Насловна » Архива » Архива 2023. » Архива 2023. - Реализоване јавне набавке

Архива 2023. - Реализоване јавне набавке

НАБАВКA ГОРИВА EVRO DIZEL

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА HP УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА XEROX УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОГРАМА НАВОДЊАВАЊА И ОДВОДЊАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО 2032. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА BROTHER УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 

НАБАВКУ ГОРИВА EVRO PREMIUM BRM 95

 

НАБАВКA УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ СМРТИ УСЛЕД НЕЗГОДЕ, ТРАЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА, ТРОШКОВА ЛЕЧЕЊА И ДНЕВНЕ НАКНАДЕ, КАО И У СЛУЧАЈУ ХИРУРШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ТЕЖИХ БОЛЕСТИ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОГРАМА НАВОДЊАВАЊА И ОДВОДЊАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО 2032. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРАВНИМ, ЕКОНОМСКИМ, ТЕХНИЧКИМ И БЕЗБЕДНОСНИМ АСПЕКТИМА УПРАВЉАЊА ВИСОКИМ БРАНАМА У СРБИЈИ

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА HP УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МАРКЕ ШКОДА

 

НАБАВКА ГОРИВА Evro Dizel

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП LENOVO

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

 

НАБАВКA УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП HP

 

НАБАВКA УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЖБЕНА МОТОРНА ВОЗИЛА