогодишњи учесници ће имати прилику да у амфитеатру на отвореном слушају предавања стручњака у области животне средине, као и да тимски раде на изради студије случаја.

Програм можете видети овде

5. јул 2017.

Дан Дунав - Туристичка организација општине Неготин

У оквиру програма обележавања Међународног Дана реке Дунав 2017. Туристичка организација општине Неготин организовала је у периоду од 30. јуна до 2. јула 2017. године спортске и едукативне активности за децу, забавни програм, акцију чишћења обале Дунава, креативну и ликовну радионицу, пецање дрвених рибица за најмлађе. На Кусјачкој плажи на дунаву је организована централна прослава дана дунава, уз такмичење у веслању и пецању за децу и регату и такмичење у кувању рибље чорбе за одрасле.

Слике можете видети у галерији

4. јул 2017.

Информација о потребној документацији која се прилаже уз захтев за издавање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса у складу да Правилником о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспосбљености за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса, као и начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци („Сл. гласник РС“, бр. 39/2017), за подслив, део подслива и водоток, налази се на следећем линку:

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ВАЂЕЊА РЕЧНИХ НАНОСА

29. јун 2017.

Дан Дунава – Еколошки покрет Ћуприја

Еколошки покрет Ћуприја је организовао прославу Дана Дунава 2017 кроз радионице народног музеја, народне библиотеке и позоришну представу са циљем ширења свести о значају природног окружења, а нарочито вода. Све активности су биле медијски пропраћене преко локалне телевизије РТВ Поморавље Ћуприја и РТВ Михајловић Параћин, као и ТВ Коперникус Јагодина.

Слике можете видети у галерији

29. јун 2017.

Дан Дунава – ТОО Оџаци

Туристичка организација општине Оџаци организовала је програм за децу на платоу СПЦ Оџаци 29. јуна 2017. године кроз едукативан рад и радионице.

Слике можете видети у галерији

29. јун 2017.

Дан Дунава – ТОО Велико Градиште

Туристичка организација општине Велико Градиште организовала је традиционалну манифестацију прославе Дана Дунава 2017.

Учесници на манифестацији су били предшколци и васпитачи, ученици средње школе и професори, спортисти, грађани и туристи.

Активности су обухватиле: еколошку акцију чишћења Дунава, еколошка акција „Улепшајмо приобаље Дунава“ где су одржана предавања и радионице и акција сађења биљака на обали Дунава, активности за најмлађе „Флора и фауна у водама Дунава“ где су направљена мала галерија са цртежима и еко порукама, радионица старих заната и спортски догађај „Важно је борити се а не такмичити“.

Слике можете видети у галерији

29. јун 2017.

Дан Саве - Наутички клуб „ЛИМАН“

Наутички клуб Лиман је уз подршку Републичке дирекције за воде, организовао савску рафтинг регату, са две полазне тачке. Једна група је кренула од клуба у Земуну, а друга из Обреновца, које су се сусреле код Аде међице и потом продужиле на Велико ратно острво.

На острву су одржана предавања учесницима регате, присутним грађанима и купачима. Водена служба спасавања Србије, која је обезбеђивала регату, је приказала начине спасавања из воде.

Вршена је обука младих за веслање кануима и кајацима.

Сви учесници су на поклон добили мајице са поруком да њима преносе поруку о очувању реке Саве.

Слике можете видети у галерији

25. јун 2017.

Дан Дунава - Беопројецт

Беопројецт из Београда обележиo је међународни Дан Дунава, уз подршку Републичке дирекције за воде организовањем Еколошког едукативног триатлона за децу кроз који су се деца упознала са значајем реке Дунав, екологијом и значајем животне средине и начинима његовог очувања. Програм је спроведен у три радионице:

- интерактивно предавање – радионица «Београд на реци Дунав »

- Интерактивно предавање- радионица « Река Дунав и животна средина у граду»

- Радионица «Поглед на град са воде и град на води»

Сврха програма је у едукацији и подизању свести ученика, најмлађих грађана о важности реке Дунава за град Београд и њено очување.

Слике можете видети у галерији

25. јун 2017.

