Насловна » Архива » Архива 2021. » Архива 2021. - Реализоване јавне набавке

Архива 2021. - Реализоване јавне набавке - Републичка дирекција за воде

НАБАВКА УСЛУГА БРОДА ОПРЕМЉЕНОГ ЗА РАЗБИЈАЊЕ ЛЕДА ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ ОД ЛЕДА НА ДУНАВУ НИЗВОДНО ОД СЕКТОРА ОД ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА И У ЗОНИ УШЋА ТИСЕ И САВЕ У ДУНАВ У ЗИМСКОЈ СЕЗОНИ 2021/2022.ГОДИНЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ПУТНИЧКИХ АГЕНЦИЈА

 

НАБАВКA УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ ТИП HP

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СПРОВОЂЕЊА ДОДАТНОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ МОНИТОРИНГА БИОЛОШКИХ, ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ И ХИДРОМОРФОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА РЕФЕРЕНТНИХ УСЛОВА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ ТИП SAMSUNG

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ ТИП HP

 

НАБАВКA УСЛУГА ВРШЕЊА СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ У ТОКУ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА МАЧВАНСКИ РВС

 

НАБАВКА УСЛУГА ВРШЕЊА СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ У ТОКУ ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА ЗАПАДНОМОРАВСКО-РЗАВСКИ РВС

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА ЗАПАДНОМОРАВСКО-РЗАВСКИ РВС

 

НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ШТАМПАЧА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ ТИП CANON

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ ТИП LENOVO

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РВС МАЧВАНСКИ

 

НАБАВКA УСЛУГА ИЗРАДЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЕКОЛОШКИХ ПРОТОКА

 

НАБАВКA УСЛУГА СТРУЧНЕ ПОМОЋИ ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМЕ НАЦРТА ПЛАНА УПРАВЉАЊА ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2021 - 2027. ГОДИНЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ ХИРУРШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ТЕЖИХ БОЛЕСТИ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ СМРТИ УСЛЕД НЕЗГОДЕ, ТРАЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА, ТРОШКОВА ЛЕЧЕЊА И ДНЕВНЕ НАКНАДЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ИСПУЊАВАЊА У 2021. ГОДИНИ ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ БИЛАТЕРАЛНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВОДА СА РЕПУБЛИКОМ СЕВЕРНОМ МАКЕДОНИЈОМ

 

НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ИСПУЊАВАЊА У 2021. ГОДИНИ ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ БИЛАТЕРАЛНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВОДА СА ЦРНОМ ГОРОМ

 

НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ИСПУЊАВАЊА У 2021. ГОДИНИ ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВОДА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА УПРАВЉАЊА ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2021-2027. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЖБЕНА МОТОРНА ВОЗИЛА

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА BROTHER УРЕЂАЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА SAMSUNG УРЕЂАЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА HEWLETT – PACKARD УРЕЂАЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА XEROX УРЕЂАЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA ГОРИВА – EVRO PREMIUM BMB 95 ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA ГОРИВА – ЕВРО ДИЗЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