Насловна » Архива » Архива 2020. » Јавне набавке

Архива 2020. - Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА БРОДА ОПРЕМЉЕНОГ ЗА РАЗБИЈАЊЕ ЛЕДА ЗА ПОТРЕБЕ РАЗБИЈАЊА ЛЕДА НА ДУНАВУ НИЗВОДНО ОД СЕКТОРА ОД ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА И У ЗОНИ УШЋА ТИСЕ И САВЕ У ДУНАВ У ЗИМСКОЈ СЕЗОНИ 2020/2021. ГОДИНЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА СИСТЕМИМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОСИГУРАЊА ОД НЕЗГОДЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРУЖАЊА СТРУЧНЕ ПОМОЋИ ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМЕ НАЦРТА ПЛАНА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОПЛАВА ЗА ПЕРИОД 2021-2027. ГОДИНЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ПРУЖАЊА СТРУЧНЕ ПОМОЋИ ПРИЛИКОМ ПРИПРЕМЕ НАЦРТА ПЛАНА УПРАВЉАЊА ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ИСПУЊАВАЊА У 2020. ГОДИНИ ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВОДА

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ, СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПРОГРАМ HYUNDAI (ПАРТИЈА 3.)

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ, СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 

НАБАВКA УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

 

НАБАВКA ГРАДЊЕ БРОДА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – ЛЕДОЛОМЦА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ СА СТРАТЕШКОМ ПРОЦЕНОМ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА BROTHER УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ, СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 

НАБАВКA УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА HP УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКA УРЕЂАЈА ЗА ШТАМПАЊЕ

 

НАБАВКA ЕВРО ДИЗЕЛ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА SAMSUNG УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКA РАДНЕ СТАНИЦЕ

 

НАБАВКA ЕВРО ПРЕМИУМ БМБ 95 ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА XEROX УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