Дан Саве - Беопројецт

Беопројецт из Београда обележиo је међународни Дан Саве, уз подршку Републичке дирекције за воде организујући Еколошки едукативни триатлон за децу кроз који су се деца упознала са значајем реке Дунав, екологијом и значајем животне средине и начинима његовог очувања.

Програм је спроведен у три радионице:

- интерактивно предавање – радионица «Београд на реци Сави»

- Интерактивно предавање- радионица «Река Сава и животна средина у граду»

- Радионица «Поглед на град са воде и град на води»

Сврха програма је у едукацији и подизању свести ученика, најмлађих грађана о важности реке Саве за град Београд и њено очување.

Слике можете видети у галерији

15. јун 2017.

Дан Саве - Под Театар

Програм обележавања Међународног Дана реке Саве 2017 под називом „Наставак наше мале истраживачке експедиције дуж савског слива“ наставак је активности о очувању и заштити вода и реке Саве које су реализоване у протекле 2 године од стране ПОД Театра, уз подршку Републичке дирекције за воде.

Манифестација се састојала од неколико програмских актвности, а главна програмска активност је реализована у периоду од 1. до 15. јуна у виду 5 позоришно- еколошких радионица/ ЕКО акција у којима су учествовала деца из свих 10 објеката ПУ „Савски венац“ (ПУ Краљица Марија, ПУ Света Петка, ПУ Анђелак, ПУ Јелена Анжујска, ПУ Принцеза Оливера, ПУ Дуга, ПУ Царица Милица, ПУ Пчелица, ПУ Грофица Олга).

У првом делу програма, који представља едукативно- радионичарски циклус активно је учествовало око 450 деце узраста 4-6 година из предшколске и старије групе, а програм је исто тако био намењен и ученицима основних школа, васпитачима, педагозима и родитељима.

Радионице/ЕКО акције су одржане на 5 локација : ПУ Краљица Марија (Милоша Поцерца бр. 6), ПУ Анђелак (Бирчанинова бр. 18а), ПУ Света Петка (Топчидерски венац бр.1) , ПУ Краљ Петар (Владете Ковачевића 1) и ПУ Царица Милица (Милана Тепића бр. 16).

Програм је реализован од стране глумаца и позориших педагога ПОД Театар уз консултације са руководством предшколских установа. За потребе еколошко – позоришних радионица осмишљен је едукативни еколошко-уметнички програм са заједничким циљем заштите реке Саве и очувања овог драгоценог природног ресурса. Унапређење неформалног образовања о заштити водних ресурса, подизање нивоа еколошке свести кроз локалне акције о важности очувања реке Саве, очувење водних ресурса уопште , само су неки од резултата који су остварени.

Свечана завршница прославе Дана реке Саве одржана је 15. јуна у ПУ „Света Петка“.

Други део програма одржан је 13. јуна, када је реализовано интерактивно стручно предавање и радионица „Магична вода“.

На интерактивном предавању и радионици учесници (деца и млади) су могли ближе да се упознају са особеностима реке Саве, нарочито биљним и животињским светом, као и са значајем воде уопште. Осим о сливу реке Саве било је речи и о дунавском и црноморском сливу. Учесници су могли да сазнају занимљиве чињенице о Обедској бари и о флори и фауни овог специјалног резервата. Занимљивости о реци су откривали док су уједно пловили Савом.

Деца и млади су кроз активно учешће у програму пробудили свест о заштити вода и очувању њиховог природног окружења, и тако били позитиван пример осталим члановима/ицама локалне заједнице.

По завршеном програму, учесници радионица (деца и млади) добили су магнете са заштићеним биљним и животињским врстама реке Саве, као и разгледнице, који су направљени у виду бојанки, те се на овај креативан и занимљив начин анимирају да информишу што већи број грађана.

Слике можете видети у галерији

14. јун 2017.

