Насловна » Послови » Набавке » Набавке на које се закон не примењује - Републичка дирекција за воде

Републичка дирекција за воде

Набавкa 1 квалификованог електронског сертификата на УСБ токену за период коришћења (са роком важења) сертификата од три године