Насловна » Послови » Набавке » Набавке на које се закон не примењује - Републичка дирекција за воде

Републичка дирекција за воде

НАБАВКA УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, И ТО:
1 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО HYUNDAI МОДЕЛ ELANTRA. ПОГОНСКО ГОРИВО ДИЗЕЛ И 4 ПУТНИЧКА ВОЗИЛА HYUNDAI МОДЕЛ I30, ПОГОНСКО ГОРИВО БЕНЗИН

 

НАБАВКA УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА ТЕКСТА СА ЕНГЛЕСКОГ НА СРПСКИ ЈЕЗИК И ОБРНУТО, ЛЕКТУРЕ ПРЕВЕДЕНОГ ТЕКСТА И ОВЕРЕ ОД СТРАНЕ СУДСКОГ ТУМАЧА