Дан Саве - Сан Еко

Санитарно еколошко друштво - Сан еко, уз подршку Републичке дирекције за воде, организовало је програм по школама и то 05. јуна 2017. године у ОШ ,,Владимир Роловић“, 8. јуна 2017. године у ОШ ,,Бранко Ћопић“ и 10. јуна 2017. године у ОШ ,,Франце Прешерн“ . Такође, укључени су и предшколци те тако су 31. маја, 9. јуна и 14. јуна 2017. године биле укључене и предшколске установе ,,Долорес“, ,,Димитрије Котуровић“, ,,Лабудић“ респективно.

Програм ,,Ми хоћемо чисте реке и зелене шуме“ обухватао је радионице по школама и предшколским установама где су били укључени деца, родитељи и васпитачи. Значај радионица се може сагледати у јачању вештина полазника и знања о потреби, уштеди и заштити вода, о речним екосистемима, о заштићеним природним добрима, заштићеним врстама, квиз знања, припреме за јавни наступ.

Оранизована је и вожња бродом која је имала намену промоције вредности и значаја реке Сава.

Слике можете видети у галерији

10. јун 2017.

Централна прослава Дана Дунава

Данас је на Земунском кеју код ресторана Венеција одржана централна прослава Дана Дунава у сарадњи Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде са општином Земун, Градом Београдом, ЈКП „Зеленило Београд“, Факултетом за примењену екологију „Футура“, GIZ – Немачком организацијом за међународну сарадњу, Институтом за хемију, технологију и металургију, Факултетом организационих наука, Coca Cola системом, Младим истраживачима Србије и WWF.

Значај реке Дунав и очувања животне средине пренет је деци кроз културно уметнички програм уз учешће Музичке школе „Коста Манојловић”, КУД Батајница, Клуба књижевника Иво Андрић, КУД Бранко Радичевић и Основне школе из Врчина- ансамбла етно певања, као и кроз интерактивни рад са СЕКОПАК-ом о рециклажи, Оријентиринг савезом Србије и Младим истраживачима Србије и Архус центром. Одржана је и ликовна радионица Удружења Грађана „НАША ДЕЦА” - Дунав-реч сликана срцем, а свој рад представили су и ГО Земун, Соколина Арт, ЈКП „Зеленило Београд“ и Факултет за примењену екологију – Футура.

Слике можете видети овде

8. јун 2017.

Дан Саве - Београдски еколошки центар

Београдски еколошки центар, организација за радне, истраживачке и образовне активности, уз подршку Републичке дирекције за воде, организовао је креативну тематску радионицу у склопу које је организивана ликовна радионица и израда и састављање слагалица на тему Дана реке Саве, као и одржавање квиза ,,Водени отисак“.

Организовано је и приказивање документарног филма 03. јуна 2017.

05. јуна 2017. године одржан је јавни час ,, Сава као природни ресурс- квалитет воде, на броду.

Уручивање награда и похвала је одржано 08. јуна, а све време су били информисани грађани о значају реке Саве као водног ресурса и уштеде воде домаћинствима.

5. јун 2017.

Централна прослава Дана Дунава - 10. јун 2017. године

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, у сарадњи са општином Земун, Градом Београдом, ЈКП „Зеленило Београд“, Факултетом за примењену екологију „Футура“, GIZ – Немачком организацијом за техничку сарадњу, Институтом за хемију, технологију и металургију, Факултетом организационих наука, Coca Cola системом, Младим истраживачима Србије и WWF, организује Централну прославу Дана Дунава у суботу 10. јуна 2017. године од 10:00 часова на Земунском кеју код ресторана Венеција.

Дан Дунава је установљен 2004. године од стране Међународне комисије за заштиту реке Дунав (International Commission for Danube Protection – ICPDR) и интегрални је део сарадње свих 14 земаља потписница Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав (Конвенција о заштити реке Дунав), тако да и ове године својим активностима желимо да апелујемо на грађане Србије да чувају овај непроцењиви природни ресурс који имамо у земљи.

Агенду Централне прославе можете преузети овде

5. јун 2017.

Дан Дунава - Туристичка организација општине Кладово

Туристичка организација општине Кладово, уз подршку Републичке дирекције за воде, организовала је 05. јуна 2017. године традиционалну манифестацију прославе Дана Дунава 2017. Ученици свих основних школа са територије општине Кладово су били укључени у манифестацију где су се дружили, учили и такмичили.

