Активности

08.02.2022.

ОДРЖАН ДУНАВСКИ МИНИСТАРСКИ САСТАНАК

08. фебруара 2022.године одржана је 4. Mинистарскa Конференција на нивоу земаља чланица Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR). На министарском састанку, који је одржан online, усвојена су План управљања водама за слив реке Дунав (DRBMP) и План управљања ризиком од поплава за слив реке Дунав (DFRMP). Планови управљања су урађени у складу са Оквирном директивом ЕУ о водама и Директивом ЕУ о поплавама и доносе се за период од 2021-2027 године.

Промовисањем и координацијом одрживог и равномерног управљања водама, укључујући заштиту, унапређење и рационално коришћење вода у корист земаља и становништва дунавског слива, Међународна комисија за заштиту реке Дунав реализује своју мисију усвајањем препорука за побољшање квалитета вода, развојем механизама за контролу поплава и акцидената, договарањем стандарда у области емисија као и обезбеђивањем да договорено нађе одраз у националном законодавству и његовој примени, али и у политикама управљања водама земаља дунавског слива.

Председавајући ICPDR-а за 2022. годину, господин Роберт-Еуген Шеп, истакао је колико је важно заштитити воде заједничког речног слива, посебно у контексту климатских промена. „Данас је веома важан дан за будућност слива реке Дунав. Министри и представници ЕУ окупили су се како би подржали два ажурирана Плана управљања за слив реке Дунав и како би разговарали о томе како ће се ови планови спроводити у наредних шест година.” , додао је Господин Шеп.

Министри и представници надлежних министарстава усвојили су и министарску „Дунавску декларацију 2022“ на данашњем састанку. Такође, одржана је панел дискусија на којој су стручњаци из посматрачких организација ICPDR-а говорили о поукама које су научили из сопственог односа и сарадње са ICPDR-ом.

План управљања ризиком од поплава за слив реке Дунав нуди богате и свеобухватне информације о питањима управљања водама за најинтернационалнији речни слив и даје информације о мерама управљања ризиком од поплава које треба предузети у сливу реке Дунав. Ажурирани План управљања ризиком од поплава за слив реке Дунав представља стратешке мере на нивоу слива за спречавање и смањење штете изазване поплавама по здравље људи, животну средину, културно наслеђе и економске активности.

Представници Републике Србије на овој конференцији су били Јелена Благојевић, државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Наташа Милић, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.