24. јун 2022.

1. ЗАСЕДАЊE
СРПСКО – РУМУНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ПРЕКОГРАНИЧНИМ ВОДАМА
ОДРЖАНО У БЕОГРАДУ
ОД 22. ДО 24. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ

Српско - румунска комисија за одрживо управљање прекограничним водама је основана у складу са чланом 17. Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама, који је потписан 5. јуна 2019. године у Букурешту, а ступио на снагу 11. септембра 2020. године, након последње нотификације о испуњењу унутрашњих законских поступака двеју страна.

Комисија је следбеник, са правног аспекта, Југословенско- румунске хидротехничке комисије која је радила у складу са Споразумом између Федеративне Народне Републике Југославије и Румунске Народне Републике о хидротехничким питањима на хидротехничким системима и водотоцима граничним или пресеченим државном границом, који је потписан 7. априла 1955. године у Букурешту и обезбеђује континуитет техничких активности на основу Споразума.

На основу договора председника, заседање Комисије је одржано од 22. до 24. јуна 2022. године у Београду, Република Србијe, чиме је настављена сарадња на новим основама.