На манифестацији прославе учествовали су и чланови удружења ,,Нада“ са креативном радионицом ,,Очувајмо Дунав“ као и модератори из ОШ ,,Вук Караџић“ са тематском радионицом ,,Дунавом кроз Ђердап“.

Географска секција ОШ ,,Вук Караџић“ била је модератор радионице ,,Тамо где је Дунав најлепши“ a историјска секција ОШ ,,Вук Караџић“ модерирала је тематску радионицу ,,Дунав- граница и препрека многих владара“.

Спортске активности биле су део програма као и медијска подршка.

Слике можете видети у галерији

3. јун 2017.

Дан Саве - Факултет за пословне студије и право Универзитета ,,Унион - Никола Тесла“

Факултет за пословне студије и право Универзитета ,,Унион- Никола Тесла“, уз подршку Републичке дирекције за воде, организовао је 03. јуна 2017. године еколошко- рекреативну манифестацију ,,Дан за здравље свих река“.

Еколошка манифестација реализована је кроз две акције. Једна је чишћење приобаља реке Саве а друга рекреативна бициклистичка вожња.

Сви учесници су носили мајице на којима је писао слоган: ,,Данас је Београд чистији а реке Сава и Дунав здравије“.

Штанд факултета за пословне студије и право Универзитета ,,Унион- Никола Тесла“ био је украшен балонима, а у близини су изложене фотографије ученица Средње школе Ушће, које су биле награђење од стране Делегације ЕУ у Србији.

Слике можете видети у галерији

2. јун 2017.

Уједињене Нације су у септембру 2015. године усвојиле План за одрживи развој до 2030. године, као и циљеве одрживог развоја – Sustainable Development Goals (у даљем тексту: SDG) и индикаторе за праћење напретка сваког циља.

SDG 6 циљ се односи на воду и канализацију, а циљ 6.5: „Спровести принципе интегралног управљања водама до 2030. године на свим нивоима, укључујући и где је потребно прекограничну сарадњу“.

Индикатор за праћење 6.5.1 је степен спровођења принципа интегралног управљања водним ресурсима који може имати вредност од 0-100, која се добија из резултата упитника који се састоји од четири дела:

1) стварање услова: Стварање услова који помажу да се спроведе интегрално управљање водним ресурсима, који укључује политичке, законодавне и алате стратешког планирања;

2) институције и учешће: Опсег и улоге политичких, социјалних, економских и административних институција и осталих интересних група које помажу да се спроведе интегрално управљање водним ресурсима;

3) инструменти управљања: Алати и активности које ће омогућити доносиоцима одлука и корисницима да доносе рационалне и информисане одлуке између алтернативних варијанти;

4) финансирање: Буџет и финансирање су доступни и користе се за развој водних ресурса и управљање из различитих извора.

Прелиминарни упитник је састављен на основу коментара органа и организација које су укључене у овај аспект.

Материјал је јавно доступан за све коментаре, које је могуће доставити на marija.lazarevic@minpolj.gov.rs до 15. јуна 2017. године.

Упитник

1. јун 2017.

Дан Саве - Клуба Маслачак

Клуба Маслачак је организовао едукацију младих о значају очувања водних ресурса и слива реке Саве за ученике основних школа на Савској променади и на броду Ковин.

Слике можете видети у галерији

26. мај 2017.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, у сарадњи са општином Земун, Градом Београдом, ЈКП „Зеленило Београд“, Факултетом за примењену екологију „Футура“, GIZ – Немачком организацијом за техничку сарадњу, Институтом за хемију, технологију и металургију, Факултетом организационих наука, Coca Cola системом, Младим истраживачима Србије и WWF, организују десети студентски еко камп „Сачувајмо Дунав“ на Великом ратном острву, oд 16-25. јула 2017.гoдинe.

Eко камп - Сачувајмо Дунав


Право учешћа имају студенти свих државних и приватних факултета универзитета у Србији.

Организациони одбор еко кампа „Сачувајмо Дунав“ ће кроз пажљиво припремљен поступак изабрати 25 студената који ће имати прилику да учествују у еко кампу.

