Насловна » Архива » Архива 2020. » Набавке на које се закон не примењује

Архива 2020. - Набавке на које се закон не примењује

НАБАВКА ШТАМПАНОГ ОБЛИКА ОСНОВНОГ ИЗДАЊА „СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”

 

НАБАВКА ДВЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРИСТУП ЕЛЕКТРОНСКОЈ БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА У ТРАЈАЊУ ОД ГОДИНУ ДАНА

 

НАБАВКА 22 КОМПЛЕТА ПРВЕ ПОМОЋИ ВЕЛИЧИКЕ (ТИПА) Б ЗА СЛУЖБЕНА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

 

НАБАВКA ДВЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРИСТУП ЕЛЕКТРОНСКОЈ БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА У ТРАЈАЊУ ОД ГОДИНУ ДАНА

 

НАБАВКA УСЛУГА ДАЉИНСКОГ ПРАЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ГПС УРЕЂАЈА

 

НАБАВКА УСЛУГА ШТАМПАЊА ЛОГА НАРУЧИОЦА И БРОЈА РЕШЕЊА НА КОВЕРТАМА

 

НАБАВКA УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА MИНИСТРАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТРАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТРАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA АУДИО - ВИЗУЕЛНИХ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА РАДИ ПРОМИСАЊА РАДА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРА

 

НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА NEXTBIZ СОФТВЕРА ЗА БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

 

НАБАВКУ ДОПУНЕ ЗА УРЕЂАЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ

 

НАБАВКУ УСЛУГА ПОСЛУЖИВАЊА БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА И НАПИТАКА

 

НАБАВКA УСЛУГА ПИСАНОГ ПРЕВОЂЕЊА ТЕКСТА СА ЕНГЛЕСКОГ НА СРПСКИ ЈЕЗИК И ОБРНУТО, ЛЕКТУРЕ ПРЕВЕДЕНОГ ТЕКСТА И ОВЕРЕ ОД СТРАНЕ СУДСКОГ ТУМАЧА

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ „НАКНАДЕ ЗА ВОДЕ”