Рок за пријављивање студената је до 30. јуна 2017. године.

Потребно је да се приложе следећа документа: биографија на српском језику и мотивационо писмо на српском језику.

Документа слати на е-mail: ivana.petric@futura.edu.rs

Пријаве на: https://istrazivaci.wufoo.eu/forms/z1c46d561sq4odu/

19. април 2017.

Потписан Меморандум о разумевању између Министрства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине о сарадњи на имплементацији пројекта „Управљање сливом реке Дрине на западном Балкану“

Министар пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије Бранислав Недимовић и министар спољне трговине и економских односа Босне и Хервеговине Мирко Шаровић данас су потписали Меморандум о разумевању о сарадњи на имплементацији пројекта „Управљање сливом реке Дрине на западном Балкану“.

Меморандумом се уређују кључна питања Пројекта која се односе на компоненту Међудржавна сарадња на управљању прекограничним водама на сливу реке Дрине, делове подкомпоненте 2.а Јачање отпорности на климатске промене и делове компоненте 3. Управљање пројектом, праћење, оцењивање и ревизија.

Као одговор на хитну потребу за ефикаснијим управљањем водама, односно ублажавањем последица поплава и суша у сливу реке Дрине, 2010. године, три земље слива, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Република Србија у сарадњи са Светском банком, покренуле су „Регионалну иницијативу за Западни Балкан за управљање поплавама и сушама у сливу реке Дрине“.

Регионална иницијатива је била иницијална основа за даље активности везаних за обезбеђење средстава за заједничке пројекте из ГЕФ-а (Global Environment Facility) и СЦЦФ (Special Climate Change Fund), који су тренутно у припреми и чија имплементација се очекује у првој половини идуће године. Ради боље оперативности, Светска банка је пројекте ГЕФ и СЦЦФ објединила у један, под називом:“ГЕФ-СЦЦФ западни Балкан, Пројекат управљања водама на сливу реке Дрине“. Два главна, очекивана резултата ГЕФ-СЦЦФ Пројекта су: побољшање регионалне сарадње у сливу реке Дрине у циљу балансирања вишенаменског коришћења вода у сливу и уграђивање мера прилагођавања на климатске промене у оквире политике и планирање управљања водама на сливу и договарање заједничке визије и оквира техничке сарадње са одрживим финансирањем. Све активности ГЕФ-СЦЦФ Пројекта ће се радити у координацији и сарадњи са Међународном комисијом за слив реке Саве уз учешће институција надлежних за питања управљања водама три државе. Планирано трајање ГЕФ-СЦЦФ Пројекта је 48 месеци.

Предлог пројекта је прихваћен на борду директора Светске банке 9. маја 2016. године. Укупна вредност пројекта је 8,7 милиона долара а вредност гранта који је Светска Банка одлучила да одобри за Републику Србију износи 2.635.625 USD из разних извора који обухватају 1.177.190 USD – GEF удео у гранту и износ од 1.458.435 USD - SCCF удео у гранту као подршку у финансирању пројеката.

Споразума о Гранту између Владе Републике Србије и Светске банке потписан је 15. децембра 2016. године Канцеларија за европске интеграције је испред Владе Републике Србије надлежна за пројекте који се финансирају грант средствима, док је за координацију имплементације пројекта задужено Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републичка дирекција за воде.

Потисивање Меморандума о разумевању је један од услова за ефективност пројекта.

15. март 2017.

У оквиру пројекта „Further Implementation of Environmental Approximation Strategy – EAS” (Даља имплемемтација Националне стратегије за апроксимацију у области животне средине) данас је одржан први састанак радне групе за припрему Специфичног плана имплементације Оквирне директиве о водама.


На састанку је презентован приказ пројекта, предлог методологије за израду Специфичног плана имплементације Оквирне директиве о водама, а дискусија је вођена због неједнаког разумевања значења пуне имплементације Оквирне директиве о водама.

Закључак првог састанка је да ће експерти, у контакту са Евопском Комисијом, пробати да нађу одговор на питање да ли пуна имплементација Оквирне директиве о водама подразумева достизање доброг статуса свих водних тела површинских и подземних вода, или се под пуном имплементацијом подразумева израда Плана управљања водама.

Иначе, циљ EAS пројекта је да подржи Министарство надлежно за послове животне средине и Преговарачку групу 27, како би се обезбедила даља хармонизација националних прописа са прописима ЕУ, са посебним акцентом на развоју институционалних капацитета, примени националног законодавства и стратешком планирању. Пројекат се састоји од три компоненте: јачања институционалних капацитета у свим релевантним институцијама које спроводе национално законодавство у области животне средине на свим нивоима власти; побољшање капацитета за планирање имплементације директива за које су потребна значајна финансијска улагања и побољшање капацитета у области инвестиција и финансијског планирања пројеката из области животне средине. У оквиру компоненте 2 припремаће се, између осталог, специфични планови имплементације за по четири директиве везане за отпад и за воде.

15. март 2017.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине објавило је у листу „Послови“ јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Изјава

13. март 2017.

Влада Републике Србије, на седници одржаној 3. марта 2017. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2017. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 17/17 од 6. марта 2017. године.

Том Уредбом, поред осталог, предвиђено је да се врши расподела и коришћење средстава за организацију манифестације Дан Дунава и Саве, које произилазе из обавезе спровођења Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунава и спровођењу Оквирног споразума о сливу реке Саве.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава (у даљем тексту: Правилник), који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 13/17 од 24. фебруара 2017. године, прописани су услови под којима правно лице може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева који подноси правно лице које организује манифестацију „Дан Дунава” и „Дан Саве”.

Овим Правилником је предвиђено да средства Фонда ради финансирања ових послова може да користи правно лице под условима да се одржавањем манифестације обезбеђује: укључивање шире јавности у манифестацију, едуковање и подизање свести грађана о важности очувања и заштите реке Дунав и реке Саве и о рационалној употреби водних ресурса, промоцију заштите животне средине кроз еколошке акције, предавања и спортске активности за најмлађе, активности намењене инклузији особа са посебним потребама, уметничке изложбе, тематске радионице сликања, вајања и покрета и слично.

Такође, Правилником је прописано да правно лице захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним правно лице је дужно да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана овим Правилником и Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ( "Службени гласник РС", бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016), препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 26. марта 2017. године.  Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

Међутим, имајући у виду да 26. март 2017. године пада у недељу, која је нерадни дан, последњи дан рока за подношење од стране правног лица Захтева је понедељак, 27. март 2017. године.

13. март 2017.

Оквирна Политика Расељавања је јавно објављена 10. марта 2015. године на интернет страници Републичке дирекције за воде. Документ је сада поново објављен са додатком под називом „Извештај са консултација са заинтересованим странама“ – анекси. Остали део документа остаје непромењен.

ESMF документ

RPF документ

13. март 2017.

Влада Републике Србије, на седници одржаној 3. марта 2017. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2017. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 17/17 од 6. марта 2017. године.

Том Уредбом, поред осталог, предвиђена су средства за финансирање научних часописа од националног значаја као научних и/или стручних скупова из области управљања водама.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава (у даљем тексту: Правилник), који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 13/17 од 24. фебруара 2017. године, прописани су услови под којима правно лице (научна и стручна удружења и др.) може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева које правно лице подноси ради финансирања научних часописа од националног значаја као научних и/или стручних скупова из области управљања водама.

Такође, Правилником је прописано да правно лице захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним, правно лице је дужно да свој захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 26. марта 2017. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

Међутим, имајући у виду да 26. март 2017. године пада у недељу, која је нерадни дан, последњи дан рока за подношење захтева од стране правног лица је понедељак, 27. март 2017. године.

13. март 2017.

Влада Републике Србије, на седници одржаној 3. марта 2017. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма управљања водама у 2017. години (у даљем тексту: Уредба) и иста је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 17/17 од 6. марта 2017. године.

Том Уредбом, поред осталог, предвиђена су средства за суфинансирање

1) изградње и реконструкције водних објеката за коришћење вода, и то: водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе - водозахвати (бунари, каптаже, захвати из водотока, канала, језера и бране са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају;

2) изградње и реконструкције водних објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, и то: главних колектора, постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора пречишћених вода;

3) израде техничке документације за изградњу и реконструкцију водних објеката за коришћење вода и за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Такође, том Уредбом је предвиђено да је учешће средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије у суфинансирању изградње, реконструкције и израде техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе и за водне објекте за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији јединица локалне самоуправе 50%.

У складу са одредбом члана 187. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и начин расподеле тих средстава врши се у складу са прописом који доноси министар надлежан за послове водопривреде.

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава (у даљем тексту: Правилник), који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 13/17 од 24. фебруара 2017. године, прописани су услови под којима инвеститор може да користи средства Буџетског фонда за воде Републике Србије, као и садржина захтева који инвеститор подноси ради суфинансирања изградње, реконструкције и израде техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе и за водне објекте за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Такође, Правилником је прописано да инвеститор захтев за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије (у даљем тексту: Захтев) подноси овом министарству - Републичкој дирекцији за воде на обрасцима који су одштампани уз Правилник и чине његов саставни део у року од 20 дана од дана објављивања Програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У складу са наведеним Инвеститор је дужан да свој Захтев, заједно са документацијом која је прописана Правилником, препорученом пошиљком или личном предајом достави на адресу овог министарства - Републичке дирекције за воде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, до 26. марта 2017. године. Уколико је Захтев предат пошти путем препоручене пошиљке дан предаје пошти се сматра као дан предаје овом министарству - Републичкој дирекцији за воде.

Међутим, имајући у виду да 26. март 2017. године пада у недељу, која је нерадни дан, последњи дан рока за подношење од стране инвеститора Захтева је понедељак, 27. март 2017. године.

10. март 2017.

Републичка дирекција за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине и јавна водопривредна предузећа започели су активности на изради елемената за План управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027.

У току 2017. године јавна водопривредна предузећа ће, уз обуку и стручни надзор експерата који су радили на изради постојећег Предлога плана управљања водама за слив реке Дунав на територији Републике Србије, извршити: идентификацију водотока на сливовима од 10-100 km2; типологију водних тела водотока на сливовима од 10-100 km2 (на основу природно-физичких карактеристика); анализу притисака на водотоцима на сливовима од 10-100 km2 (објекти, хидроморфолошки утицај који дели по карактеристикама, притиcци који утичу на квалитет – дифузни и расути загађивачи); ревизију водних тела идентификованих у израђеном Предлогу плана управљања водама за слив реке Дунав на територији Републике Србије; идентификацију водних тела која се користе за снабдевање водом за пиће; одређивање статуса површинских и подземних вода и резиме регистра заштићених области.

У току 2018. године планиране су активности везане за: мониторинг мрежу; циљеве животне средине; економске анализе и програм радова и мера.

Планирано је да Плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027 буде усвојен до краја 2021. године.

27. фебруар 2017.

Водна инспекција Републичке дирекције за воде сачињава годишњи Извештај о раду, у складу са обавезом која проистиче из Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 101/16) и Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15). Извештај за 2016. годину је састављен на основу прикупљених података о раду Одсека водне инспекције у Нишу који обухвата 6 управна округа, Одсека водне инспекције у Краљеву који обухвата 6 управна округа и Одсека водне инспекције у Смедереву који обухвата 6 управна округа, као и седишту Одељења водне инспекције у Београду. Извештај се односи на све области вода у којима запослени раде.

Извештај о раду водне инспекције за 2016. годину можете преузети овде

24. фебруар 2017.

У оквиру организације 6. Парламента младих из слива реке Саве који ће се одржати крајем маја или почетком јуна 2017. у Републици Србији, Међународна комисија за слив реке Саве расписује за ученике средњих школа конкурс за школски час под називом „Утицај климатских промена на живот у сливу реке Саве“.

Пропозиције конкурса као и формулар за пријаву можете наћи на следећој адреси:

http://www.savacommission.org/announce_detail/67/1

23. фебруар 2017.

Републици Србији је, у циљу санирања последица поплава из 2014. године, одобрен кредит Светске банке и део средстава из кредита ће се искористити за санацију и реконструкцију постојећих и изградњу нових насипа за заштиту од поплава (Компонента 3). За пројекат „Хитне санације од поплава“ израђен је финални ESMF (Environmental and social management framework) и RPF (Resettlement policy framework) документ.

ESMF документ

RPF документ

08. фебруар 2017.

Републици Србији је, у циљу санирања последица поплава из 2014. године, одобрен кредит Светске Банке и део средстава из кредита ће се искористити за санацију и реконструкцију постојећих и изградњу нових насипа за заштиту од поплава (Компонента 3). За пројекат „Изградње система за заштиту од поплава у Новом Пазару укључујући регулацију реке Рашке и притока за заштиту индустријске зоне у Новом Пазару, од цареве ћуприје низводно до границе насеља“ израђен је План управљања заштитом животне средине (Environmental Management Plan – EMP). Носилац пројекта, сагласно политикама заштите Светске Банке (WB Safeguards), спроводи поступак јавних консултација за сваки EMP документ.

План управљања заштитом животне средине на српском језику

План управљања заштитом животне средине на енглеском језику

3. фебруар 2017.

У оквиру пројекта „Further Implementation of Environmental Approximation Strategy – EAS” (Даља имплемемтација Националне стратегије за апроксимацију у области животне средине) 3. фебруар 2017. године одржан је уводни заједнички састанак радних група за припрему специфичних планова имплементације за Оквирну директиву о водама, Директиву о комуналним отпадним водама, Нитратну директиву и Директиву о води за пиће.


На састанку је презентован приказ пројекта, задаци радних група као и предлог садржаја специфичних планова о чему ће се детаљно дискутовати на наредним састанцима. Први следећи планиран је за крај фебруара 2017. године.


Циљ EAS пројекта је да подржи Министарство надлежно за послове животне средине и Преговарачку групу 27, како би се обезбедила даља хармонизација националних прописа са прописима ЕУ, са посебним акцентом на развоју институционалних капацитета, примени националног законодавства и стратешком планирању.


Пројекат се састоји од три компоненте: јачања институционалних капацитета у свим релевантним институцијама које спроводе национално законодавство у области животне средине на свим нивоима власти; побољшање капацитета за планирање имплементације директива за које су потребна значајна финансијска улагања и побољшање капацитета у области инвестиција и финансијског планирања пројеката из области животне средине.

У оквиру компоненте 2 припремаће се, између осталог, специфични планови имплементације за по четири директиве везане за отпад и за воде.

26. јануар 2017.

Одељење водне инспекције Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине припремило је Контролне листе за:

17. јануар 2017.

Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине наставља са обукама за израду појединих области плана управљања водама у складу са Оквирном директивом о водама Европске уније, у циљу преноса знања и оспособљавања запослених у јавним водопривредним предузећима за израду елемената за планове управљања водним подручјима.

Након два дана презентација о досадашњим методологијама за делинеацију водних тела површинских вода и за одређивање референтних услова, одржаних у октобру 2016. године, у среду 18. јануара 2017. године, наставља се обука кроз детаљно објашњење корак по корак методологије за делинеације водних тела површинских вода, након чега ће јавна водопривредна предузећа, свако за територију на којој обавља водну делатност, кренути са ревизијом дефинисаних водних тела површинских вода и наставити делинеацију водних тела површинских вода на водотоцима на сливовима >10km2.

6. јануар 2017.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде у сарадњи са Привредном комором Србије организује презентацију новe методе пречишћавања комуналних отпадних вода - дела плаво-зелених решења за планирање развоја градова.

Презентацију ће одржати професор Чедо Максимовић, PhD, Империјал колеџ Лондон, Одељење за грађевински и инжењеринг животне средине.

Презентација ће бити одржана 10. јануара 2017. године, у просторијама Привредне коморе Србије, Теразије 23, VIII спрат сала 1 са почетком у 11 часова.

Кратку информацију о методи која ће бити презентирана можете наћи овде.